ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 333 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

GreenBuilding Rating® Kerakoll: Το σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητας των υλικών του κλάδου της οικοδομής

GreenBuilding Rating® Kerakoll: Το σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητας των υλικών του κλάδου της οικοδομής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KERAKOLL HELLAS ΕΠΕ

Η Kerakoll είναι η πρώτη εταιρία στον κόσμο που προσφέρει συνολική λύση σε υλικά και υπηρεσίες για το GreenBuilding, για την κατασκευή και τη διαβίωση με σεβασμό προς το περιβάλλον και το ευ ζην στις κατοικίες. Από την ίδρυση της το 1968, η Kerakoll πραγματοποιεί μία πορεία ανάπτυξης στην εθνική και διεθνή αγορά των δομικών υλικών που την έχει καταστήσει ηγέτη στο GreenBuilding.Στόχος δράσης

Το σύστημα GreenBuilding Rating® δημιουργήθηκε για να παρέχει στην οικοδομική αγορά ένα εργαλείο ικανό να προσανατολίσει το σχεδιασμό και την κατασκευή των περιβαλλοντικά βιώσιμων κτιρίων. Ελλείψει ενός μοναδικού συστήματος αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Kerakoll® ανέπτυξε το GreenBuilding Rating®, την πρώτη μέθοδο αξιολόγησης για να προωθήσει την ανάπτυξη προϊόντων πιο φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες των κτιρίων και στους τεχνίτες του κλάδου, το απαραίτητο εργαλείο για να έχουν τις επιδόσεις των ίδιων των προϊόντων, άμεσα και μετρήσιμα.

Το GreenBuilding Rating® αποτελεί μία πρωτοβουλία προσανατολισμένη  στην προώθηση της υπεύθυνης χρήσης των δομικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία. Το σύστημα αξιολόγησης της βιωσιμότητας των κτιρίων GreenBuilding Rating® είναι ένα εθελοντικό σύστημα, βασισμένο στα κυριότερα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς, σε ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και καθοδηγείται από την αγορά.

Με βάση τις τελευταίες διατάξεις που αφορούν τη βιωσιμότητα, την υγεία και την ενέργεια, το GreenBuilding Rating® είναι το πιστοποιημένο πρότυπο για τη μέτρηση των επιδόσεων της βιωσιμότητας των δομικών υλικών με σκοπό να:

• Τυποποιήσει μία μεθοδολογία μέτρησης για το τι είναι ένα πράσινο προϊόν.

• Βελτιώσει τις επιδόσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με το χρόνο.

• Προσδιορίσει την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.

• Αξιολογήσει τις ενεργειακές και ακουστικές επιδόσεις.

• Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων από τους παραγωγούς.

• Ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τα πλεονεκτήματα του GreenBuilding.

• Στρέψει τον κλάδο της οικοδομής προς την βιωσιμότητα.

Ειδικότερα, τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση GreenBuilding Rating® είναι πιστοποιημένα με ανεξάρτητο τρόπο, για να εγγυηθούν στους χρήστες μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ποιότητα υγείας-υγιεινής, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές απαιτήσεις της σημερινής αλλά και των μελλοντικών γενεών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται στον κλάδο της οικοδομής καθώς μέσα από την τυποποίηση μίας μεθοδολογία μέτρησης για το τι είναι ένα πράσινο προϊόν, ενθαρρύνει την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων από τους παραγωγούς και κατευθύνει τον κλάδο της οικοδομής προς την βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα το GreenBuilding Rating® παρέχει τους καθορισμούς των προτύπων, τις σημάνσεις εγγύησης και την πρόσβαση στην αγορά για τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις διανομής δομικών υλικών και τους μελετητές που ενδιαφέρονται για τον τομέα της πράσινης οικοδομής.

 Επιπλέον απευθύνεται στον τεχνίτη και τον τελικό χρήστη (κάτοικο) καθώς μέσα από τη χρήση μη τοξικών ουσιών ελαχιστοποιείται η επίπτωση στην υγεία τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των υλικών όσο και κατά τη διάρκεια κατοίκησης των χώρων, ελαχιστοποιώντας την έκλυση επιβαρυντικών ουσιών στο εσωτερικό των κατοικιών και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

Τέλος η πρωτοβουλία απευθύνεται έμμεσα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο καθώς το GreenBuilding Rating® προωθεί ανά τον κόσμο τον οικολογικά και κοινωνικά χρήσιμο και οικονομικά βιώσιμο σχεδιασμό των πράσινων κτιρίων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ένας οικολογικά πλήρης σχεδιασμός διασφαλίζει ότι η κατασκευή των πράσινων κτιρίων έχει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και μειώνει την εκπομπή CO2, τη χρήση των φυσικών πόρων και την παραγωγή αποβλήτων.

Ένας κοινωνικά χρήσιμος σχεδιασμός επιτρέπει στο κοινωνικό σύνολο να απολαμβάνει μακροπρόθεσμα οφέλη, δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και υγιεινό περιβάλλον για να ζει καλύτερα.

Ένας οικονομικά βιώσιμος σχεδιασμός σημαίνει ότι το GreenBuilding είναι επίσης μία καλή οικονομική επένδυση που τοποθετείται στην υψηλή ζώνη της αγοράς ακινήτων, η οποία επιτρέπει τη μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης, αυξάνοντας την αξία του ακινήτου με το χρόνο.

 

Χρονική διάρκεια

2010 – σήμερα

Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα του GreenBuilding Rating® για τον καθορισμό και τη μέτρηση των επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δομικών υλικών παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2009, του οποίου ακολούθησε τον Απρίλιο του 2010, μετά από σημαντικές διαδοχικές τροποποιήσεις, η παρουσίαση και η δημοσίευση του GreenBuilding Rating® έκδοση 2010.

Παράλληλα με την εξέλιξη και την ωρίμανση του GreenBuilding Rating®, το πρόγραμμα ανέλαβε νέες πρωτοβουλίες, που προστέθηκαν στο σύστημα αξιολόγησης επικεντρωμένο στη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του κάθε προϊόντος (GreenBuilding Rating® ECO έκδοση 2010 και 2011), αναπτύσσοντας νέα εξειδικευμένα συστήματα αξιολόγησης για τη μέτρηση των εκπομπών ΠΟΕ, την αραίωση των εσωτερικών ρύπων και τη μείωση των αλλεργιογόνων βιολογικής προέλευσης των κλειστών χώρων. Το νέο GreenBuilding Rating® BIO έκδοση 2011 είναι το πρώτο σύστημα μέτρησης, που προσδιορίζει την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, οφειλόμενη στη χρήση πιστοποιημένων φυσικών δομικών υλικών.

Από τον Ιανουάριο του 2011 το GreenBuilding Rating® ECO έκδοση 2011 απέκτησε τη σημαντική πιστοποίηση από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης SGS.

Τα πεδία αναφοράς του βιώσιμου σχεδιασμού εξελίσσονται και τελειοποιούνται συνεχώς: νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα εισέρχονται καθημερινά στην αγορά και οι καινοτόμες πρακτικές σχεδιασμού αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα τους μέρα με τη μέρα. Κατά συνέπεια, ακόμη και το σύστημα GreenBuilding Rating® και τα έγγραφα αναφοράς πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς με βάση τις νέες κατασκευαστικές πρακτικές, την εξέλιξη των προτύπων στα οποία αναφέρονται και τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις στον τομέα της βιωσιμότητας, της υγείας και της ενεργειακής απόδοσης.


Περιγραφή

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων είναι τεράστια: στην Ευρώπη οι κατασκευές είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνες για την παραγωγή του 40% των εκπομπών CO2, για τη χρήση του 35% των φυσικών πόρων, για το 38% των απορριμμάτων και έχουν επίσης επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 20% του δυτικού πληθυσμού έχει προσβληθεί από το Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (κεφαλαλγίες, ναυτίες, ερεθισμοί...), οφειλόμενο τόσο στη φτωχή ποιότητα των οικοδομικών υλικών χημικής προέλευσης, όσο και στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων που αποτελεί ένα πρόβλημα όλο και πιο αισθητό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το 2000 η Kerakoll® ξεκίνησε μία προκαταρκτική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χημικών δομικών υλικών και αμέσως οι ερευνητές συνειδητοποίησαν την ανάγκη της στροφής της βιομηχανίας των κατασκευαστών προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αναπτύσσοντας υλικά νέας γενιάς, προηγμένα τεχνολογικά, αλλά και φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία όλων των κατοίκων της και ταυτόχρονα να έχει στη διάθεση της ένα σύστημα αξιολόγησης για τη μέτρηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δομικών υλικών.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παρουσίαση για πρώτη φορά από τη Kerakoll το 2010 του GreenBuilding Rating®, του μοναδικού πιστοποιημένου προτύπου που υπάρχει στην αγορά, ικανό να μετράει με ακρίβεια τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δομικών υλικών, για τον προσδιορισμό των επιδόσεων βιωσιμότητας και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος.

Από τον Ιανουάριο του 2011 το GreenBuilding Rating® είναι ένα σύστημα ελεγμένο και πιστοποιημένο από το διακεκριμένο Ελβετικό Ίδρυμα Πιστοποιήσεων SGS ως σύστημα αξιολόγησης και ποιότητας των επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δομικών προϊόντων και υλικών.

Το GreenBuilding Rating® λαμβάνει υπόψη 8 μεγάλους τομείς της βιωσιμότητας και της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος

• Χρήση των τοπικών φυσικών πόρων.

• Ανάκτηση και ανακύκλωση των φυσικών ορυκτών.

• Μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

• Περιορισμένη χρήση των βλαβερών για την υγεία και το περιβάλλον ουσιών.

• Ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων.

• Εξυγίανση του περιβάλλοντος από βιολογικούς ρύπους.

• Καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

• Ανακυκλωσιμότητα στο τέλος του κύκλου ζωής.

Το GreenBuilding Rating® αποτελείται από 2 βασικούς πυλώνες: Τον πυλώνα ECO που προσδιορίζει τις πιο σημαντικές παραμέτρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των δομικών υλικών και τον πυλώνα ΒΙΟ που προσδιορίζει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στους εσωτερικούς χώρους.

Ο πυλώνας GreenBuilding Rating® Eco αξιολογεί τις επιδόσεις των προϊόντων μέσω αντικειμενικά μετρήσιμων δεικτών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, για να παρέχει μία βαθμολόγηση βάση της οποίας προσδιορίζεται το περιβαλλοντικό Rating κάθε προϊόντος. Αυτό παράγει σίγουρα δεδομένα και μία στέρεη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων ατόμων (μελετητές, κατασκευαστές, τεχνίτες και τελικοί χρήστες).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία του GreenBuilding Rating® ECO ταξινομεί τα προϊόντα Kerakoll® της σειράς ECO σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα αναφοράς:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ

Σε κάθε κατηγορία συνδυάστηκαν 5 ειδικοί δείκτες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά. Με βάση τη συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, τα προϊόντα διακρίνονται και σημαίνονται με ένα σύμβολο συμμόρφωσης ECO, αναγραφόμενο σε κάθε συσκευασία και σε όλα τα σχετικά με το προϊόν τεχνικά έντυπα.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους μελετητές και τους τεχνίτες να ταξινομούν εύκολα τα προϊόντα, όχι μόνο σύμφωνα με τον προορισμό χρήσης τους αλλά και με τα χαρακτηριστικά φιλικότητας προς το περιβάλλον, σε μία κλίμακα από ECO Μηδέν (το προϊόν δε θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμο) μέχρι ECO 5 (το προϊόν θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμο και με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ECO

Το GreenBuilding Rating® ECO λαμβάνει υπόψη τα σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης των υλικών για την αντικειμενική μέτρηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την καλή διαβίωση στο εσωτερικό των κτιρίων και την υγεία των χρηστών:

 • η εκπομπή CO2,
 • η χρήση τοπικών και ανακυκλωμένων ορυκτών αδρανών,
 • η πλήρης ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του,
 • η εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων
 • το ποσοστό της περιεκτικότητας σε τοπικά ορυκτά που συνδέονται με τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων,  
 • η περιεκτικότητα σε διαλύτες
 • η επικινδυνότητα για την υγεία των χρηστών
 • η επισήμανση κινδύνου για το περιβάλλον

Ο πυλώνας GreenBuilding Rating® BIO εισάγει για πρώτη φορά στην οικοδομική αγορά, όχι μόνο τις βιώσιμες πρακτικές, αλλά και εκείνες που σχετίζονται με το πρόβλημα της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα αξιολογούνται οι επιδόσεις των προϊόντων μέσω αντικειμενικά μετρήσιμων δεικτών, της ταχύτητας αραίωσης των κύριων εσωτερικών ρύπων, μελετημένοι ώστε να παρέχουν μία βαθμολόγηση βάσει της οποίας προσδιορίζεται το Rating της ικανότητας διαπνοής του κάθε προϊόντος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η μεθοδολογία του GreenBuilding Rating® BIO ταξινομεί τα προϊόντα Kerakoll® της σειράς BIO σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα αναφοράς.

ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΗΜΙΡΡΕΥΣΤΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΡΕΥΣΤΑ

Σε κάθε κατηγορία συνδυάστηκαν 3 δείκτες ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και 2 ειδικοί δείκτες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά. Με βάση τη συμμόρφωση με τις παραμέτρους ποιότητας του περιβάλλοντος, τα προϊόντα διακρίνονται και σημαίνονται με ένα σύμβολο συμμόρφωσης BIO, αναγραφόμενο σε κάθε συσκευασία και σε όλα τα σχετικά με το προϊόν τεχνικά έντυπα.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους μελετητές και τους τεχνίτες να ταξινομούν εύκολα τα προϊόντα, όχι μόνο σύμφωνα με τον προορισμό χρήση τους αλλά και με τα χαρακτηριστικά βιοσυμβατότητας. σε μία κλίμακα από BIO Μηδέν (το προϊόν δε θεωρείται διαπνοής) μέχρι BIO 5 (το προϊόν θεωρείται διαπνοής και με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΟ

Το GreenBuilding Rating® BIO βασίζεται στις θεμελιώδεις παραμέτρους της ικανότητας διαπνοής των τοίχων, με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και διαβίωσης των κατοίκων:

 • IAQ VOC που είναι θεμελιώδης παράμετρος για την εκτίμηση των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων των προϊόντων,
 • IAQ BIOACTIVE που εγγυάται, μέσω των πιστοποιητικών του CSTB, τη φυσική προστασία των επιφανειών από βακτηρίδια και μύκητες
 • IAQ ACTIVE που μετρά τη μείωση της συγκέντρωσης των ρυπογόνων ουσιών του αέρα εσωτερικών χώρων
 • η τοξικότητα για το περιβάλλον και την υγεία
 • η φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • η παραγωγή με βάση το νερό/διαλύτη

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στην Kerakoll® η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων νέας γενιάς επιτρέπει την επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών με εμφανή πλεονεκτήματα για όλους τους χρήστες του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, για τους κατοίκους και γενικά για όλο τον πληθυσμό.

Μέσω του συστήματος GreenBuilding Rating®, του προτύπου για τη μέτρηση των επιδόσεων της βιωσιμότητας και της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, η Kerakoll® συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή των συνήθων πρακτικών κατασκευής, προωθώντας μία καλύτερη ποιότητα διαβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αναγραφή της σήμανσης RATING πάνω στη συσκευασία αποτελεί εγγύηση για το χρήστη ότι ο παραγωγός έχει συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν διαθέτει τα χαρακτηριστικά της ικανότητας διαπνοής και της φιλικότητας προς το περιβάλλον που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του GreenBuilding Rating®
 • Ο παραγωγός έχει εκδώσει μία υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη όσων δηλώνονται με τις σημάνσεις του GreenBuilding Rating®
 • Το σύστημα GreenBuilding Rating® έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον SGS με ανεξάρτητο τρόπο, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών του.

Συνοψίζοντας, η σήμανση ECO αντιπροσωπεύει μία εγγύηση για το μελετητή, τον τεχνίτη και τον τελικό χρήστη ότι το χρησιμοποιούμενο προϊόν διαθέτει χαρακτηριστικά φιλικότητας προς το περιβάλλον και ότι αυτά παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε όλες τις παρτίδες παραγωγής.

Ομοίως, η σήμανση ΒΙΟ αντιπροσωπεύει μία εγγύηση για το μελετητή, τον τεχνίτη και τον τελικό χρήστη ότι το χρησιμοποιούμενο προϊόν διαθέτει χαρακτηριστικά διαπνοής, υγιεινής και φιλικότητας προς το περιβάλλον και ότι αυτά παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε όλες τις παρτίδες παραγωγής.Τόπος Δράσης

Το GreenBuilding Rating® είναι ένα εργαλείο του Ομίλου που εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου και επικοινωνείται σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στα πλαίσιά ανάπτυξης του συστήματος αξιολόγησης GreenBuilding Rating® ο Όμιλος Kerakoll συνεργάστηκε με τους παρακάτω Φορείς – Ερευνητικά Κέντρα

Συνεργασία με το Κοινοτικό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης JRC για την επιστημονική μελέτη της ικανότητας φυσικού αερισμού των κατασκευαστικών συστημάτων, σε σχέση με την ικανότητα αραίωσης των κύριων εσωτερικών ρύπων των κτιρίων. Το Indoortron, που βρίσκεται στο JRC στην Ispra (Varese), είναι ένα σύστημα δωματίων, μοναδικών στον κόσμο, για τον προσδιορισμό τόσο των ουσιών που εκπέμπονται από τα δομικά υλικά, τα έπιπλα, τα οικιακά προϊόντα και τα υλικά φινιρίσματος, όσο και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε στους κλειστούς χώρους.

Το 2007 ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αποδείξει πώς οι πρώτες ύλες αυστηρά φυσικής προέλευσης, όπως του Biocalce®, έχουν εξαιρετικές φυσικές βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες, που εξασφαλίζουν υγιεινό περιβάλλον.

Η έρευνα διεξάχθηκε σε συνεργασία με το γαλλικό ινστιτούτο CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), συγκεκριμένα με το εργαστήριο μικροβιολογίας του Τμήματος Ενέργειας-Υγείας- Περιβάλλοντος / Τομέας Υγείας, με έδρα στη Marne-la-Vallée κοντά στο Παρίσι και το οποίο αντιπροσωπεύει ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα έρευνας του συγκεκριμένου τομέα στην Ευρώπη με θεμελιώδεις συνεισφορές, όπως αυτή που έγινε πριν χρόνια με τη γνωστοποίηση του κινδύνου της Νόσου των Λεγεωνάριων σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. Οι τομείς δραστηριότητας του CSTB είναι κυρίως η επιστημονική και τεχνική έρευνα του οικοδομικού τομέα, η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών και των χώρων, η εκπαίδευση και η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου.

Το 2008 σε ανταπόκριση της αυξημένης ζήτησης ενεργειακών πιστοποιήσεων των κτιρίων στην Ευρώπη, ξεκίνησε το έργο Klima Room με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μηχανικής της Modena και Reggio Emilia, για την ανάπτυξη ενός μοναδικού εργαλείου στην Ιταλία: του πρώτου κλιματικού θαλάμου με θερμικό ροομετρητή νέας γενιάς, ικανό να αναπαράγει πιστά τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός κτιρίου. Προσομοιώνοντας διαφορετικά κατασκευαστικά συστήματα στο εσωτερικό του Klima Room, οι ερευνητές ξεκίνησαν να ελέγχουν και να διευκρινίζουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων που συνθέτουν τους τοίχους για καλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά διαπνοής τους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση, εφαρμογή και επικοινωνία της πρωτοβουλίας εργάστηκαν τα παρακάτω τμήματα του Ομίλου:

 • System Improvement Department, για διαχείριση και το συντονισμό του στστήματος
 • Recearch Center, για την ανάπτυξη προϊόντων και τον καθορισμό των τεχνικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών τους
 •  R&D and Purchase Department για την αγορά πρώτων υλών και τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά
 • R&D Department για την μελέτη των ΠΟΕ (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων) και για τις σημάνσεις κινδύνου που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον
 •  Marketing, για την επικοινωνία μέσα από όλα τα εργαλεία του προϊόντος (συσκευασία, δελτίο τεχνικών δεδομένων, κατάλογος κ.λπ.)

Δεν υπάρχει συμμετοχή εθελοντών στο πρόγραμμα

 


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο όμιλος Kerakoll ανέπτυξε πρώτος μια μέθοδο ανάλυσης της βιωσιμότητάς ήδη το 2010, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για προϊόντα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη επίδραση προς το περιβάλλον. Επιπλέον, διατηρώντας το εργαλείο ενημερωμένο με βάση την εξέλιξη του προϊόντος, είμαστε πάντα σε θέση να μετράμε το προφίλ βιωσιμότητάς του.

Η Kerakoll Hellas, ως μέλος του Ομίλου Kerakoll, έχει ενσωματώσει από το 2010 στον σχεδιασμό των προϊόντων και την παραγωγική της διαδικασία, το εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων βιωσιμότητας GreenBuilding Rating®. Καθώς πρόκειται για ένα σύστημα δυναμικό, παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και διαδικασιών βασιζόμενο σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Όλα το προϊόντα του Ομίλου Kerakoll έχουν αναλυθεί με βάση τις απαιτήσεις του GreenBuilding Rating® και αναγράφουν τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα για τα προϊόντα που παράγονται στην Kerakoll Hellas, έχουν αναλυθεί συνολικά με βάση το Green Building Rating 36 προϊόντα και η μέση βαθμολογία είναι 3,5/5.

Συγκεκριμένα παράγονται οι ακόλουθες σειρές προϊόντων και αναλύθηκαν με βάση τα κριτήρια GreenBuilding Rating® ECO (επισυνάπτονται οι εικόνες των υλικών με τα αντίστοιχα RATINGS):

 • Τζελ-Συγκολλητικά υλικά για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους (RATING 4)
 • Ορυκτοί αμόστοκοι για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους (RATING 2,5)
 • Υλικά συγκόλληση και λείανσης για τα συστήματα θερμομόνωσης KlimaExpert (RATING 4)
 • Ορυκτά γεωκονιάματα για τη μονολιθική αποκατάσταση του σκυροδέματος (RATING 3,5)

Μέσω του GreenBuilding Rating® η Kerakoll δεσμεύεται να:

• Πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο με σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού, των ρυπογόνων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (αέρια θερμοκηπίου, διαλύτες...), των χημικών ουσιών του παραγωγικού κύκλου και των αποβλήτων.

• Εκτελεί ακριβείς ελέγχους για κάθε νέα παραγωγή, αλλαγή των πρώτων υλών και εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών.

• Διατηρεί αποτελεσματικό τον εξοπλισμό δοκιμών. Καταγράφει και φυλάσσει τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για τουλάχιστον 10 χρόνια και να τα παρέχει εφόσον του ζητηθούν.

• Εντοπίζει και διαχωρίζει τα προϊόντα (πρώτες ύλες ή τελικά), τα οποία κατά τον έλεγχο αποδεικνύονται μη συμμορφώσιμα.

• Αναλαμβάνει την ευθύνη των δηλωμένων χαρακτηριστικών φιλικότητας προς το περιβάλλον.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation