ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης για την ανακύκλωση 'Followgreen' – smart city platform for rewarding recycling

Δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης για την ανακύκλωση Followgreen – smart city platform for rewarding recycling
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Followgreen Smart City Solutions I.K.E.

Ποιοί Είμαστε

Το σύνθημα: followgreen – follow your city! (TM). Ένα γραφείο επιστημόνων με διεθνή εμπειρία έφτιαξε την Smart City πλατφόρμα ενώνοντας τον Δήμο με Πολίτες, Σχολεία, Κοινωνικές Δομές & Τοπικές Επιχείρησεις για την ευαισθητοποίηση & επιβράβευση της προστασίας περιβαλλοντος. Όλοι μαζί: Πολίτες, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων & Δήμος αναλαμβάνουν τώρα περιβαλλοντική δράση!Στόχος δράσης

Η διαδικτυακή πλατφόρμα followgreen.gr αποτελεί μία ψηφιακή εφαρμογή για τους Δήμους που επιθυμούν να ενσωματώσουν σύγχρονα εργαλεία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των αρχών που επιτάσσει μία «έξυπνη πόλη» (smart city). Συνδέει τον Δήμο με τους πολίτες, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα σχολεία με κοινό στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης.

Οι κύριοι στόχοι που επιτυγχάνονται με τη χρήση της πλατφόρμας είναι οι εξής:

 • Ο Δήμος αποκτά ένα εργαλείο για να επιβραβεύει τους πολίτες παρέχοντάς τους εκπτώσεις σε τοπικές και δημοτικές επιχειρήσεις.
 • Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, πολίτες και μαθητές, εκπαιδεύονται στην ανακύκλωση και μαθαίνουν έμπρακτα να ανακυκλώνουν.
 • Τα σχολεία αποκτούν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακύκλωση του Δήμου.
 • Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν δωρεάν προβολή.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Το Followgreen απευθύνεται σε Δήμους και αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα επιβράβευσης των πολιτών που επαναχρησιμοποιούν ή ανακυκλώνουν, το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με την παροχή κινήτρων στους πολίτες.

Συνοπτική περιγραφή σκεπτικού υλοποίησης

Η ιδέα προέκυψε από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών - συμβούλων σε θέματα περιβάλλοντος με διεθνή εμπειρία ως απάντηση στα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης στη χώρα μας (<20%) έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών (άνω του 50%) και με στόχο την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών.
Αυτό προϋποθέτει ότι οι Δήμοι θα προετοιμάσουν κατάλληλες υποδομές και θα αξιοποιήσουν όλα τα σύγχρονα εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους πολίτες μέσα από συστήματα επιβράβευσης και εκπαίδευσης.
Ήδη στο Followgreen έχουν ενταχθεί είκοσι δύο (22) Δήμοι εκ των οποίων οι δύο (Δήμος Περιστερίου και Δήμος Ιωαννιτών) ανήκουν στους δέκα μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας με πληθυσμό αντίστοιχα 139.981 και 112.486 κατοίκους.

Βασικά Στοιχεία Καινοτομίας/χαρακτηριστικά

Το Followgreen αποτελεί μία νέα υπηρεσία για «έξυπνες πόλεις» στην ευρωπαϊκή αγορά, εισάγοντας καινοτόμα στοιχεία τόσο στον τομέα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όσο και της ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Οι δύο κύριες λειτουργίες του είναι οι εξής:

 • Οι πολίτες δημιουργούν λογαριασμό και κερδίζουν πόντους μέσω online εκπαιδευτικών δράσεων για την ανακύκλωση και μέσω καταχώρησης της ανακύκλωσης που κάνουν στον Δήμο τους.
 • Οι πολίτες εξαργυρώνουν τους πόντους επιβράβευσης σε ειδικές παροχές - εκπτώσεις προϊόντων/υπηρεσιών των τοπικών και δημοτικών επιχειρήσεων ή τους δωρίζουν σε σχολεία στο πλαίσιο σχολικών διαγωνισμών ανακύκλωσης.

Ειδικότερα, τα βασικότερα στοιχεία καινοτομίας είναι τα εξής:

 • Αποτελεί ένα σύστημα επιβράβευσης της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης μοναδικό σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο συνδυάζει την εκπαίδευση με την παροχή κινήτρων στους πολίτες, ενώ παρέχει την δυνατότητα οι Δήμοι να εφαρμόζουν πολιτικές στη λογική του ‘Πληρώνω όσο Πετάω’ (PAYT).
 • Αποτελεί μία εφαρμογή έξυπνης πόλης, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της κυκλικής οικονομίας.
 • Εμπλέκει ενεργά τη σχολική κοινότητα στην ανακύκλωση μέσα από διαγωνισμούς ανακύκλωσης.
 • Ενισχύει την τοπική οικονομία με σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους πολίτες και τον Δήμο.
 • Στηρίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μέσα από την επαναχρησιμοποίηση που γίνεται στις κοινωνικές δομές του Δήμου.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια αποτελέσματα της πλατφόρμας από τα 4 περίπου έτη λειτουργίας της:

 • ~10% κάλυψη πληθυσμού σε επίπεδο χώρας, βάσει του πληθυσμού των συμμετεχόντων δήμων.
 • ~ 22.000 εγγεγραμμένοι χρήστες στην πλατφόρμα.
 • ~ 3.600.000 εκπαιδεύσεις - αριθμός άρθρων, βίντεο, κουίζ που έχουν προβληθεί.
 • ~ 46.500 μαθητές έχουν συμμετάσχει στους σχολικούς διαγωνισμούς ανακύκλωσης.
 • ~ 80.565 κιλά χαρτί/ πλαστικό/ μέταλλο/ λάδι/ μπαταρίες/ συσκευές ανακυκλώθηκαν στα σχολεία
 • ~ 1.100 προσφορές τοπικών επιχειρήσεων με 17.200 επιβραβεύσεις σε πολίτες.


Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη από τη λειτουργία της πλατφόρμας είναι τα εξής:

 • Οι Δήμοι αποκτούν ένα σύγχρονο εργαλείο για να επιβραβεύουν τους πολίτες.
 • Οι πολίτες εκπαιδεύονται σε περιβαλλοντικά θέματα με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, ενώ κινητοποιούνται για να ανακυκλώνουν σωστά αλλά και περισσότερο.
 • Οι μαθητές εκπαιδεύονται έμπρακτα στην ανακύκλωση.
 • Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχειρήσεις προβάλλονται δωρεάν.
 • Οι κοινωνικές δομές των Δήμων ενισχύονται με καθημερινά είδη και προωθείται η κοινωνική συνεισφορά.
 • Αυξάνεται η ανακύκλωση στον Δήμο τουλάχιστον κατά 2% και μειώνεται το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation