ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

Είναι Ευθύνη ΜΑΣ

Είναι Ευθύνη ΜΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

DEMO ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO κατέχει την 1η θέση πωλήσεων σε αριθμό μονάδων στη νοσοκομειακή αγορά. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 96 χώρες παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων της ξεπερνά τους 800.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.demo.gr 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Για την DEMO επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί μόνο η πρόοδος της εταιρείας και η επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη.  Κάτω από τον τίτλο του προγράμματος «Είναι Ευθύνη ΜΑΣ», η εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προμηθεύοντας δωρεάν με φάρμακα, υλικά και μηχανήματα αποκεντρωμένα ιατρεία νησιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωνικά φαρμακεία, και άλλα. Η εταιρεία ανακυκλώνει εντυπωσιακές ποσότητες πλαστικού και χαρτιού, ενώ διαχειρίζεται με δικά της μέσα τη συλλογή των στερεών αποβλήτων της και τα μεταφέρει προς καταστροφή. Η DEMO διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών σωστής διαχείρισης για τα κτίρια των εγκαταστάσεων και την καταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια από σύγχρονα συστήματα φωτισμού.

Στη δύσκολη περίοδο του 2020 -2022  το κύριο μέρος του προγραμματισμένου ετήσιου προγράμματος της βιομηχανίας άλλαξε και προσαρμόστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η DEMO, έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας που έχει υποδείξει η Πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων της ενώ προχώρησε και πέρα από αυτά. Εφάρμοσε και εφαρμόζει τη μέθοδο της τηλεργασίας όπου είναι  εφικτό, άλλαξε τη ροή προσέλευσης στην εργασίας και ως εκ τούτου αυξήθηκαν τα δρομολόγια των πούλμαν που νοικιάζει για τη μετακίνηση του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  Μοιράστηκαν χιλιάδες μάσκες στους εργαζόμενους, δημιουργήθηκαν «σταθμοί» για την παροχή αντισηπτικών, σημάνσεις με οδηγίες, χώροι με plexi glass σε γραφεία και smoking / lunch areas σε εξωτερικούς χώρους (κιόσκια).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προμηθεύοντας δωρεάν με φάρμακα, υλικά και μηχανήματα αποκεντρωμένα ιατρεία νησιών

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κοινωνικά φαρμακεία κ.α.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί τη περίοδο 2020-2022. Η υφιστάμενη κατάσταση με την πανδημία ώθησε την εταιρεία στη δημιουργία του προγράμματος για την διασφάλιση των βέλτιστων υγειονομικών συνθηκών ακολουθόντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και προσφέροντας παράλληλη στήριξη στους εργαζομένους. 


Περιγραφή

Στη δύσκολη περίοδο του 2020 -2022  το κύριο μέρος του προγραμματισμένου ετήσιου προγράμματος της βιομηχανίας άλλαξε και προσαρμόστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Η DEMO, έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας που έχει υποδείξει η Πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων της ενώ προχώρησε και πέρα από αυτά. Εφάρμοσε και εφαρμόζει τη μέθοδο της τηλεργασίας όπου είναι  εφικτό, άλλαξε τη ροή προσέλευσης στην εργασίας και ως εκ τούτου αυξήθηκαν τα δρομολόγια των πούλμαν που νοικιάζει για τη μετακίνηση του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  Μοιράστηκαν χιλιάδες μάσκες στους εργαζόμενους, δημιουργήθηκαν «σταθμοί» για την παροχή αντισηπτικών, σημάνσεις με οδηγίες, χώροι με plexi glass σε γραφεία και smoking / lunch areas σε εξωτερικούς χώρους (κιόσκια).

Το τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της εταιρίας περιλαμβάνει για τα θέματα Υγείας Ιατρό Εργασίας και Νοσηλεύτρια ενώ για τα θέματα Ασφάλειας καλύπτεται υποστηριζόμενο από δύο (2) τεχνικούς ασφαλείας και δύο (2) στελέχη ασφάλειας. Επιπλέον οι γυναίκες εργαζόμενες στη DEMO έχουν τη δυνατότητα ετησίως δωρεάν τεστ παπ και ψηλάφησης μαστών από συνεργάτη χειρουργό – γυναικολόγο


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Θέματα Υγείας Demo S.A.

Η εταιρία επένδυσε στην υγεία των εργαζομένων της σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Μόνο για την κάλυψη και προστασία των θέσεων εργασίας με PLexiGlass αλλά και τους προληπτικούς διαγνωστικούς ελέγχους Covid-19 του προσωπικού (έλεγχοι μετά από παρατεταμένη άδεια ή λόγω διερεύνησης) δόθηκε ποσό μεγαλύτερο των 250.000 ευρώ. Το ιατρείο διατήρησε σταθερή στήριξη και επικοινωνία σε θέματα που σχετίζονται με την COVID-19.  

Επιπλέον των θεμάτων Covid-19 :

Έλεγχοι αλλεργίας εμπλεκόμενου προσωπικού με χώρους αντιβιωτικών β-λακταμών (Cef/Penems) – RAST TEST
Οργάνωση και κάλεσμα προσωπικού για αιματολογικές εξετάσεις.
Ακοογράμματα προσωπικού.
Σπιρομετρήσεις προσωπικού.
Ανανέωση του αρχείου Πιστοποιητικών καταλληλόλητας προσωπικού.
Ανανέωση μελών ομάδας Α΄ Βοηθειών, μετά από συνεντεύξεις.
Υλοποίηση εκπαίδευσης σαράντα (40) μελών ομάδας Πρώτων Βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό.
Προγραμματισμός ειδικών εκπαιδεύσεων με τον Ιατρό Εργασίας των μελών της ομάδας Α΄ Βοηθειών, σε θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση και στους εξοπλισμούς Α΄ Βοηθειών. Επαναπρογραμματίζεται επαναληπτικό νέο σεμινάριο από τον Ερυθρό Σταυρό στο 2ο τρίμηνο του 2022.  

Θέματα Ασφάλειας Demo S.A.

Ενίσχυση σημάνσεων (π.χ. κάλυψη όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων της εταιρίας, πρόσθετη κάλυψη σημάνσεων εξόδου κινδύνου και πυροσβεστικών μέσων νέων γραφείων κ.α.)
Δημιουργία Οδηγιών Ασφάλειας και ανάδειξης Επικίνδυνων Σημείων των γραμμών παραγωγής και συσκευασίας σε ό,τι αφορά τις εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των Τεχνικών σε θέματα ασφάλειας και υποδείξεις της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
Παρακολούθηση εργασιών εξωτερικών συνεργείων σε καθημερινή βάση και διαχείριση ανανεωμένων φακέλων εργολάβων-συνεργατών για θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
Μετρήσεις θορύβου από εξωτερικό συνεργάτη αλλά και μετρήσεις θορύβου από πλευράς Demo σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
Παρακολούθηση θερμοκρασιών χειμερινής περιόδου για τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της εταιρίας.
Έλεγχος ορίων σκόνης σε σχέση με τη νομοθεσία και τα MSDS ανά χώρο και χαρακτηρισμένο επικίνδυνο υλικό.
Σταθερά επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας:

Επικίνδυνα σημεία μηχανών – αποδυτηρίων – καροτσιών μεταφοράς φορτίων
Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού ανά θέση εργασίας
Παρότρυνση προσωπικού για αναφορά ατυχημάτων ή παρ’ ολίγον ατυχημάτων
Εξόδους διαφυγής – οδεύσεις διαφυγής
Οδηγίες για χειριστές περονοφόρου οχήματος πεζών χειριστών
Χώροι διαλείμματος και καπνίσματος
COVID-19

Ανανέωση μελών ομάδας Πυρασφάλειας, κατόπιν συνεντεύξεων.
Προγραμματισμός εκπαίδευσης εξήντα (60) μελών της ομάδας Πυρασφάλειας από Εκπαιδευτή Πυροσβέστη του οικείου Πυροσβεστικού Σταθμού.
Προγραμματισμός για ειδικές εκπαιδεύσεις των μελών της ομάδας Πυρασφάλειας σε θέματα Πυρασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων βάση των σεναρίων επικίνδυνων καταστάσεων που έχουν συνταχθεί.
Προγραμματισμός ασκήσεων εκκένωσης με την υποστήριξη των μελών ομάδων Πυρασφάλειας και Α΄ Βοηθειών.
Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσης σε περίπτωση διαρροής υγρού αζώτου και προπανίου. Οργάνωση εκπαίδευσης.
Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσης σε περίπτωση σοβαρού ηλεκτρολογικού προβλήματος. Οργάνωση εκπαίδευσης.
Συζητήσεις με το προσωπικό για τα Μ.Α.Π. και εύρεση εναλλακτικών ΜΑΠ εφόσον υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη άνεση και διατήρηση ασφάλειας.
Αξιολόγηση των M.S.D.S. υλών εργαστηρίων και τεχνικής υπηρεσίας και ανανέωση της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.
Έναρξη έργου LOTO-TO (lock out Tag out Try out). Το έργο περιλαμβάνει την διαδικασία απομόνωσης του εξοπλισμού πριν την έναρξη εργασιών συντήρησης (προληπτικής/διορθωτικής) όπως και καθαρισμού.
Ολοκληρώθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις τμημάτων παραγωγής Πλαστικών, συσκευασίας Πλαστικών, παραγωγής Γυάλινων, συσκευασίας Γυάλινων, ατμολεβητών, Αποθηκών και Χημείων.

Μελέτη διαγραμμίσεων, σημάνσεων και τοποθέτησης καθρεφτών για την κίνηση των περονοφόρων οχημάτων εντός των χώρων παραγωγής.
Έκδοση οδηγιών πυράντοχων ρολών και θυρών αποθήκης και εκπαίδευση σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό αποθηκών ετοίμου προϊόντος.
Υλοποίηση σεμιναρίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών από το ΕΛΙΝΥΑΕ στα μέλη του τμήματος ασφάλειας για την καλύτερη ενημέρωση αυτών.
Ολοκλήρωση συντήρησης και έλεγχος πυρασφάλειας (ενδεικτικά αναφέρεται ο 100% έλεγχος λειτουργικότητας των ανιχνευτών πυρασφάλειας της εγκατάστασης ενώ ξεπερνούν σε αριθμό τους 1000).
Έλεγχος αυξημένης συχνότητας συστημάτων πυρασφάλειας και μόνιμων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων.
Ενίσχυση του αριθμού των φορητών πυροσβεστήρων κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα όπου κρίνεται απαραίτητο αναλόγων των ευρημάτων των επισκέψεων.
Έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας (ντουζιέρες ασφαλείας και σταθμοί πλύσης ματιών) των εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης των εγκαταστάσεων της Demo.
Έλεγχος ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας των εξοπλισμών παραγωγής/συσκευασίας.
Ανάρτηση οδηγιών προς το προσωπικό με οδηγίες της πολιτικής προστασίας για θέματα που αφορούν σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Ενίσχυση των Σταθμών αντισηπτικού διαλύματος στα νέα γραφεία (κτίριο Α), νέα αποδυτήρια πτέρυγας γυάλινων (κτίριο Γ-0) και νέα εργαστήρια (κτίριο Γ+2).
Προσθήκη προστατευτικών Plexiglass όποτε απαιτείται, λόγω μετακίνησης ή προσθήκης νέων γραφείων.

 Τόπος Δράσης

O τόπος υλοποίησης του προγράμματος είναι ο χώρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας. 


Συνεργασία με φορέα

Ερυθρός Σταυρός


Συμμετοχή εργαζομένων

Το πρόγραμμα έχει ως βάση του , την υποστήριξη των εργαζομένων εν μέσω της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα τα τελευταία χρόνια. Οι επιμέρους δράσεις έχουν ως αποδέκτες τους εργαζόμενους της εταιρείας με ποικίλους τρόπους. Ξεκινόντας από την απλή εναρμόνιση με τα υγεινομικά πρωτόκολλα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και προχωρόντας τη δυνατότητα παροχής σε εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Το πρόγραμμα χώρις καμία αμφιβολία είναι εστιασμένο στους ανθρώπους που εργάζονται για την DEMO S.A.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation