Καλές πρακτικές

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Συνεργάζομαι, δραστηριοποιούμαι, δημιουργώ συνεκτικούς δεσμούς…

Συνεργάζομαι, δραστηριοποιούμαι, δημιουργώ συνεκτικούς δεσμούς…
SUBMITTED FROM:

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ

Είναι μια ακριτική σχολική μονάδα στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου.Ετησίως υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από φέτος η σχολική μας μονάδα έχει αποκτήσει πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του αύλειου χώρου μέσα από την εγκατάσταση ενός επαγγελματικού θερμοκηπίου με την παρέμβαση του οργανισμού " Ένωση μαζί για το παιδί". Με την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά το σχολικό θερμοκήπιο το μαθητικό δυναμικό έχει καλλιεργήσει life skills και φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά ενώ ταυτόχρονα η σχολική μονάδα έχει αποκτήσει 12 εξωτερικούς συνεργάτες (φορείς, πρόσωπα, ιδρύματα) και έχει οδηγηθεί σε δημιουργικούς δρόμους προς όφελος του μαθητικού δυναμικού.


School Principal

ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Η σχολική μονάδα των Ριζίων βρίσκεται σε μία ακριτική και αγροτική περιοχή του βορείου Έβρου… λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση, τις εμπειρίες και τα βιώματα του μαθητικού δυναμικού δημιουργήθηκε το όραμα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου στον υπαίθριο σχολικό χώρο. Επιδίωξη του οράματος αυτού ήταν   η δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου, το οποίο μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών επικεντρώνεται  στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Το όραμα της σχολικής μας μονάδας υλοποιήθηκε με την  παρέμβαση της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και την ευγενική χορηγία της Eurodrip και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ιεράρχηση των επιδιωκόμενων στόχων του προγράμματός μας και τον προγραμματισμό των δράσεών μας. Η πραγμάτωση των προαναφερθέντων πραγματοποιήθηκε   με δια ζώσης δράσεις και με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποβλέποντας στην εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής των μαθητών μας.

Απώτερος στόχος του τρέχοντος προγράμματος ήταν  η σχολική μας μονάδα να λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης που αλληλεπιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο, αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές, καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες του νου, μάθησης, ζωής και ψηφιακές  και  τους εφοδιάζει με γνώσεις, αξίες και οράματα, καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής γεγονός που επιτεύχθηκε μέσα από την ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών με φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα.


Results / Reactions

 

Οι δράσεις του τρέχοντος προγράμματος ξεκίνησαν διά ζώσης το μήνα Οκτώβριο και προχώρησαν μέχρι τέλη Απριλίου  αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενδυναμώνοντας ψυχικά τους μαθητές μας στις δύσκολες αυτές συνθήκες και καλλιεργώντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια της σχολικής μας μονάδας.

Με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex οι μαθητές μας επικοινώνησαν με εθελοντές – μέντορες από διαφορετικά σημεία της χώρας μας αποκτώντας εξωτερικούς συνεργάτες που ενίσχυσαν το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των  δεξιοτήτων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμμετέχον μαθητικό δυναμικό σε διάρκεια 6 μηνών σημείωσε αλλαγή συμπεριφοράς, ανέπτυξε δεξιότητες ζωής, ανέδειξε ικανότητες και μεταλαμπάδευσε την εμπειρία στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Με δική τους πρωτοβουλία οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν δύο  δικά  τους ψηφιακά βιβλία  επικεντρωμένα στη λειτουργία του θερμοκηπίου και την καλλιέργεια των φυτών τους εντός του θερμοκηπίου.

https://www.storyjumper.com/book/read/92218756/ROYLA

https://www.storyjumper.com/book/read/92261576/ROYLACo-operations

 

Μέσα από την  υλοποίηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν,  αναπτύχθηκαν  συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν  το πρόγραμμα :

 1. ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 3. ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΩΜΑ ΕΒΡΟΥ
 4. TMHMA ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Π.Θ.
 5. ΣΠΟΡΙΤΕΣ ΕΒΡΟΥ
 6. ΣΠΟΡΙΤΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 7. ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕΛΙΤΑΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MYROVOLOS ORGANICS
 9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AGROHELLAS
 10. THE TIPPING POINT OF EDUCATION
 11. ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
 12. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 13. ΙΔΙΩΤΕΣ (ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ – ΓΕΩΠΟΝΟΙ)
 14. ΕΤΑΙΡΕΙΑ EURODRIP – RIVULLIS
 15. ΠΕ.Κ.Ε.Σ της Α.Μ.Θ.
 16. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

               ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

  • Εγκαίνια και λειτουργία θερμοκηπίου
  • Επικοινωνία και συνεργασία με τους Μελίτακες της Κρήτης

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  • Συνεργασία με την ΚοινΣεπ Άρωμα Έβρου Τηλεδιάσκεψη, με τον Υπεύθυνο για τη σημασία των αρωματικών φυτών
  • Γνωριμία και έναρξη συνεργασίας με τη Myrovolos Organics Χίος
  • Τηλεδιάσκεψη με Διατροφολόγο για τη σπουδαιότητα των λαχανικών στην καθημερινή μας διατροφή

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

  • Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Εδάφους τηλεδιάσκεψη με την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως, πολιτικούς εκπροσώπους, στελέχη εκπαίδευσης, την Ένωση Μαζί για το Παιδί, εθελοντές- μέντορες και τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Δ.Π.Θ με θέμα τη βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων του εδάφους
  • Τηλεδιάσκεψη με Msc Γεωπόνο, Τεχνικό Ερευνητή στο ΙΤΕ ΙΜΒΒ Ηρακλείου με αναφορά στη σημασία των αρωματικών φυτών
  • Τηλεδιάσκεψη για την έναρξη συνεργασίας με το Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών με την παρέμβαση από την Ένωση Μαζί για το Παιδί

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

  • Τηλεδιάσκεψη με τη Διευθύντρια Κτηματολογικού Αττικής , με τη  Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ της Α.Μ. Θ.  και με την ομάδα The Tipping Point of the Education με θέμα την κομποστοποίηση

   

   

   

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

   

  • Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Σχολικών Μονάδων των Ριζίων, του Κολλεγίου Αθηνών  και των Σποριτών του Έβρου με σημείο αναφοράς την καλλιέργεια φυτών (ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων)
  • Παραλαβή παραδοσιακών σπόρων από τους Σπορίτες της Ροδόπης
  • Οι μαθητές των Ριζίων και του Κολλεγίου Αθηνών επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα από βίντεο και την εφαρμογή learning app με σημείο αναφοράς το θερμοκήπιο
  • Τηλεδιάσκεψη με μέλος του ΚΠΕ Παρανεστίου Δράμας με θέμα την «Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων» και πιο συγκεκριμένα τη διαδικασία της κομποστοποίησης
  • Δράση των μαθητών με τους Σπορίτες του Έβρου «Φυτεύω και Υιοθετώ Ποικιλίες Παραδοσιακών Σπόρων»

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

  • Τηλεδιάσκεψη του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μεταξύ των μαθητών της Σχολικής μονάδας των Ριζίων και του Κολλεγίου Αθηνών HAEF για τη βιολογική καταπολέμηση των ζιζανίων του εδάφους του θερμοκηπίου

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

  • Τηλεδιάσκεψη οι μαθητές της σχολικής μονάδας των Ριζίων με Γεωπόνο εξειδικευμένο στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος

   


COOPERATING ACADEMICS

Σιδερή Λεύκελη (Msc Δασκάλα , Υπεύθυνη- Συντονίστρια Προγράμματος) , Σοφία Πατρωνούδη (καθηγήτρια Αγγλικών), Δήμητρα Τριανταφυλλίδου (καθηγήτρια Γερμανικών) και Γεωργία Ταμουρίδου (Δασκάλα)

SPREAD THE WORD METHODS

 

Από την έναρξη του προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή των επιμέρους δράσεων στα πλαίσια του σχολικού θερμοκηπίου:

 • Δημιουργήσαμε τοblog του σχολείουhttps://blogs.sch.gr/dimrizia/ με αφορμή το σχολικό θερμοκήπιο όπου πραγματοποιούμε αναρτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.
 • Συντάξαμε, σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», ένα οργανωμένο πλάνο επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο περιλάμβανε:
 • Αποστολή δελτίων τύπου προς όλα τα μέσα (εθνικά και τοπικά)

 

 • Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, μεγάλες εφημερίδες και κορυφαία ειδησεογραφικάsites της υπεύθυνης εκπαιδευτικού του σχολικού θερμοκηπίου και της υπεύθυνης του προγράμματος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»
 • Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν 213 δημοσιεύματα εκ των οποίων τα  6 ήταν τηλεοπτικές συνεντεύξεις,  μεγάλες εφημερίδες (όπως η Καθημερινή και Τα Νέα) έγραψαν για την δράση του θερμοκηπίου ενώ η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα του νομού «Η Γνώμη» έκανε εκτενές ρεπορτάζ.

  Μεγάλη απήχηση καταγράψαμε και σε κορυφαία ειδησεογραφικά Sites (όπως το iefimerida,το skai.gr, το  protothema, το newsit.gr, το athensvoice, enikos, protagon κ.α).

  Επίσης  δόθηκαν συνεντεύξεις και σε ραδιοφωνικούς  σταθμούς όπως το ΣΚΑΪ, ο Real FM, τα Parapolitika FM κ.α

 • Ραδιόφωνα

   

  1. Σκάι
  2. Real FM
  3. Parapolitika fm
  4. Έρα Ορεστιάδας:
  5. Πρώτο Πρόγραμμα
  6. Ραδιόφωνο Πρακτορείο
  7. Ελλάδα 94,3
  8. ΕΡΤ3
  9. Αθήνα 984
  10. Σκάι 100,3: Στο zoi.gr της κας. Βίδου
  11. sferikos (Αλεξανδρούπολης) στην εκπομπή της κας. Γκαντανίδου
  12. ΕΡΤ3 ράδιο: Στην εκπομπή της κας. Βούζη
  13. 11-4 Αθήνα 984: Στην εκπομπή της κας. Μαρίας Παύλου

   

   

  Ηλεκτρονικός Τύπος

  Περισσότερα από 194 δημοσιεύματα συγκεντρώσαμε σε μεγάλα Sites για την δημιουργία του θερμοκηπίου.

 • Σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά:

  Απρίλιος/2021

   

  1. gr: https://www.kathimerini.gr/society/561314170/kanontas-oneira-gyro-apo-ena-thermokipio/
  2. gr https://www.skai.gr/roula-leykeli-i-ekpaideytikos-pou-kalliergei-ti-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-ebrou
  3. gr: https://www.protagon.gr/themata/to-mikro-ekpaideftiko-thavma-me-ta-paidia-twn-akritikwn-riziwn-tou-evrou-44342260315
  4. gr: https://www.tanea.gr/print/2021/04/12/greece/prasino-thayma-sta-rizia-evrou/
  5. gr: https://www.newsit.gr/ellada/roula-leykeli-i-ekpaideytikos-pou-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-tou-evrou/3259381/

    zougla.gr: https://www.zougla.gr/greece/article/roula-lefkeli-i-ekpedeftikos-pou-kaliergi-tin-gnosi-sta-pedia-ton-akritikon-rizion-tou-evrou

  1. gr: https://www.real.gr/koinonia/arthro/roula_leukeli_h_ekpaideutikos_pou_kalliergei_tin_gnosi_sta_paidia_ton_akritikon_rizion_tou_ebrou-726757/
  2. gr: https://eleftherostypos.gr/ellada/737474-roula-leykeli-gnoriste-tin-ekpaideytiko-pou-kalliergei-ti-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-ebrou/
  3. com: https://youfly.com/meagapi/me-agapi-i-enosi-mazi-gia-to-paidi-dimiourgei-ena-thermokipio/
  4. .lykavitos.gr https://www.lykavitos.gr/pos-i-enosi-mazi-gia-to-paidi-allakse-t/
  5. gr: https://www.reader.gr/advertorial/367411/royla-leykeli-i-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon
  6. gr: https://www.star.gr/eidiseis/ellada/538206/ebros-dhmioyrghsan-thermokhpio-mesa-se-sxoleio-sta-rizia
  7. .cnn.gr: https://www.cnn.gr/ellada/story/260562/royla-leykeli-h-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-toy-evroy
  8. gr: https://jenny.gr/update/whats-new/376611/royla-leykeli-i-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton
  9. gr: https://www.in.gr/2021/04/02/life/stories/roula-leykeli-ekpaideytikos-pou-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-tou-evrou/
  10. gr: https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1182573/royla-leykeli-h-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-toy-evroy
  11. .news247.gr: https://www.news247.gr/good-news/royla-leykeli-i-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-toy-evroy.9190000.html
  12. gr: https://www.makthes.gr/rizia-evroy-i-gnosi-kalliergeitai-sto-protypo-thermokipio-toy-scholeioy-373638
  13. gr: https://www.naftemporiki.gr/story/1710121/ebros-ena-protupo-thermokipio-dimiourgithike-sto-dimotiko-sxoleio-ton-rizion
  14. gr: https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/royla-leykeli-i-ekpaideytikos-poy-kalliergei-tin-gnosi-sta-paidia-ton-akritikon-rizion-evroy-video-photos/
  15. gr: https://www.amna.gr/home/article/542168/Sto-dimotiko-ton-Rizion-Ebrou-i-gnosi-kalliergeitai-sto-protupo-thermokipio-pou-dimiourgise-sto-scholeio-i-enosi-Mazi-gia-to-Paidi
  16. Social media παρουσίαση θερμοκηπίου

   Το θέμα του θερμοκηπίου είχε προβολή και στα κοινωνικά δίκτυα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» με πολλούς χρήστες να δείχνουν την διαδραστικότητα στο συγκεκριμένο θέμα. 

   Facebook

   Instagram

   Στο Instagram έχουμε δύο αναρτήσεις σχετικά με το project του θερμοκηπίου Συνολικά 10 αναρτήσεις που αφορούσαν το θέμα του θερμοκηπίου.

   Twitter

   Στο twitter 3 αναφορές για το θερμοκήπιο έγιναν με αφορμή συνεντεύξεις που είχαν δοθεί για αυτό το πρόγραμμα.

   Το πλάνο επικοινωνίας υλοποιήθηκε σε δύο κύριες περιόδους:

   α. έναρξη του προγράμματος (με αφορμή τα εγκαίνια του θερμοκηπίου)

   β. έξι μήνες μετά (απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν)

    

   Στο διάστημα ανάμεσα στις δύο περιόδους,  έγιναν αναρτήσεις στα social media (facebook, Instagram, twitter, linkedin) τόσο από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» όσο και από άλλους συνεργάτες που στηρίζουν το πρόγραμμα όπως το Άρωμα Έβρου, η Myrovolos Oranics, καθώς και από τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε το πρόγραμμα βοήθησε σημαντικά στην εξέλιξη του. Περισσότερες από το 50% των συνεργασιών που αναπτύξαμε οφείλονται στην δημοσιότητα που λάβαμε.  Πρόκειται για οργανώσεις, φορείς και ιδρύματα που έμαθαν για εμάς και μας προσέγγισαν για να μας στηρίξουν.

    


Objective Action

Στο πλαίσιο του θεσμού των ανοιχτών σχολείων επιδιώκεται η συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς και μεμονωμένους ανθρώπους με εμπειρία και γνώση. Η συνεργασία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως προσφορά εθελοντικής εργασίας, παροχή τεχνογνωσίας σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο, δωρεά εγκαταστάσεων, υλικών και εφοδίων. Απώτερος στόχος του προγράμματός μας ήταν η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και η καλλιέργεια συνεκτικών δεσμών με φορείς, ιδρύματα, επιχειρήσεις και μεμονωμένα πρόσωπα, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να ανακαλύψουν τη σχέση μεταξύ των παραδοσιακών σπόρων –βιολογικής γεωργίας και της αειφόρου ανάπτυξης, να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση στην παραγωγή των δικών τους βιολογικών προϊόντων και να διαμορφώσουν φιλοπεριβαλλοντική στάση ζωής.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

6 ΜΗΝΕΣ

Initiative Location

6/θ Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

SUPPORTED FILES(1)

Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation