ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 270 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Αποστολή Άνθρωπος

H κοινωφελής, μη-κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης ευάλωτων ομάδων/ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.missionanthropos.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τακτικής διαδικτυακής επαφής τους με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και μέσω της επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης του προσωπικού των μονάδων από τα στελέχη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα».

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν οι ηλικιωμένοι φιλοξενούμενοι από 5 Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και το προσωπικό που τους φροντίζει.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» συνδυάζει την ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), και την επιμόρφωση και ενδυνάμωση των φροντιστών τους σε σχέση με τα γηριατρικά σύνδρομα.

Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μια σειρά δράσεων με μαθητές που διοργανώθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και σε συνέχεια του παλαιότερου προγράμματος «Φροντίζουμε την Τρίτη Ηλικία» (2018). Στο πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» συμμετείχαν ενεργά είκοσι εννέα (29) μαθητές και τέσσερις (4) εθελοντές της οργάνωσης, οι οποίοι έκαναν παρέα διαδικτυακά στους ηλικιωμένους, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της μοναξιάς των ηλικιωμένων, σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες προετοίμαζαν διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια και τραγούδια, για να δείξουν και να ψυχαγωγήσουν τους ηλικιωμένους και να περάσει ευχάριστα η ώρα τους.

Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι όμως την συνεχή ανάγκη υποστήριξης και επιμόρφωσης των φροντιστών των ηλικιωμένων, ειδικά σε μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι εργαζόμενοι των Μονάδων παρακολούθησαν μια σειρά από θεματικά σεμινάρια σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, με σκοπό την επιμόρφωση και ψυχική ενδυνάμωσή τους, από το διδακτικό προσωπικο του ΠΜΣ με την πολύτιμη βοήθεια τεσσάρων (4) εθελοντών φοιτητών, οι οποίοι συνδύασαν την ακαδημαϊκή εκπαίδευσή τους με την προσφορά στην κοινωνία (service learning). Απώτερος στόχος είναι η ολιστική βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που θα έχουν υπό την επίβλεψή τους οι φροντιστές.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων, δημιουργήθηκε ένας ενημερωτικός Οδηγός Καλών Γηριατρικών Πρακτικών για το προσωπικό των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, με βάση τις θεματικές και τα περιστατικά που συζητήθηκαν στα επιμορφωτικά σεμινάρια, ο οποίος είναι αναρτημένος δωρεάν στο διαδίκτυο και διαθέσιμος για όποιον ενδιαφέρεται. Παράλληλα, για την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, έγινε δωρεάν παραχώρηση από το ΕΚΠΑ ειδικού εξοπλισμού και δωρεά γαντιών, ώστε να συνεχίσουν οι φροντιστές να κάνουν απερίσπαστοι το έργο τους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50 συναντήσεις με τους ηλικιωμένους και 8 θεματικές διαλέξεις από τα στελέχη του ΠΜΣ σε 70 φροντιστές.

Σύμφωνα με την έρευνα μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου με τη μέθοδο SROI, το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» παρουσίασε δείκτη 5,22:1, το οποίο υποδηλώνει ότι για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα παρήχθησαν 5,22 € κοινωνικής αξίας.

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, οι ηλικιωμένοι ανέφεραν ότι το πρόγραμμα επηρέασε θετικά την ευημερία τους με πολλούς τρόπους, δημιουργώντας :

 • Αυξημένη αυτοεκτίμηση (33,52%)
 • Αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση (39,33%)
 • Βελτιωμένη ικανότητα συμμετοχής σε νέες δραστηριότητες (22,94%)
 • Αυξημένη ευτυχία στη ζωή (4,21%)

Όσον αφορά τους 70 φροντιστές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συμμετείχε στην έρευνα το 64,29% , σημειώνοντας αλλαγές όπως:

 • Αύξηση γνώσεων και δεξιοτήτων (32,67%)
 • Αυξημένη εργασιακή αυτοπεποίθηση (13,46%)
 • Αύξηση υπομονής, μείωση άγχους (53,87%)

Οι μαθητές ανέφεραν ότι έμαθαν για τον κόσμο των ηλικιωμένων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η θετική αξία της δημιουργίας ενός δεσμού μεταξύ των γενεών. Οι σημαντικότερες αλλαγές που βίωσαν αφορούσαν:

 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση και κοινωνική προσφορά  (21,51%)
 • Βελτιωμένες οικογενειακές σχέσεις (60,34%)
 • Αυξημένη αυτοπεποίθηση (18,15%)

Η κυριότερη αλλαγή για τους φοιτητές και διδάσκοντες του ΠΜΣ, αφορά  την απόκτηση ευαισθητοποίησης για την τρίτη ηλικία αλλά και τους φροντιστές αυτών (100%).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων που συμπλήρωναν οι φροντιστές πριν και μετά από κάθε σεμινάριο, είναι εμφανής η θετική επίδραση του προγράμματος στους φροντιστές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φροντιστών βελτίωσε το επίπεδο της αυτοπεποίθησής του στα υπό συζήτηση θέματα, ενώ σημειώθηκαν αυξήσεις στις σωστές απαντήσεις των ερωτήσεων θεωρητικής κατάρτισης.

Στο τέλος του προγράμματος, φοιτητές και καθηγητές του ΠΜΣ συνέταξαν έναν Οδηγό Καλών Γηριατρικών Πρακτικών για το προσωπικό των ΜΦΗ, οι θεματικές βασισμένες στις διαλέξεις. Ο Οδηγός αυτός αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και να επηρεάσει θετικά και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όντας μια πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πανελλαδικής εμβέλειας.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξολοκλήρου διαδικτυακά, με συμμετοχή από τέσσερις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στην Αττική (Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Σμύρνη) και μια στις Κυκλάδες (Ερμούπολη).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο των Open Labs του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου των Πολιτών – CIVIS. To CIVIS  είναι μια συμμαχία 11 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και αποσκοπεί στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Τα  Open Labs δίνουν τη δυνατότητα στα ακαδημαϊκά μέλη των πανεπιστημίων να ανταλλάξουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες με τους πολίτες, με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινότητα και την προώθηση αξιών, όπως η ενσωμάτωση, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η ανιδιοτελής προσφορά.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 5 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα:

 • «Παναγία η Ελεούσα», Ν. Ιωνία
 • «Ο καλός Σαμαρείτης», Ν. Φιλαδέλφεια
 • «Διονύσιος Θεοφιλάτος - Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου
 • «Οίκος Γαλήνης», Ν. Σμύρνη
 • Ησυχαστήριο «Παναγία της Ελπίδος», Ερμούπολη

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, η διαχειρίστρια του προγράμματος και η συντονίστρια προγραμμάτων της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ συνεργάστηκε στενά με τα στελέχη του ΠΜΣ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Παράλληλα απαραίτητη ήταν η στενή συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό των Μονάδων.

Καταλυτικοί για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν οι τριάντα επτά (37) εθελοντές που συμμετείχαν. Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν είκοσι εννέα (29) μαθητές, τέσσερις (4) εθελοντές της οργάνωσης και τέσσερις (4) φοιτητές του ΠΜΣ, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

 

 1. Ανάπτυξη και πραγματοποίηση συνέργειας με καινοτόμο το στοιχείο της σύμπραξης μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα»),  μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης (Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
 2. Η οργάνωση σχεδίασε και υλοποίησε μία ακόμα δράση αποκλειστικά για την τρίτη ηλικία γεγονός που βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας στο πεδίο αυτό και ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων και δράσεων για την ευάλωτη αυτή κοινωνικά ομάδα. Μάλιστα, το πεδίο της τρίτης ηλικίας έχει ενταχθεί πλέον στο στρατηγικό σχεδιασμό της οργάνωσης για τα επόμενα χρόνια.
 3. Διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων της οργάνωσης.
 4. Διεύρυνση του δικτύου χρηματοδοτών και υποστηρικτών της οργάνωσης.
 5. Απόκτηση δεσμών φιλίας, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης με τις διοικήσεις των μονάδων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation