ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 40 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Εργαστήριο Safe Passage Bags

Εργαστήριο Safe Passage Bags
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

Η Αλληλεγγύη Λέσβου (LeSol) είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το νησί της Λέσβου. Η LeSol καταχωρήθηκε επίσημα ως ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2016 όμως δραστηριοποιείται στο νησί από το 2012 με δράσεις που απευθύνονται τόσο στις ανάγκες του γηγενή όσο και του προσφυγικού πληθυσμού του νησιού.

Ο σκοπός της οργάνωσης είναι να προσφέρει στην κοινωνία ένα μοντέλο ισότητας και αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων προάγοντας την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα της στέγασης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η υγεία (σωματική και ψυχική), η εξάλειψη της πείνας, ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σκοπών της οργάνωσης.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι στόχοι του εργαστηρίου Safe Passage Bags είναι η ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας, και η εξερεύνηση των εννοιών της ανακύκλωσης, της επεξεργασίας και της μεταποίησης άχρηστων υλικών καθώς και στην ορθολογική χρήση τους.΄Επίσης στόχος μας είναι η προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, και η παροχή αξιοπρεπούς εισοδήματος σε πρόσφυγες που διαμένουν στο νησί της Λέσβου αλλά και σε ντόπιους οι οποίοι απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα αντιστρέφουμε τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που επέφερε η προσφυγική κρίση με την απόρριψη περισσότερων από 1 εκατομμύριο σωσιβίων και άλλων υλικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

To εργαστήριο ανακύκλωσης στο οποίο, πρόσφυγες και ντόπιοι, φτιάχνουν τσάντες με πρώτη ύλη τα σωσίβια που χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες που διέσχισαν το Αιγαίο ταξιδεύοντας από την Τουρκία προς το νησί της Λέσβου. Πολίτες από όλον τον κόσμο μπορούν να προμηθευτούν τα προιόντα του εργαστηρίου και να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης. 

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση είναι συνεχόμενη από το 2017 οπότε και ξεκίνησε το εργαστήριο.

 


Περιγραφή

To εργαστήριο Safe Passage ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017 και είναι μια καινοτόμος ιδέα της Αλληλεγγύης Λέσβου που στοχεύει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη. Αυτό το εργαστήριο upcycling στεγάζεται σήμερα στο Κέντρο Υποστήριξης Mosaik στο κέντρο της Μυτιλήνης. Έχοντας ως προτεραιότητα μας το σεβασμό προς το περιβάλλον και τις φυσικές ύλες, έχουμε ανακαλύψει διάφορες τεχνικές για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στο οποίο, πρόσφυγες και ντόπιοι, φτιάχνουν τσάντες με πρώτη ύλη τα σωσίβια που χρησιμοποίησαν οι πρόσφυγες που διέσχισαν το Αιγαίο ταξιδεύοντας από την Τουρκία προς το νησί της Λέσβου. Όταν ξεκίνησε η λειτουργία του εργαστηρίου, τα σωσίβια αποτελούσαν την κύρια πρώτη ύλη, ενώ τα νέα υλικά χρησιμοποιούνταν μόνο για την εσωτερική επένδυση των τσαντών. Σήμερα για την παραγωγή των προϊοντών χρησιμοποιούμε σκηνές, σωσίβιες λέμβους και παλιά υφάσματα. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το εργαστήριο έχει γίνει ένας σημαντικός πάροχος ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης, ο οποίος υποστηρίζει οικονομικά τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες και επίσης τους βοηθά να διεκδικήσουν εκ νέου την ανεξαρτησία τους και παράλληλα ενισχύει το αίσθημα της προστασίας περιβάλλοντος. Για το έτος 2020 το εργαστήριο απασχόλησε 10 εργαζομένους και χρησιμοποιήθηκαν 415 σωσίβια, 73.5 κιλά υφάσματος και  149 κιλά από υλικά λέμβων. Για το 2021 εργάστηκαν στο εργαστήριο 14 πρόσφυγες και ντόπιοι και για τη δημιουργία των προϊόντων 170.4 kg κιλά υφάσματος, 284.4 κιλά λέμβου και  20.3 κιλά υφάσματων από σκηνές. 

 Τόπος Δράσης

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποστήριξης Mosaik, το οπόιο βρίσκεται στη Μυτιλήνη. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου η Αλληλεγγύη Λέσβου ΑΜΚΕ συνεργάζεται με φορείς του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού για την διάθεση και προώθηση των προϊόντων και του μηνύματος του εργαστηρίου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Μέσω του εργαστηρίου Safe Passage Bags η Αλληλεγγύη Λέσβου προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και αξιοπρεπές εισόδημα σε πρόσφυγες που διαμένουν στο νησί της Λέσβου αλλά και σε ντόπιους οι οποίοι απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα αντιστρέφουμε τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο που επέφερε η προσφυγική κρίση με την απόρριψη περισσότερων από 1 εκατομμύριο σωσιβίων και άλλων υλικών εμφυσώντας έτσι την περιβαλλοντική ευαισθησία στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου. Μέσω της αύξησης της συμμετοχής του γηγενή αλλά και του προσφυγικού πληθυσμού στο εργαστήριο, προωθείται ένα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό μήνυμα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 Η πώληση των προϊόντων του εργαστηρίου παρέχει έσοδα που βοηθούν στη διατήρηση των δραστηριοτήτων μας στο νησί και να καλύψουν τους μισθούς των εργαζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα αύξησης της αναγνωρισιμότητας της Αλληλεγγύης Λέσβου μέσω του brand που δημιουργήθηκε για την προώθηση των προϊοντων και της συμμετοχής της σε εκδηλώσεις και συνέδρια. 

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation