Σχέδια μαθήματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Υποσιτισμός

Υποσιτισμός
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ


School Principal

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΡΗ

Contact with School


Description

Με αφορμή τη διαθεματική ενότητα "Πώς μοιραζόμαστε τον πλανήτη" σχεδιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς ένα πρόγραμμα έρευνας με τίτλο "Υποσιτισμός" το οποίο προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις και ανάγκες των µαθητών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα (επισυνάπτεται δείγμα αυτού) αποτελείται από μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες διαφορετικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τον πραγματικό κόσμο, ώστε η μάθηση να είναι ολόπλευρη και να αποκτά νόημα για τον μαθητή. Βασικός στόχος του IB PYP εκτός από την κατάκτηση της γνώσης, είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»).

Η κεντρική μας ιδέα ήταν:

Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν δικαίωμα σε μία ισορροπημένη διατροφή και σε έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης. 

Τα πεδία έρευνάς μας:

Τα αίτια του υποσιτισμού
Τα προβλήματα που δημιουργεί ο υποσιτισμός στους ανθρώπους/κοινωνίες
Τρόποι αντιμετώπισης του υποσιτισμού

 

Βασικές έννοιες:

Μορφή:Τι είναι ο υποσιτισμός και ποια
προβλήματα δημιουργεί;
Αιτία: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που
υποσιτίζονται και τι προβλήματα
αντιμετωπίζουν;
Υπευθυνότητα: Ποια είναι η ευθύνη μας
απέναντι στους λαούς που υποσιτίζονται; Με
ποιον τρόπο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην
αντιμετώπιση του φαινομένου;

Το πρόγραμμα προσεγγίστηκε διαθεματικά. Ενδεικτικές δραστηριότητες προγράμματος:

  • Οι μαθητές επεξεργάστηκαν μεσογειακή διατροφική πυραμίδα και συζήτησαν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής. 
  • Σε κάθε ομάδα μαθητών δόθηκε προς επεξεργασία ένας παγκόσμιος χάρτης που απεικόνιζε τις χώρες και τα ποσοστά υποσιτισμού σε αυτές. Οι μαθητές προσπάθησαν να εντοπίσουν σε ποια μέρη οι  άνθρωποι υποσιτίζονται  περισσότερο. Παρατήρησαν ότι οι περιοχές του Νότου, όπου βρίσκονται οι περισσότερες καλλιέργειες, είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τον υποσιτισμό και ακολούθησε σχετική συζήτηση.
  • Οι μαθητές δημιούργησαν τη  δική τους λίστα «Εξοικονόμησης φαγητού», με προτάσεις για την εξοικονόμηση τροφής στον πλανήτη μας, τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και στην κοινωνία.
  • Οι μαθητές ανά τμήμα ζωγράφισαν ή έγραψαν ποιήματα για πληροφορήσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους μαθητές για τα αίτια και τις συνέπειες του  υποσιτισμού, καθώς και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής του.

 


Results / Reactions

Οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες σκέψης και έρευνας, προβληματίστηκαν και προσπάθησαν να ανακαλύψουν
τα αίτια και τις συνέπειες του υποσιτισμού. Επίσης ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, αφού 
συνεργάστηκαν ομαδικά και ανέλαβαν δράση με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους για τον
υποσιτισμό. Με αυτόν τον τρόπο ανέπτυξαν και την ενσυναίσθηση. Έγιναν ερευνητές, σκεπτόμενοι και γνώστες, αφού γνώρισαν τα αίτια του υποσιτισμού , σκέφτηκαν και πρότειναν λύσεις για την αντιμετώπισή του.Co-operations

Συνεργασία με το "Μπορούμε" και τη WWF για τους τρόπους μείωσης σπατάλης φαγητού και επικοινωνία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


COOPERATING ACADEMICS

Γιαννακοδήμου Αλίκη, Διακουμάκος Ευστάθιος, Κολαζά Ειρήνη, Κώη Παρασκευή, Νικολοπούλου Ροδούλα, Παρασκευοπούλου Αικατερίνη

Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές απέναντι στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων σε μία ισορροπημένη διατροφή και σε έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης.

Initiative time

5 εβδομάδες

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation