ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

H KAYΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

H KAYΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΕΛΣτόχος δράσης

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτει από τη χρήση καυσίμων για την παραγωγή ατμού που χρησιμοποιείται για την ξήρανση των προϊόντων της ΜΕΛ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν σημαντική επίδραση στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης και της κλιματικής αλλαγής που αυτή συνεπάγεται, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμες ανεξαρτήτως του τρόπου και του τόπου που εκλύονται. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επιδρούν  όχι μόνο μεσοπρόθεσμα στην ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου αλλά και μακροπρόθεσμα στη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2015 που τέθηκε σε λειτουργία η μονάδα ατμοπαραγωγής με τη χρήση βιομάζας η ΜΕΛ οραματίζεται όχι μόνο τη μετάβαση της από μια “low carbon footprint” σε μια “zero co2 emissions” εγκατάσταση   αλλά και σε μια “zero waste” χαρτοποιία που θα μπορεί να αξιοποιεί ενεργειακά τα απόβλητά της με την εγκατάσταση νέας μονάδας ατμοπαραγωγής που θα μπορεί να δέχεται σαν εισερχόμενα τα απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική της διεργασία.


Περιγραφή

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης που οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες οφείλεται εν πολλοίς στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1990 που λαμβάνεται ως έτος της κλιματικής πολιτικής έως και το 2012 η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκλύθηκε από δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής ή θερμικής) , θέρμανσης και μεταφορών αυξήθηκε κατά 45%  (από 24 Gt σε 35 Gt).

Η μέση ετήσια θερμοκρασία πχ στην Αθήνα από 14,4 οC που ήταν την περίοδο 1900-1999 ανέβηκε στους 15,5 οC την περίοδο 2000-2017. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αναστείλουν τη ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας που οφείλεται σε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και η βιομάζα από την καύση της οποίας θεωρείται ότι εκλύονται μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ΜΕΛ ήδη από το 2011 προχώρησε στην εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας για αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων (μαζούτ) με βιομάζα για την παραγωγή ατμού που χρησιμοποιεί στη διεργασία της χαρτοποίησης. Μετά την επιτυχή εφαρμογή προχώρησε το 2015 στην εγκατάσταση νέου μεγαλύτερου λέβητα βιομάζας καθιστώντας τη ΜΕΛ μιας από τις χαρτοποιίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη , με την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τις ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από benchmarking που έγινε μεταξύ των δέκα αποδοτικότερων όσον αφορά τις ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη θεωρήθηκε ότι ως κατώφλι για την περίοδο 2013-2020 για τα προϊόντα όπως  της ΜΕΛ είναι τα 279kg co2/tn προϊόντος. Η ΜΕΛ από το 2016 και μετά εκπέμπει έως και λιγότερα από 100 kg co2/tn προϊόντος. Αυτό σημαίνει πως η ΜΕΛ συμβάλει με το παραπάνω στο μερίδιο που της αναλογεί στην  προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί μια συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 οC ως το 2100. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν στην παρούσα φάση δεν ληφθούν έγκαιρα πολιτικά μέτρα, αναμένεται ως το 2100 η αύξηση της θερμοκρασίας της γης να είναι περίπου κατά 4 οC με προβλέψιμα καταστροφικά αποτελέσματα όπως:

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 18-59 εκ
Μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας και εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων όπως τυφώνων και κυκλώνων
Επιδείνωση της ποιότητας αλλά και της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό θα πρέπει  να λειτουργούμε με γνώμονα  ότι η κάλυψη των δικών μας αναγκών δεν διακυβεύουν  τις προϋποθέσεις των επόμενων γενεών  να μπορούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Όσον αφορά τα  βραχυπρόθεσμα οφέλη από τη νέα εγκατάσταση  μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής:

*Απασχόληση σε ημερήσια βάση τριών πτυχιούχων θερμαστών, ενός μηχανολόγου μηχανικού και δύο ατόμων για την τροφοδοσία του λέβητα με βιομάζα

*Μείωση  των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων επιβλαβών ουσιών που εκλύονται από την καύση ορυκτών καυσίμων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στη ΜΕΛ κατανέμεται ετήσια το 0,2% περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των υπόχρεων εγκαταστάσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μια μείωση κατά 70% τουλάχιστον των εκπομπών της ΜΕΛ οδηγεί σε μια μείωση των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες κατά 0,15%. Σε απόλυτες τιμές αυτό μεταφράζεται ότι η ΜΕΛ επιβαρύνει το περιβάλλον  από το 2016 και μετά με λιγότερες εκπομπές κατά  15.000 τόνους co2/έτος.

 Τόπος Δράσης

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ στην Κάτω Γέφυρα του δήμου Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη.


Συνεργασία με φορέα

Η αδειοδότηση των εγκαταστάσεων έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενώ η επαλήθευση των εκπομπών γίνεται από το φορέα της EUROCERT.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η απόφαση για την εγκατάσταση της μονάδας πάρθηκε κατόπιν παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ του Δ.Σ. της εταιρίας και των στελεχών της, με παράλληλη ενημέρωση του υπόλοιπου προσωπικού. Η πρωτοβουλία και οι γνώσεις του καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού της ΜΕΛ σε συνδυασμό με την άψογη συνεργασία μεταξύ τους, οδήγησε την εταιρία σε πρωτοποριακές ιδέες και αποφάσεις, χάρη πρωτίστως στην έμπρακτη στήριξη της Διοίκησης.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation