Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


School Principal

ΝΤΑΒΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Contact with School


Description

Υλοποιήσαμε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που στόχευε στην εκπαίδευση των μαθητών στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων, ώστε να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους, να αναπτύξουν και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές τους δεξιότητες, την ικανότητά τους να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο στο σχολείο, να επιλύουν τα ενδοσχολικά προβλήματα, να περιορίσουν τη χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας μεταξύ των μαθητών και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των μαθητών και την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων τους οικοδομώντας έναν αποτελεσματικό θεσμό επίλυσης διαφορών στο σχολείο. Κατά την υλοποίηση, χρησιμοποιήσαμε βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδια για ανάπτυξη εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης, συνεργασίας κλπ, παρουσίαση της λειτουργίας της ομάδας των μεσολαβητών στους μαθητές του σχολείου, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες,  διαδικασίες ομαδοσυνεργατικής μάθησης (brainstorming, ομαδικές εργασίες, αφίσες ενημέρωσης κλπ).


Results / Reactions

Οι μαθητές απέκτησαν τις ικανότητες της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων. Δημιουργήθηκε ένας θεσμός που συμβάλλει στις καλύτερες σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και κατ' επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ο καθένας χωριστά έχει τη δύναμη να βοηθήσει τους άλλους κι όλοι μαζί κατορθώνουν να δημιουργήσουν ένα ειρηνικό κλίμα συμβίωσης χωρίς αποκλεισμούς. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και έμαθαν πώς μπορούν να διαμορφώσουν έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους.Co-operations

Συνεργαστήκαμε με το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο της πανελλαδικής μαθητικής εκστρατείας ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό "Μίλα Τώρα".


COOPERATING ACADEMICS

Κωνσταντοπούλου Καλλιρρόη, Λεβέντη Αντωνία, Σταματοπούλου Μαρία

SPREAD THE WORD METHODS

Οι μεσολαβητές δημιούργησαν αφίσες, ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους ανά τμήμα, οργάνωσαν ενημερωτική καμπάνια με μουσική που περιλάμβανε και έρευνα στους συμμαθητές τους, παρότρυναν και άλλους συμμαθητές (σύνολο 67) να πάρουν μέρος στην εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού "Μίλα Τώρα".


Objective Action

Επίλυση προβλημάτων μεταξύ των μαθητών από τους συμμαθητές τους

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Νοέμβριος 2018 - Απρίλιος 2019

Initiative Location

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation