Καλές πρακτικές

1/θ Νηπιαγωγείο Φουρφουρά


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Το συμβούλιο της τάξης μας

Το συμβούλιο της τάξης μας
SUBMITTED FROM:

1/θ Νηπιαγωγείο Φουρφουρά


School Principal

Νικολουδάκη Ελένη

Contact with School


Description

Οι μαθητες μας κάθε Τετάρτη στις 12 συγκεντρώνονται στην ομάδα για να ξεκινήσει το συμβούλιο της τάξης μας.  Η ώρα αυτή επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι παρούσες και οι δυο νηπιαγωγοί.  Καθόμαστε όλοι σε κυκλική διάταξη και δυο παιδιά, διαφορετικά κάθε φορά αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστών.  Οι συντονιστές ορίζονται από το πρωί της Τετάρτης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. 

Ο πρώτος συντονιστής είναι υπεύθυνος για να εισηγηθεί τα 'θέματα' και να δίνει το λόγο στους μαθητές που κάθονται στον κύκλο, ενώ ο δεύτερος συντονιστής 'καταγράφει' τα πρακτικά δηλαδή τις αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε φορά.  Τα θέματα καταγράφονται από τις νηπιαγωγούς σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όμως για να είναι κατανοητά από τον παιδί-συντονιστή που θα τα εισηγηθεί, το παιδί αυτό αναλαμβάνει πιο πριν, να τα γράψει όπως μπορεί ή ακόμη και να τα ζωγραφίσει.  Κάθε παιδί στην τάξη, αλλά και οι νηπιαγωγοί μπορούν να θέσουν ένα προβληματισμό και να εισηγηθούν θέματα.

Αυτό που φροντίζουν οι νηπιαγωγοί είναι σίγουρα να μην υπάρχουν πολλά θέματα κάθε φορά ή να προτείνουν τη διακοπή της λειτουργίας του συμβουλίου, όταν κρίνουν ότι τα παιδιά έχουν κουραστεί.

Όταν το συμβούλιο ξεκινάει, ο πρώτος συντονιστής εισηγείται το πρώτο θέμα με βάση τις σημειώσεις του και τα παιδιά σηκώνουν το χέρι τους για να πάρουν το λόγο.  Ο ίδιος συντονιστής δίνει το λόγο, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις.  Ακούγονται οι απόψεις και οι προτάσεις των παιδιών και αφού καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, προχωράμε στην ψήφιση των προτάσεων.  Ψηφίζουμε κάθε πρόταση σηκώνοντας το χέρι μας. Εδω αναλαμβάνει ο δεύτερος συντονιστής, ο οποίος κάνει καταμέτρηση των ψήφων.  Αν τα περισσότερα παιδιά έχουν ψηφίσει υπερ μιας πρότασης, τότε αυτή γίνεται δεκτή και καταγράφεται από το δεύτερο συντονιστή στο τετράδιο του συμβουλίου. 

Οι νηπιαγωγοί κράτουν υποστηρικτική στάση σε όλο αυτό, παρεμβαίνοντας όσο χρειάζεται.  Εννοείται ότι η υποστήριξη των παιδιών, είναι όλο και λιγότερη όσο αυτά εξοικειώνονται με τη διαδικασία.  Οι νηπιαγωγοί ψηφίζουν κανονικά και εισηγούνται θέματα όταν χρειάζεται. 

Οι αποφάσεις φροντίζουμε όλοι μαζί να τηρούνται, ενώ το τετράδιο του συμβουλίου, όπου έχουν καταγραφεί οι αποφάσεις μας, μας βοηθά να επανερχόμαστε σε αυτό και να υπενθυμίζουμε τις αποφάσεις σε περίπτωση που κάποιος δεν τηρεί όσα έχουμε όλοι μαζί συμφωνήσει.

Τα θέματα που συζητούσαν τα παιδιά είχαν ποικιλία.  Απλά θέματα όπως η συμφωνία για την αγορά ενός παιχνιδιού, αλλαγές στη διαρρύθμιση της τάξης μέχρι και η επίλυση διαφωνιών που είχαν γίνει μέσα στην εβδομάδα σε ήρεμο πια κλίμα. 


Results / Reactions

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας δράσης, φυσικά και θέλουν χρόνο για να φανούν.  Το μαθητικό συμβούλιο, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες, είναι μια διαδικασία που έχει εξέλιξη στο χρόνο.  Όμως τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και αξίζει τον κόπο η εμπλοκή σε αυτό των παιδιών σε αυτό.

Οι μαθητές μας σταδιακά κατάφεραν να τηρούν τις διαδικασίες ενός διαλόγου, δηλ. να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν και να μην διακόπτουν το συνομιλητή τους.  Έμαθαν αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας.  Κατάλαβαν ότι είμαστε ισότιμοι, ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε τη γνώμη μας, τη συμφωνία ή την αντίθεσή μας σε κάποια πρόταση.  Κατάλαβαν ότι όταν είμαστε σε μια ομάδα οι αποφάσεις πρέπει να βρίσκουν σύμφωνους τους περισσότερους.  Τα παιδιά ένιωσαν ασφάλεια ότι υπάρχουν αποφάσεις που έχουν άμεση σχέση με τους προβληματισμούς τους.

Το κυριότερο σταδιακά ακολουθούσαν τις αποφάσεις που όλοι μαζί ψήφισαμε χωρίς να χρειάζεται να γίνει περαιτέρω συζήτηση ή διαπραγμάτευση για αυτό.  Μια υπενθύμιση ήταν αρκετή στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις δεν τηρούνταν.  

Όλο αυτό είχε άμεση επίδραση και στη σχέση των νηπιαγωγών με τα παιδιά, καθώς σταδιακά τυχόν συγκρούσεις λύνονταν πιο εύκολα.

Οι γονείς επίσης ένιωθαν όμορφα με αυτή τη διαδικασία και με όσα τους μετέφεραν τα παιδιά στο σπίτι.  ΟΙ ίδιοι ανέφεραν ότι έβλεπαν θετικές αλλαγές στα παιδιά τους, ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς τους.Co-operations

Με το Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά με το οποίο και συναυλιζόμαστε, συνεργαζόμαστε στο κομμάτι αυτό και έτσι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου συμμετέχουν κάθε Παρασκευή και στο 'μεγάλο' συμβούλιο του σχολείου μας.  Εκεί εκφράζουν τη γνώμη τους, ανακοινώνουν αποφάσεις που έχουν ήδη πάρει στο συμβούλιο της τάξης τους ή εισηγούνται θέματα που τους αφορούν/


COOPERATING ACADEMICS

Νικολουδάκη Ελένη, Λουκάκη Μαρία

Objective Action

Να εισάγουμε τους μικρούς μαθητές μας στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τη διάθεση τους να εκφράσουν τη γνώμη τους και να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί τη λειτουργία της ομάδας μας.

Target Audience

Μαθητές ηλικίας 4-6 ετών

Initiative time

Μια ημέρα την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους (τουλάχιστον μέχρι την επίδραση του Κορωνοϊου)

Initiative Location

Νηπιαγωγείο Φουρφουρά

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation