ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Βιομηχανικά απόβλητα: Πρόβλημα ή ενεργειακός πόρος; Ένα ευέλικτο σύστημα κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία ανελκυστήρων που δείχνει το δρόμο για τη μετάβασή στην αειφόρο ενέργεια

Βιομηχανικά απόβλητα: Πρόβλημα ή ενεργειακός πόρος; Ένα ευέλικτο σύστημα κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία ανελκυστήρων που δείχνει το δρόμο για τη μετάβασή στην αειφόρο ενέργεια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KLEEMANN HELLAS

Με έτος ίδρυσης το 1983 στο Κιλκίς, η KLEEMANN είναι ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για πρόσωπα ή φορτία, όπως επίσης ανυψωτικά συστήματα, κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων και λοιπούς ανελκυστήρες ειδικών προδιαγραφών.

Μάθετε περισσότερα στο www.kleemannlifts.comΣτόχος δράσης

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της KLEEMANN. Ως εταιρία, αναγνωρίζουμε ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και ότι η ορθολογική διαχείρισή τους είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η KLEEMANN έχει ενσωματώσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (value chain), συμμετεχοντας σε πρωτοβουλίες και προγράμματα που συνεισφέρουν στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων. Η εταιρία διαχειρίζεται υπεύθυνα τον τελικό όγκο των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, αυξάνοντας κάθε χρόνο το ποσοστό ανακύκλωσής τους αλλά και το ποσοστό επαναχρησιμοποίησής τους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται ανακύκλωση του 100% των ποσοτήτων επικίνδυνων και μη στερεών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως λάσπες βαφείων, φίλτρα βαφείων, λιπαντικά, πούδρα, διαλυτικά, πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνιο, scrap μετάλλου, ξύλα, κενές συσκευασίες, καθώς και πριονίδια. 

Επιπλέον, στην KLEEMANN συμμετέχουμε σε μια καινοτόμο περιβαλλοντική πρακτική που αφορά στη δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος κυκλικής οικονομίας που χρησιμοποιεί τα “απόβλητα” ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται


Αναγνωρίζουμε την παγκόσμια εμβέλεια και τις επαπειλούμενες καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε όλο το εύρος των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και της ζωής στον πλανήτη. Αναλαμβάνουμε τον ρόλο που μας αναλογεί, ώστε οι δραστηριότητές της εταιρίας μας να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον και την τοπική κοινώνια στην οποία επιχειρούμε. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, που βελτιώνει το οικολογικό μας αποτύπωμα και στοχευει στην εξοικονόμηση και διατήρηση των φυσικών πορων, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Επίσης, θα βοηθήσει στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο με τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων των συμβάσεων ψηφιακά όσο και με την επιλογή εταιρικών συμπράξεων βασισμένων σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.  

 

 

 

Χρονική διάρκεια

Το εργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, ωστόσο η KLEEMANN έχει στόχο να εφαρμόσει το προτεινόμενο μοντέλο κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των αποβλήτων της όπου αυτό είναι εφικτό. 


Περιγραφή

Η KLEEMANN κατά την παραγωγή του ανελκυστήρα παράγει απόβλητα τα οποία ελέγχονται για την ανάκτηση υλικών (χαρτί, ξύλο, πλαστικά, μέταλλα, παλέτες και γυαλί) και στη συνέχεια σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ανακυκλώνονται για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες από διάφορους τομείς. H διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί για την KLEEMANN έναν από τους βασικούς άξονες περιβαλλοντικής πολιτικής και η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της διαχείρισης αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την εταιρεία. Μέσα στα απόβλητα τα οποία παράγονται συμπεριλαμβάνονται και τα υπολείμματα ξύλου. Τα  υπολείμματα  ξύλου, μετά από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά. Έτσι, στο σενάριο αυτό, τα υπολείμματα ξύλου αντιμετωπίζονται ως ενεργειακός πόρος. Μέσω της πλατφόρμας του EFPF υλοποιείται ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των υπολειμμάτων ξύλου μέχρι τον τελικό τους προορισμό, δηλαδή την ανάκτησή τους ως ενέργεια από την KLEEMANN. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η KLEEMANN μόλις ειδοποιηθεί ότι το επίπεδο πλήρωσης των κάδων που περιέχουν υπολείμματα ξύλου είναι στο 90%, αποφασίζει  να υποβάλει στην πλατφόρμα EFPF μια επιχειρηματική ευκαιρία (αίτηση ενδιαφέροντος) που απευθύνεται σε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό να συλλέξουν το “απόβλητο”. Στη συνέχεια οι  ενδιαφερόμενες εταιρείες συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλουν με τη σειρά τους προσφορές ώστε να προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης για τη συλλογή και διαχείριση του αποβλήτου. Η εταιρεία που επιλέγεται για τη συλλογή των υπολειμμάτων ξύλου, εφαρμόζει την ίδια διαδικασία υποβολής επιχειρηματικής ευκαιρίας, απευθυνόμενη σε εταιρείες βιο-ενέργειας που χρησιμοποιούν τα υπολείμματα ξύλου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον ίδιο τρόπο η εταιρεία βιο-ενέργειας που επιλέγεται μέσω του οικοσυστήματος, επεξεργάζεται τα υπολείμματα ξύλου και παράγει ενέργεια την οποία και εμπορεύεται. Η εταιρεία βιο-ενέργειας χρησιμοποιεί εκ νέου την αγορά του οικοσυστήματος EFPF για να πουλήσει την ενέργεια σε ενδιαφερόμενους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Εφαρμόζοντας την ίδια κυκλική ροή διαδικασιών, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλει προσφορά στην πλατφόρμα, την οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αξιολογούν και προχωρούν στη σύναψη σύμβασης. Στο πιλοτικό αυτό σενάριο η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τίθεται στη διάθεση της KLEEMANN και με αυτό τον τρόπο η αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων καταλήγει στον παραγωγό αποβλήτων. Επιπλέον, η κυκλική αυτή διαδικασία που βασίζεται στην ιχνηλασιμότητα των υπολειμμάτων ξύλου και την επιστροφή τους ως ενέργεια στον ίδιο παραγωγό αποβλήτου, θα πιστοποιείται με πιστοποιητικό ιχνηλασιμότητας. Το πιστοποιητικό αυτό θα αποδεικνύει την πορεία του ξύλου ενώ παράλληλα, θα ψηφιοποιεί και θα βελτιστοποιεί την υπάρχουσα διαδικασία με αναμενόμενες βελτιώσεις στη διαφάνεια των συναλλαγών. 
 

Για περισσότερες πληλοφορίες: https://www.efpf.org/partner-stories


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Εκτιμούμε ότι τα οφέλη της πρωτοβουλίας σχετίζονται με την διατήρηση των φυσικών πόρων, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας χάρη στις δραστηριότητες της κυκλικής οικονομίας.

 Τόπος Δράσης

Η πρωτοβουλία εφαρμόζεται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Κιλκίς.


Συνεργασία με φορέα

Στα πλαίσια του ερευνητικού project EFPF, το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό προγραμμα Horizon2020*, η KLEEMANN συνεργάζεται μαζί με άλλους 29 φορείς για τη δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος ευφυών εργοστασίων μέσω μιας ανοιχτής και διαλειτουργικής πλατφόρμας,  Η KLEEMANN, ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ανελκυστήρα στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, συμμετέχει ως βασικός πιλότος στο σενάριο κυκλικής οικονομίας μέσω της διαχείρισης αποβλήτων.

*https://www.efpf.org/, Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αριθμός σύμβασης # 825075


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το έργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Εργοστασίων και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης, με τη συμμετοχή τριών εργαζομένων από το  διοικητικό προσωπικό και δύο εργαζομένων από το εργατοτεχνικό προσωπικό.
 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από την εφαρμογή του έργου, εκτιμάται ότι θα προκύψουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

  • Αύξηση ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων 
  • Θέσπιση ψηφιακού οικοσυστήματος ιχνηλασιμότητας και επιστροφής των αποβλήτων στο σημείο παραγωγής τους με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο τα ανακυκλώσιμα υλικά, εν προκειμένω τα υπολείμματα ξύλου, αξιοποιούνται ως πρώτες ύλες
  • Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μέσω του οικοσυστήματος EFPF για τις επιχειρηματικές δυνατότητες και την πορεία διαχείρισης αποβλήτωνΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation