ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 270 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Πρωτοβουλία

Ανοιχτό Πολυϊατρείο Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου

Ανοιχτό Πολυϊατρείο Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν δημιουργήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.Στόχος δράσης

Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας των Γιατρών του Κόσμου αφορά στη λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας, το οποίο λειτουργεί με βασικό σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, μετανάστες χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες καθώς και σε κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας των Γιατρών του Κόσμου, είναι οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, όπως: άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, μετανάστες χωρίς διοικητικά έγγραφα, πρόσφυγες καθώς και σε κάθε άλλο άτομο με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 22 συναπτά έτη. 


Περιγραφή

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Αθήνας λειτουργεί από το 1997 και παρέχει καθημερινά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλους όσους έχουν ανάγκη, χωρίς θρησκευτική, κοινωνική, φυλετική ή πολιτική διάκριση. Εθελοντές γιατροί όλων των ειδικοτήτων (παθολόγοι, παιδίατροι, χειρουργοί, γυναικολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, ορθοπεδικοί, ακτινολόγοι, πνευμονολόγοι, ΩΡΛ, ψυχίατροι, νευρολόγοι) παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για τους ασθενείς να πραγματοποιήσουν δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις, μέσω παραπομπών σε συνεργαζόμενους φορείς. Μετά την παρακολούθηση των ασθενών από τους ιατρούς του Πολυιατρείου, τούς χορηγούνται τα απαραίτητα φάρμακα.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου Αθήνας, εντάσσονται η Κοινωνική υπηρεσία και το τμήμα Ψυχολογικής υποστήριξης. Καινοτόμα στοιχεία της πρωτοβουλίας αποτελεί η στελέχωση της δομής με ενεργούς εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από τη έναρξη της λειτουργίας του, το Ανοιχτό Πολυϊατρείο της Αθήνας παρέχει υπηρεσίες σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το 2018, το σύνολο των δράσεων που πραγματοποίησε το ιατρικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό ξεπέρασε τις 25.000, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ξεπερνούν τις 18.000. Όσον αφορά τη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι δείκτες επίτευξης για το σύνολο του 2018 ήταν: 24.561 ιατρικές πράξεις, 11.515 μοναδικοί ωφελούμενοι, 1.916 άτομα σε ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, 600 εμβολιασμοί, και διάθεση σε 1.131 φαρμακευτικά σκευάσματα. Για το πρώτο εξάμηνο του 2019, οι δείκτες επίτευξης είναι: 9.416 ιατρικές πράξεις, 6.947 μοναδικοί ωφελούμενοι, 578 άτομα σε ψυχοκοινωνικές συνεδρίες, 199 εμβολιασμοί, και διάθεση σε 1.782 φαρμακευτικά σκευάσματα.Τόπος Δράσης

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείων της Αθήνας λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, στην οδό Σαπφούς 12, και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ωφελούμενους από διάφορες περιοχές της Αττικής. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η λειτουργία του Ανοιχτού Πολυϊατρείου στην Αθήνα, αποτελεί πρωτοβουλία των Γιατρών του Κόσμου και δεν υλοποιείαι σε συνεργασία με κάποιον άλλο φορέα. Πάραυτα, όποτε απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων, πραγματοποιούνται συνεργασίες και παραπομπές σε άλλους φορείς. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Τη λειτουργία της δομής υποστηρίζει έμμισθο προσωπικό, αλλά και εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι πλαισιώνουν τις δράσεις πρωτοβάθμιας φροτνίδας υγείας και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιούμε. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πρωτοβουλία λειτουργίας των Ανοιχτών Πολυϊατρείων και ειδικά του Ανοιχτού Πολυϊατρείου της Αθήνας, αποτελεί για τους Γιατρούς του Κόσμου έναν κοινωνικό θεσμό. Χιλιάδες ευάλωτοι συμπολίτες μας που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, προσέρχονται καθημερινά στις δομές μας, όπου τους παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation