ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Η Αποκάλυψη του Κάστρου της Βελίκας – Μια περιοχή βαδίζει στα βήματα του Βασιλιά Φιλοκτήτη

Η Αποκάλυψη του Κάστρου της Βελίκας – Μια περιοχή βαδίζει στα βήματα του Βασιλιά Φιλοκτήτη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ


Στόχος δράσης

Στόχο της δράσης αποτελεί η ανάδειξη της ιστορίας του Κάστρου της Βελίκας και της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Μελίβοιας μέσω της εθελοντικής εργασίας των φοιτητών του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίων του εξωτερικού, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, με τη συμμετοχή των τοπικών συλλόγων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Φοιτητές πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους και εθελοντές κάτοικοι ή μέλη φορέων της περιοχής που επιθυμούν να συνδράμουν στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής και του Κάστρου της Βελίκας.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια της δράσης περιλαμβάνει την εαρινή περίοδο ανασκαφών στο Κάστρο της Βελίκας όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε χρόνο από το 2011 και μετά όταν πραγματοποιήθηκε η δράση για πρώτη φορά.


Περιγραφή

Από το 2011 κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της εαρινής περιόδου ανασκαφών για την οποία είναι υπεύθυνη η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , του Τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υπό την επίβλεψη καθηγητή τους και φοιτητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, επίσης υπό την επίβλεψη καθηγητών τους, πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο Κάστρο της Βελίκας. Ο Δήμος Αγιάς προσφέρει την διαμονή, την μετακίνηση, τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία των υπαλλήλων του, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το κόστος της διατροφής καλύπτεται από τον Δήμο Αγιάς ενώ την προετοιμασία των γευμάτων αναλαμβάνουν εθελοντικά τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Μελιβοίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση με την πλήρη υποστήριξη του Δήμου Αγιάς για την κάλυψη των αναγκών τους, ενώ ταυτόχρονα οι εθελοντές κάτοικοι και τα μέλη των συλλόγων συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους.Τόπος Δράσης

Η δράση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου της Βελίκας και στη Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Αγιάς εθελοντικά, οι εργαζόμενοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας, οι καθηγητές των πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού που συμμετέχουν στη δράση.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Κατά την 8ετή διάρκεια πραγματοποίησης αυτής της δράσης το πιο σημαντικό όφελος για τον Δήμο Αγιάς είναι η τεράστια πρόοδος στην ανάδειξη του Κάστρου της Βελίκας, η δημιουργία της Αρχαιολογικής Συλλογής Μελιβοίας με τα ευρήματα των ανασκαφών καθώς και η έκθεσή τους στο «Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας». Επίσης η έμπρακτη συμμετοχή των κατοίκων και των μελών των συλλόγων σε βάθος χρόνου έχουν αναδείξει τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε βασική προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation