ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ: 23 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου Μάθηση

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB

Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB πραγματοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International και προσφέρεται δωρεάν σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα μέσω ενός εξειδικευμένου ολοήμερου Σεμιναρίου και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Προάγουμε και εναρμονίζουμε τις δράσεις μας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ποιοτική εκπαίδευση, την αξιοπρεπή εργασία, την ισότητα των φίλων και τη συνέργεια για τους στόχους, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών που ενδιαφέρονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

 

Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 και συνεχίζει τις δράσεις του μέχρι και σήμερα.


Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB πραγματοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International και προσφέρεται δωρεάν σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα μέσω ενός εξειδικευμένου ολοήμερου Σεμιναρίου και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τάσεις της αγοράς και να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα μέσω ενός εξειδικευμένου ολοήμερου Σεμιναρίου και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Μετά το 4ήμερο Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας, όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν, λαμβάνουν συμβουλευτική καθοδήγηση έως και 12 μήνες προκειμένου να αναπτύξουν, σχεδιάσουν και δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και στη συνέχεια να ωριμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Όσοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους μπορούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην Ομάδα Εκκίνησης Επιχειρήσεων, μία ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων που αξιολογεί τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Τέλος, οι συμμετέχοντες που φτάνουν σε αυτό το στάδιο και ιδρύουν την επιχείρηση, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιχειρηματική καθοδήγηση για ακόμη 12 μήνες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όσοι συμμετέχοντες δε συνεχίζουν με την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής ιδέας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν workshops με στόχο την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους καριέρας και την ένταξή τους στο χώρο εργασίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από την εκκίνηση του Προγράμματος, έχουν ολοκληρωθεί 37 κύκλοι σεμιναρίων επιχειρηματικότητας με το 87% των συμμετεχόντων να βαθμολογούν θετικά την υποστήριξη που έλαβαν. Το Πρόγραμμα έχει βοηθήσει περισσότερους από 680 νέους να εξερευνήσουν την επιχειρηματικότητα και περισσότεροι από 238 νέοι έχουν λάβει συμβουλευτική καθοδήγηση από τους 109 μέντορες του Προγράμματος.Τόπος Δράσης

Το Πρόγραμμα έχει μετασχηματιστεί ψηφιακά με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται και να απευθύνεται σε νέες και νέους από όλη την Ελλάδα (εκτός Κρήτης και τα Δωδεκανήσων).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB υλοποιείται από το Corallia (www.corallia.org/el/) με την υποστήριξη του Prince’s Trust International (princestrustinternational.org). Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για την υλοποίηση των δράσεων του υποστηρίζεται από Ελληνικά Πανεπιστήμια, Κολλέγια και άλλους Οργανισμούς (startab.gr/about/)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας STARTAB απασχολούνται 12 έμπειρα στελέχη του Corallia και υπάρχουν περισσότεροι από 120 εθελοντές μέντορες και εκπαιδευτές.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας STARTAB πραγματοποιείται από το Corallia με την υποστήριξη του Prince’s Trust International και προσφέρεται δωρεάν σε νέους και νέες ηλικίας 18-35 ετών. Το Corallia αποτελεί μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και ιδρύθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με αποτύπωμα «Innovation Made in Greece». Για την επίτευξη του οραματικού του στόχου, το Corallia λειτουργεί ως φορέας (facilitator) οργανωμένης και συστηματικής ανάπτυξης οικοσυστημάτων καινοτομίας (innovation clusters), διαχείρισης επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας, μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) από τον ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο στην παραγωγή, και υλοποίησης ευρύτερων κοινωφελών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με έμφαση σε κλάδους τεχνολογιών αιχμής, έντασης γνώσης και εξαγωγικού χαρακτήρα. Το Prince’s Trust International, ως μέρος του ομίλου φιλανθρωπικών οργανώσεων The Prince’s Trust Group, υποστηρίζει νέους σε όλο τον κόσμο από το 2015. Ιδρύθηκε από τον HRH Πρίγκιπα της Ουαλίας για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κρίση της νεανικής ανεργίας, βασιζόμενοι σε τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του με ένα παγκόσμιο δίκτυο εγχώριων συνεργατών, το Prince’s Trust International αναπτύσσει προγράμματα και παρεμβάσεις για να βοηθήσει τους νέους να χτίσουν το δικό τους μέλλον. Το Prince’s Trust International έχει δεσμευτεί να ενισχύει τις φωνές των νέων στην παγκόσμια σκηνή, θέτοντας τις τις ανάγκες τους στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων του. Αυτό συμπληρώνει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την ποιοτική εκπαίδευση και την αξιοπρεπή εργασία.

Μετρήσιμα αποτελέσματα Προγράμματος:

  • Πάνω από 680 νέοι είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την επιχειρηματικότητα.
  • Έχουν ολοκληρωθεί 37 κύκλοι σεμιναρίων επιχειρηματικότητας.
  • Περισσότεροι από 238 νέοι έχουν λάβει συμβουλευτική καθοδήγηση.
  • 87% των συμμετεχόντων βαθμολογούν θετικά την υποστήριξη που έλαβαν.
  • Έχουν ολοκληρωθεί 22 επιχειρηματικά σχέδια.Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation