Σχέδια μαθήματος

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Τίμιο Παιχνίδι

Τίμιο Παιχνίδι
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


School Principal

Κόσσυβα Κανέλλα

Contact with School


Description

  Το θέμα παρουσιάστηκε και δουλεύτηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

  Προηγήθηκε συζήτηση για την σωστή αθλητική συμπεριφορά, τους κανονισμούς των αθλημάτων και την ανάγκη δημιουργίας τους, τους κώδικες συμπεριφοράς και τη βία των αθλητών και των θεατών.

Τεχνικές διδασκαλίας και μέσα: συζήτηση, ηθικά διλήμματα, ανάθεση δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητες

 • Συγγραφή ενός κώδικα τίμιου παιχνιδιού στο σχολείο
 • Δημιουργία αφίσας
 • Παραδείγματα διατήρησης τίμιου παιχνιδιού και παραδείγματα παραβίασης των κανόνων
 • Παρακολούθηση και ανάγνωση ιστοριών τίμιου παιχνιδιού από τον αθλητισμό και τις μεγάλες διοργανώσεις
 • Χρυσοί κανόνες. Κάθε λαός έχει κανόνες συμπεριφοράς (ρητά, παροιμίες). βρίσκουμε και συζητάμε αυτούς τους κανόνες
 • Κόμικ και ζωγραφιές
 • Λίστες με θετικές λέξεις ή φράσεις που να εκφράζουν τον σεβασμό και την εκτίμησηπρος τους άλλους
 • Λίστα με λέξεις ή φράσεις για να ενθαρρύνουμε τους συμπαίκτες μας
 • Λίστα με εκφράσεις ή λέξεις για να συγχαρούμε τον αντίπαλο
 • Λίστα με φράσεις που λέμε στον εαυτό μας όταν όλα πάνε καλά
 • Μετατροπή των αρνητικών σκέψεων σε θετικές
 • Συνθήματα

 


Results / Reactions

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και προβληματίστηκαν για τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Η έμφαση που δόθηκε στους άγραφους κανόνες έδωσε κίνητρο στους μαθητές να σκεφτούν και να αναγνωρίσουν αξίες όπως τον σεβασμό προς τους άλλους, την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή καθώς και την διατήρηση του αυτοελέγχου.Co-operations

Γ΄1 και Γ΄2 τμήματα του σχολείου μας


COOPERATING ACADEMICS

Σοφία Παππά

Objective Action

Να εμπλουτιστεί η προσωπικότητα των μαθητών, μέσω των φυσικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας εμπειρίες που διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.Να αναπτυχθεί η αίσθηση της ανθρώπινης αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού. Να ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν καλύτεροι σύμφωνα με τα Ολυμπιακά ιδεώδη.Να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός και οι βασικές ανθρώπινες αξίες. Να εφαρμόσουν συμπεριφορά τίμιου παιχνιδιού σε άλλες πτυχές της ζωής τους.

Initiative time

18-02-2021 ως 30-03-2021

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation