Σχέδια μαθήματος

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Together for a Green World!

Together for a  Green World!
SUBMITTED FROM:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


School Principal

Β. Καραμπέτσου

Contact with School


Description

Το σενάριο συνδέεται με την ενότητα 6 του σχολικού εγχειριδίου Think Τeen της Α Γυμνασίου, (προχωρημένο επίπεδο). Το θέμα της ενότητας είναι σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος, επομένως ο στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η δραστηριοποίησή τους. Το σενάριο αξιοποιεί τις αρχές της διαφοροποιημένης μάθησης  με εκτεταμένη χρήση ψηφιακών μέσων και δυνατότητα για εξατομικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων. Υπάρχει διαφοροποίηση στο υλικό, τη διαδικασία αλλά και το αποτέλεσμα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν με βάση τις δυνατότητές τους, αφού έχουν διαφορετικές γλωσσικές ικανότητες και γνώσεις. Επίσης τους προσφέρεται ειδικά επιλεγμένο αυθεντικό υλικό από αγγλόφωνους ιστότοπους με φροντίδα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες οι οποίες είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επιπλέον υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως Γεωγραφία και Λογοτεχνία για την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τις αρχές της προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning), με αξιοποίηση αυθεντικού γλωσσικού υλικού.

Στόχος τους είναι να χρησιμοποιήσουν ιδέες και υλικό για δικές τους ψηφιακές δημιουργίες. Οι αφίσες τους θα χρησιμοποιηθούν με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Γης, στις 22 Απριλίου και/ή της ημέρας του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου και τη συμμετοχή του σχολείου στην ημέρα δράσης Lets do it Greece προκειμένου να ενημερωθούν γενικότερα οι μαθητές όλου του σχολείου και να κινητοποιηθούν ώστε να λάβουν μέρος στην καμπάνια.


Results / Reactions

COOPERATING ACADEMICS

Φλώρου Παρασκευή ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

Objective Action

(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο - να ενεργοποιούν προηγούμενες γνώσεις λεξιλογίου σχετικά με την ανακύκλωση (γλωσσικός γραμματισμός) - να κατανοούν το περιεχόμενο σύντομου γραπτού κειμένου σε μορφή quiz (πληροφοριακός γραμματισμός) - να κατανοούν προφορικό λόγο ώστε να απαντούν σε απλά ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που διατυπώνει ένα βίντεο (γλωσσικός και πληροφοριακός γραμματισμός) - να παρουσιάζουν σε γραπτό λόγο ιδέες σχετικά με την επίλυση ενός απλού προβλήματος και να διατυπώνουν μία γνώμη χωρίς αναλυτική εξήγηση σκεπτόμενοι κριτικά (κριτικός γραμματισμός) - να προτείνουν σε προφορικό λόγο λύσεις για κάποιο πρόβλημα χωρίς όμως ευχέρεια για εμπλοκή σε εκτενή συζήτηση (γλωσσικός γραμματισμός) - να δίνουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ενός βιβλίου και να διατυπώνουν μια γνώμη χωρίς αναλυτική εξήγηση ή αιτιολόγηση (γλωσσικός και πληροφοριακός γραμματισμός) - να ασκηθούν στη δημιουργία αφίσας και τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές για το συγκεκριμένο κειμενικό είδος, παρουσιάζοντας ιδέες για την επίλυση ενός προβλήματος σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση και αξιοποιώντας λεξικά και γραμματικά στοιχεία με τα οποία ήδη ήρθαν σε επαφή (γλωσσικός και ψηφιακός γραμματισμός) (β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας - να αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους από αξιόπιστους διαδικτυακούς τόπους (ψηφιακός γραμματισμός) - να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για ιδεοκαταιγισμό και για δημιουργία ψηφιακής αφίσας (ψηφιακός γραμματισμός) (γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο - να αποκομίσουν γνώσεις και να στοχαστούν σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, της κλιματικής αλλαγής, της ιστορίας του πλανήτη μας και της προστασίας του περιβάλλοντος (κριτικός γραμματισμός) - να έρθουν σε επαφή με μικρό εικονογραφημένο λογοτεχνικό κείμενο μέσω ψηφιακής αφήγησης ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με την προσφορά της φύσης στον άνθρωπο (κριτικός γραμματισμός) - να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από δραστηριότητες στις οποίες εργάστηκαν, επιλέγοντας και συνθέτοντας τα δημιουργικά σε ψηφιακή αφίσα (κριτικός γραμματισμός)

Initiative time

3 διδακτικές συνεδρίες, των 60' σε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μπορεί επίσης να υλοποιηθεί στη δια ζώσης διδασκαλία)

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation