ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις Eθελοντισμού

Πρωτοβουλία

Εβδομάδα Υγείας, Βιωσιμότητας, Ασφάλειας και Ποιότητας

Εβδομάδα Υγείας, Βιωσιμότητας, Ασφάλειας και Ποιότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

TUPPERWARE HELLAS ABEE

Η Tupperware διατηρεί τη θέση ως κορυφαία εταιρεία απευθείας πώλησης καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας ως μέθοδο πώλησης την ανάπτυξη σχέσεων. Οι μάρκες και οι κατηγορίες προϊόντων περιλαμβάνουν λύσεις προετοιμασίας, αποθήκευσης και απόδοσης για την κουζίνα και το σπίτι και προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.tupperware.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το μέλλον μας είναι τόσο λαμπρό όσο οι ευκαιρίες που μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουν και να παρέχουμε στους ανθρώπους μας. Η παροχή ενός ασφαλούς, ευτυχισμένου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας με μεγάλες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της μελλοντικής μας επιτυχίας.

Η αφοσίωσή μας στην υγεία, στην ασφάλεια και στην ευεξία είναι εμφανής από τα χαμηλά ποσοστά περιστατικών που έχουμε, προσφέροντας εξετάσεις υγείας και άλλες προληπτικές πρακτικές υγείας στο πρόγραμμα "Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Υγεία". Προσφέρουμε υποστήριξη στους συνεργάτες μας και τις οικογένειές τους μέσω ολοκληρωμένων παροχών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων παροχών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, χρηματοοικονομικής ασφάλειας και προγραμμάτων αντικατάστασης εισοδήματος, καθώς και πόρων που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Στην Tupperware ενσωματώνουμε μια κουλτούρα υγείας και ασφάλειας μέσα από τις πολιτικές μας που διασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μας. Προωθούμε δυναμικά τις υγιεινές επιλογές για τον τρόπο ζωής των εργαζομένων μας.

Επίσης, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα. Για αυτό το λόγο η εταιρεία διοργανώνει ενημερωτικές εβδομάδες. 

Στόχος της δράσης αυτής είναι τόσο να ενημερώσει όσο και να εκπαιδεύσει όλους τους εργαζομένους σε θεματα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και ποιότητας, να αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων ώστε να πετύχουμε όλοι μαζί καλύτερα αποτελεσματα σε θέματα της ασφάλειας, της ποιότητας, της υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και να βραβεύσει τους εργαζόμενους για την συμμετοχή τους στις ενημερωτηκές εβδομάδες και στις επιμέρους δραστηριότητες της κάθε θεματικής εβδομάδας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους της Tupperware Hellas, καθώς και στους συνεργάτες (εργαζόμενοι εργολάβων οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία).

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2000 μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται η εβδομάδα ασφάλειας, υγείας και ποιότητας. Απο το 2010 μέχρι και σήμερα προστέθηκε η εβδομάδα βιωσιμότητας.


Περιγραφή

Η εταιρεία Tupperware Hellas  ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της σε θέματα και δράσεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν.

Για αυτό το λόγο η Tupperware πραγματοποιεί κάθε χρόνο Εβδομάδα Υγείας, Αειφορίας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Ποιότητας

Η κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει τις ανάλογες ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και δράσεις από εξωτερικούς συνεργάτες όπως γιατροί, διατροφολόγοι, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας κλπ. 

Επίσης, κάθε τμήμα παρουσιάζει αναλυτικά τις δράσεις που αφορούν στο θέμα της αντίστοιχης εβδομάδας παρουσιάζοντας τα σημεία στα οποία αναπτύσσονται με επιτυχία καθώς και εκείνα στα οποία χρειάζονται βελτίωση και δημιουργούνται σχέδια δράσης για να βελτιωθούν.

Στα πλαίσια των ενημερωτικών εβδομάδων οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες όπως, δενδροφύτευση, εξετάσεις υγείας, καταγραφή νέων ιδεών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και βελτίωση του  εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο τέλος της κάθε ενημερωτικής εβδομάδας μοιράζετε στους εργαζόμενους ένα ερωτηματηματολόγιο σχετικά με το θέμα της εβδομάδας, στη συνέχεια γίνεται κλήρωση των ατόμων που απάντησαν στωστά και τρείς απο αυτούς βραβεύονται.

Στους υπόλοιπους εργαζόμενους δίνεται ένα συμβολικό δώρο Tupperware για την συμεμτοχή τους στην ενημερωτική εβδομάδα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 2000 μέχρι και σήμερα πάνω από 3000 εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει τις εκπαιδευτικές – ενημερωτικές εβδομάδες. 

Ένα υγιές ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα παραγωγικό και ευτυχισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εμπνέουμε σε όλους τους εργαζόμενους μας να διατηρήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής που εστιάζει στην φυσική κατάσταση, τη διατροφή και την υγεία. Το πρόγραμμα της εταιρείας μας "Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Υγεία" επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού υψηλής απόδοσης διασφαλίζοντας την υγεία των εργαζομένων μας. Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργούμε μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι ενεργοποιούνται για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρείας (εργαζόμενοι εργολάβων οι οποίοι εργάζονται στην εταιρεία) ενημερώνονται κατα τη διάρκεια της εβδομάδας ασφάλειας πως να εργάζονται με ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Στην εβδομάδα υγείας ενημερώνονται για διάφορα θέματα υγείας  μέσω διάφορων εξετάσεων, όπως μετρήσεις πιέσεων, που πραγματοποιούνται στην εταιρεία, είπσης ενημερώνονται για την ποιότητα των προιόντων, αν δηλαδή πραγαμτοποποιούνται σωστά οι απαιτούμενες διαδικασίες που στοχεύουν στην άριστη ποιότητα των προιόντων της Tupperware και τέλος συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα απο διάφορες δράσεις που πραγματοποιούνται κατα τη διάρκεια της εβδομάδας αειφορίας.Τόπος Δράσης

Θήβα, Εγκαταστάσεις Tupperware Hellas.


Συνεργασία με φορέα

Υπάρχει συνεργασία με:

  • γιατρούς,
  • διατροφολόγους και  
  • ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος για την υλοποίηση αυτής της δράσης.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι συνεργάτες.


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη που προκύπτουν από την δράση αυτή είναι σημαντικά για την Tupperware Hellas, καθώς επιτυγχάνεται:

  • Εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων στα επιμέρους θέματα.
  • Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της συμπεριφοράς των εργαζομένων.
  • Το δυναμικό της εταιρείας αποτελείται απο υγιής ερζομένους. 
  • Δέσμευση ικανοποίησης και παραμονής των εργαζομένων στη
  • Καλύτερη παραγωγικότητα, πιο ευτυχισμένο εργατικό δυναμικό, που οδηγούν την εταιρεία στην επιτυχία.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation