Καλές πρακτικές

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
SUBMITTED FROM:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


School Principal

Σταματία Μαντικού

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης και ειδικότερα της μείωσης των απορριμμάτων που δημιουργεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του πλαισίωσαν την δράση επαναχρησιμοποίηση ανακύ-κλωση σχολικής τσάντας που διοργάνωσε το ΔΣ Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου.
Επίσης κατασκευάσαν παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Το πρώτο παιχνίδι ήταν τα αυτοκινητάκια χρη-σιμοποιώντας τους κυλίνδρους από τα χαρτιά υγείας - κουζίνας και απλό χαρτί. Δεύτερο ήταν το μπόου-λινγκ όπου χρησιμοποιήσαμε μικρά πλαστικά μπουκάλια για τις κορίνες και διάφορα χαρτιά για τη δημι-ουργία της μπάλας και τέλος το παιχνίδι με τους κρίκους. Μετατρέψαν τα απορρίμματα μας με αυτό τον τρόπο σε χρήσιμα αντικείμενα γιατί όπως σημείωσαν οι ίδιοι οι μαθητές μας τίποτα δεν είναι τόσο άχρη-στο όσο φαίνεται και τελικά βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έφτιαξαν εξαιρετικά μουσικά όργανα με υλικά που θεωρούνταν άχρηστα. Με αφορμή το Διεθνές έτος ο-σπρίων έδωσαν λοιπόν ακόμη μία φορά το δικό τους μήνυμα για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλω-ση των φαινομενικά άχρηστων αλλά τελικά χρήσιμων πραγμάτων και έφτιαξαν μουσικά όργανα με φαινο-μενικά άχρηστα υλικά και όσπρια. Δημιουργήσαν τις μηχανές του μέλλοντος με υλικά που οδηγούνταν στα απορρίμματα , αλλά τα επαναχρησιμοποίησαν.
Το σχολείο μας στο πλαίσιο της εκστρατείας λιγότερα σκουπίδια Litter Less 2015-16, ,2016-2017 πραγμα-τοποίησε κοινή περιβαλλοντική δράση καθαρισμού στις 11 Μαρτίου με το αντίστοιχο σχολείο του Αποστό-λου Λουκά από τη Λευκωσία της Κύπρου. Επίσης στο πλαίσιο της ίδιας εκστρατείας το σχολείο μας συνερ-γάστηκε με σχολείο της Βουλγαρίας. Υπογραμμίζοντας την αξία της επαναχρησιμοποίησης τρεις συμμαθη-τές μας συμμετείχαν με έργα τους από επαναχρησιμοποιημένα υλικά στο 4 Μαθητικό συνέδριο «Η μουσική των παλιών μετάλλων», όπου και βραβεύτηκαν.
Σε συνέχεια της δράσης για τον καλλωπισμό της αυλής οι μαθητές/μαθήτριες πέρα από τον καθαρισμό πέ-ρασαν και σε λύση. Προσκαλέσαμε στο σχολείο γεωπόνο , με του οποίου την καθοδήγηση τα λάστιχα από αυτοκίνητα πριν γίνουν σκουπίδια τα επαναχρησιμοποιήσαν και δημιούργησαν -παρτέρια σε γωνιές της αυλής στα οποία φύτεψαν νέα φυτά κατάλληλα με την εποχή που διανύουμε . Με τον ίδιο τρόπο διαχει-ριστήκαν και κάποιες παλέτες που υπήρχαν στον αύλειο χώρο . Ομορφυναν τον χώρο του πάρκου που έ-χουμε υπό την προστασία μας με το φύτεμα λουλουδιών. Στη συνέχεια πήραν πλαστικά μπουκάλια, εκο-ψαν τις βάσεις σαν γλαστρούλες, τις ζωγράφισε ο καθένας όπως ήθελε και φυτέψαν βολβούς για να στολί-σουν με χρώμα και άρωμα το χώρο μας.


Results / Reactions

 

Στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης και ειδικότερα της μείωσης των απορριμμάτων που δημιουργεί ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του πλαισίωσαν την δράση επαναχρησιμοποίηση ανακύ-κλωση σχολικής τσάντας που διοργάνωσε το ΔΣ Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου.
Επίσης κατασκευάσαν παιχνίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Το πρώτο παιχνίδι ήταν τα αυτοκινητάκια χρη-σιμοποιώντας τους κυλίνδρους από τα χαρτιά υγείας - κουζίνας και απλό χαρτί. Δεύτερο ήταν το μπόου-λινγκ όπου χρησιμοποιήσαμε μικρά πλαστικά μπουκάλια για τις κορίνες και διάφορα χαρτιά για τη δημι-ουργία της μπάλας και τέλος το παιχνίδι με τους κρίκους. Μετατρέψαν τα απορρίμματα μας με αυτό τον τρόπο σε χρήσιμα αντικείμενα γιατί όπως σημείωσαν οι ίδιοι οι μαθητές μας τίποτα δεν είναι τόσο άχρη-στο όσο φαίνεται και τελικά βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
Έφτιαξαν εξαιρετικά μουσικά όργανα με υλικά που θεωρούνταν άχρηστα. Με αφορμή το Διεθνές έτος ο-σπρίων έδωσαν λοιπόν ακόμη μία φορά το δικό τους μήνυμα για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλω-ση των φαινομενικά άχρηστων αλλά τελικά χρήσιμων πραγμάτων και έφτιαξαν μουσικά όργανα με φαινο-μενικά άχρηστα υλικά και όσπρια. Δημιουργήσαν τις μηχανές του μέλλοντος με υλικά που οδηγούνταν στα απορρίμματα , αλλά τα επαναχρησιμοποίησαν.
Το σχολείο μας στο πλαίσιο της εκστρατείας λιγότερα σκουπίδια Litter Less 2015-16, ,2016-2017 πραγμα-τοποίησε κοινή περιβαλλοντική δράση καθαρισμού στις 11 Μαρτίου με το αντίστοιχο σχολείο του Αποστό-λου Λουκά από τη Λευκωσία της Κύπρου. Επίσης στο πλαίσιο της ίδιας εκστρατείας το σχολείο μας συνερ-γάστηκε με σχολείο της Βουλγαρίας. Υπογραμμίζοντας την αξία της επαναχρησιμοποίησης τρεις συμμαθη-τές μας συμμετείχαν με έργα τους από επαναχρησιμοποιημένα υλικά στο 4 Μαθητικό συνέδριο «Η μουσική των παλιών μετάλλων», όπου και βραβεύτηκαν.
Σε συνέχεια της δράσης για τον καλλωπισμό της αυλής οι μαθητές/μαθήτριες πέρα από τον καθαρισμό πέ-ρασαν και σε λύση. Προσκαλέσαμε στο σχολείο γεωπόνο , με του οποίου την καθοδήγηση τα λάστιχα από αυτοκίνητα πριν γίνουν σκουπίδια τα επαναχρησιμοποιήσαν και δημιούργησαν -παρτέρια σε γωνιές της αυλής στα οποία φύτεψαν νέα φυτά κατάλληλα με την εποχή που διανύουμε . Με τον ίδιο τρόπο διαχει-ριστήκαν και κάποιες παλέτες που υπήρχαν στον αύλειο χώρο . Ομορφυναν τον χώρο του πάρκου που έ-χουμε υπό την προστασία μας με το φύτεμα λουλουδιών. Στη συνέχεια πήραν πλαστικά μπουκάλια, εκο-ψαν τις βάσεις σαν γλαστρούλες, τις ζωγράφισε ο καθένας όπως ήθελε και φυτέψαν βολβούς για να στολί-σουν με χρώμα και άρωμα το χώρο μας.

 

Οι μαθητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μουσικά όργανα που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα κανονικά. Δούλεψαν, έβαλαν την φαντασία τους σε λειτουργία και κατάφεραν με ανακυκλώσιμα υλικά να δημιουργήσουν την δική τους έκθεση με μουσικά όργανα.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

  • Άρθρα
  • Ψηφιακές παρουσιάσεις (Power Point)
  • Ομιλίες από εξειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Co-operations

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΣΤΟΥΠΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


COOPERATING ACADEMICS

Μαντικού Σταματία & Καρβούνη Ευαγγελία

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ενημερωθούν για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Μέσα από δράσεις θα δημιουργήσουν κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και από υλικά που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

1 ETOΣ

Initiative Location

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation