ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων

Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Αποστολή Άνθρωπος

H κοινωφελής, μη-κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης ευάλωτων ομάδων/ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.missionanthropos.com


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, σε συνέχεια προγραμμάτων και δράσεων που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια για την υποστήριξη ηλικιωμένων συνανθρώπων μας που φιλοξενούνται σε Μονάδες Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και λαμβάνοντας υπόψη την υπαρκτή και συνεχή ανάγκη υποστήριξης των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους, συμπράττει με τα στελέχη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» για το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων».

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (MΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την κινητοποίηση των ηλικιωμένων μέσω τακτικής διαδικτυακής επαφής τους με μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και αφετέρου με την επιμόρφωση των φροντιστών και του προσωπικού των ΜΜΦΗ σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων και την ενδυνάμωση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας από τα στελέχη του ΠΜΣ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ηλικιωμένους διαμένοντες σε τέσσερις (4) μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Νομό Αττικής και μια (1) στον νομό Κυκλάδων, καθώς και στους φροντιστές τους και το διοικητικό προσωπικό των μονάδων αυτών.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.


Περιγραφή

Το πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» δημιουργήθηκε ως συνέχεια της δράσης της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ  “Παρέα με τον παππού και τη γιαγιά”, κατά την οποία μαθητές Λυκείου κρατούν συντροφιά σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται σε Μονάδες Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΜΦΗ) και υλοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια.

Στο πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» συμμετέχουν ενεργά είκοσι εννέα (29) μαθητές, οι οποίοι συναντιούνται διαδικτυακά με πάνω από 60 ηλικιωμένους σε 4 ΜΜΦΗ σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σκοπός των συναντήσεων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της μοναξιάς των ηλικιωμένων, να φέρει σε επαφή τους ηλικιωμένους με παιδιά, μέσα από δραστηριότητες, τραγούδι και παιχνίδι, τα οποία σχεδιάζουν και οργανώνουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Αντιλαμβανόμενοι όμως την συνεχή ανάγκη υποστήριξης και επιμόρφωσης των φροντιστών των ηλικιωμένων, ειδικά σε ΜΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ συνέπραξε με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα», στο πλαίσιο των Ανοιχτών Εργαστηρίων (Open Labs) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου των Πολιτών CIVIS. Στο πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη ζωή των ηλικιωμένων» συμπεριλήφθηκαν μια σειρά από θεματικά σεμινάρια επιμόρφωσης των φροντιστών και των εργαζομένων σε πέντε (5) ΜΜΦΗ, τα οποία οργανώνονται από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ, με σκοπό τόσο η επιμόρφωση των φροντιστών σε σχέση  με την πρόληψη και αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, βάσει της Σφαιρικής Γηριατρικής Αξιολόγησης, όσο και η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των φροντιστών. Απώτερος στόχος είναι η ολιστική βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται σε ΜΜΦΗ. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ είναι ουσιαστική, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή εκπαίδευσή τους με την προσφορά στην κοινωνία (service learning).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με βάση τις θεματικές και τα περιστατικά που συζητήθηκαν στα επιμορφωτικά σεμινάρια, θα δημιουργηθεί ένας ενημερωτικός οδηγός καλών πρακτικών που θα αναρτηθεί δωρεάν στο διαδίκτυο. Ο οδηγός αυτός αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πανελλαδικής εμβέλειας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το πρόγραμμα συνεισφέρει στο να προσφέρει μία πιο ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση για τους 134 ηλικιωμένους φιλοξενούμενους στις πέντε (5) ΜΜΦΗ, και προσφέρει μια δίοδο κοινωνικοποίησης στους 60 ηλικιωμένους που είναι σε θέση να συμμετέχουν στις συναντήσεις με τους μαθητές, μέσα από μια ουσιαστική διαγενεακή επικοινωνία. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενδυναμώνει ουσιαστικά τους φροντιστές των ΜΜΦΗ, μέσω της εκμάθησης καλών πρακτικών που ακολουθούν την εξέλιξη του τομέα της γηριατρικής, και των απαραίτητων γνωστικών εργαλείων να εντοπίζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις ώστε να βοηθούν πιο αποτελεσματικά τους ηλικιωμένους, έχοντας οι ίδιοι αναπτύξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην διαχείριση πρωτοκόλλων και περιστατικών.

Όσον αφορά τους εθελοντές του προγράμματος, η συμμετοχή τους ενισχύει την προαγωγή αξιών, όπως ανεκτικότητα, κατανόηση, σεβασμό, αλληλεγγύη κι εθελοντισμό που η κοινωνία χρειάζεται. Για τους μαθητές, η επαφή με τους ηλικιωμένους λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά, καθώς προσφέρει την αντίληψη του χρόνου, της πορείας της ανθρώπινης ζωής, της αξίας των επιλογών και της ενδυνάμωσης του αισθήματος ασφάλειας. Αντίστοιχα, οι φοιτητές του ΠΜΣ αποκτούν την εμπειρία της εφαρμογής των επιστημονικών πρωτοκόλλων στην πράξη και την πολύτιμη συνάντηση της επιστήμης με τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ αναπτύσσουν το αίσθημα της εκτίμησης μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και τις δυσκολίες των φροντιστών.Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, και συμμετέχουν σε αυτό σε τέσσερις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στην Αττική (Μοσχάτο, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Σμύρνη) και μια στις Κυκλάδες (Ερμούπολη).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα», στα πλαίσια των Ανοιχτών Εργαστηρίων (Open Labs) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου των Πολιτών – CIVIS, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνδεση Πανεπιστημίου και Κοινωνίας των Πολιτών.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος συνεργάστηκαν εργαζόμενοι όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής και μια διδάσκουσα από το ΠΜΣ, το νοσηλευτικό, και διοικητικό προσωπικό των πέντε (5) ΜΜΦΗ που συμμετείχαν, καθώς και η διαχειρίστρια του προγράμματος και η συντονίστρια προγραμμάτων της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Καταλυτικοί για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν οι τριάντα επτά (37) εθελοντές που συμμετείχαν. Συνολικά στο πρόγραμμα συμμετείχαν 29 μαθητές (22 μαθητές Λυκείου και 7 μαθητές Γυμνασίου), τέσσερις (4) εθελοντές της οργάνωσης και τέσσερις (4) φοιτητές του ΠΜΣ.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Ανάπτυξη και πραγματοποίηση συνέργειας με καινοτόμο το στοιχείο της σύμπραξης μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα»),  μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης (Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»),  ενός Κοινωφελούς Ιδρύματος (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα), πέντε (5) μονάδων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και τεσσάρων (4) σχολείων
  • Η οργάνωση σχεδίασε και υλοποίησε μία ακόμα δράση αποκλειστικά για την τρίτη ηλικία γεγονός που βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας στο πεδίο αυτό και ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων και δράσεων για την ευάλωτη αυτή κοινωνικά ομάδα. Μάλιστα, το πεδίο της τρίτης ηλικίας έχει ενταχθεί πλέον στο στρατηγικό σχεδιασμό της οργάνωσης για τα επόμενα χρόνια.
  • Διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων της οργάνωσης.
  • Διεύρυνση του δικτύου χρηματοδοτών και υποστηρικτών της οργάνωσης.
  • Απόκτηση δεσμών φιλίας, αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης με τις διοικήσεις των μονάδων μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation