Καλές πρακτικές

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Σχολικός Συνεταιρισμός

Σχολικός Συνεταιρισμός
SUBMITTED FROM:

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


School Principal

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΡΑΣ

Contact with School


Description

Ο Σχολικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό της κοινωνικής ζωής του σχολείου και έχει ως βασικό σκοπό «τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας» (1566/1985, άρθρο 46, παρ. 3).

Η σύσταση του Σχολικού Συνεταιρισμού του σχολείου, στηρίζεται στον νόμο 1566/85, παρ 3 του άρθρου 46 - ΦΕΚ 167/30-09-1985, στην Υπουργική Απόφαση Φ3/1085/Γ1/1456/1997 - ΦΕΚ 1107/15-12-1997, στην Υπουργική Απόφαση Δ3/15717/01-02-2016 – ΦΕΚ 310/15-02-2017, στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (16/01/2017) και την απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου (06/02/2017) του σχολείου.

Συγκεκριμένα στόχοι είναι:

α) Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών και των μαθητριών και η προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων (όπως η συνέπεια στην τήρηση ωραρίου, η διενέργεια αγορών και πωλήσεων, η ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων, η διαμόρφωση τιμολογίου, η συνεργασία, η κατανομή ρόλων, η λήψη αποφάσεων, η καταγραφή και η απογραφή των ειδών κ.ά.).

β) Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κανόνες επαγγελματικής επικοινωνίας και κοινωνικής συνδιαλλαγής, κανόνες δημοκρατικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες, ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής, κ.ο.κ).

γ) Η παροχή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

δ) Η περαιτέρω καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ε) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτο-μέριμνας των μαθητών.

στ) Η σύνδεση με την κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα της κοινότητας του σχολείου.

ζ) Η διαθεματική προσέγγιση του σχολικού συνεταιρισμού με την υποστήριξη των μαθημάτων που καλλιεργούν περαιτέρω τη γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση και πολιτειακή αγωγή.

 


Results / Reactions

Η σχολική κοινότητα και η κοινωνία του Βύρωνα έχει ενημερωθεί για την λειτουργία του ΣΣ και τους στόχους που θέτει. Οι μαθητές έχουν οργανωθεί σε ομάδες και τα ΔΣ των τάξεων φροντίζουν για τον προγραμματισμό των Γενικών Συνελεύσεων του ΣΣ, ώστε να παίρνονται συλλογικά οι αποφάσεις. Ιεραρχούνται οι κοινωνικές ανάγκες του κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι δράσεις από τους μαθητές προς τις διάφορες κοινωνικές δομές. Επίσης, ιεραρχούνται οι ανάγκες του ίδιου του σχολείου και των μαθητών και επιδιώκεται με τις οικονομικές δραστηριότητες του ΣΣ να καλυφθούν ορισμένες από αυτές. Τέλος, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις εντός του σχολείου (κήπος, φυτά, συντήρηση πινακοθήκης, γιορτές, λειτουργία κυλικείου, κ.τ.λ.).

Στο τέλος του έτους γίνεται απολογισμός στην ΓΣ των μαθητών και προετοιμασία των επόμενων ομάδων και οργάνων του ΣΣ.Co-operations

Από το σχολικό έτος 2017-2018, χρόνος ίδρυσης του ΣΣ στο 10ο ΔΣΒ αλλά και το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν υλοποιηθεί από τους μαθητές του σχολείου οι παρακάτω δράσεις και συνεργασίες:

1. Συγκεντρώθηκαν συνδρομές και εγγράφησαν μέλη του ΣΣ μέχρι τώρα 170 πρόσωπα (μαθητές, δάσκαλοι, γονείς και φίλοι), τα οποία ειδοποιούνται για τις δράσεις που αποφασίζονται και συνεισφέρουν με τον τρόπο τους.

2. Μετά από απόφαση της ΓΣ των μαθητών, καταγράφηκαν οι κοινωνικές ομάδες και δομές, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη κοινωνική επικράτεια της περιχής του Βύρωνα και χρειάζονται ενίσχυση και βοήθεια στο έργο τους, ώστε να ενταχθούν στις δραστηριότητες του ΣΣ.

3. Τον Δεκέμβριο του 2107 και τον Δεκέμβριο του 2018 συλέχθηκαν τρόφιμα από τους μαθητές και παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βύρωνα για την ενίσχυση των οικογενειών που είχαν ανάγκη.

4. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2107 και αντίστοιχα το 2018 συλέχθηκαν φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο και παραδόθηκαν για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας.

5. Τον Δεκένβριο του 2017 και τον αντίστοιχο μήνα του 2018 έγινε το προγραμματισμένο παζάρι του σχολείου, το οποίο ενίσχυσε το ταμείο του ΣΣ, αλλά και συγκεντρώθηκαν διάφορα είδη (μελάνια, χαρτιά, είδη καθαρισμου κτλ) που είχε ανάγκη το Κοινωνικό Ωδείο, στο οποίο συμμετέχουν μερικοί μαθητές του σχολείου μας.

4. Τον Μάιο του 2018, μετά από απόφαση της ΓΣ του ΣΣ, αποφασίστηκε να λειτουργήσει το κιλυκείο του σχολείου, το οποίο είναι κλειστό, από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης με είδη που θα ετοίμαζαν από το σπίτι τους και θα μπορούσαν να διαθέσουν σε πολύ χαμηλές τιμές στους συμμαθητές τους για την ενίσχυση του ταμείου του ΣΣ. Η λειτουργία του κιλυκείου διήρκεσε δύο ημέρες και είχε μεγάλη επιτυχία. Φέτος έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει περισσότερες ημέρες και από τους μαθητές της Ε΄ τάξης. 

5. Η ΓΣ του ΣΣ έχει καταγράψει από το 2017, αλλά και με την έναρξη της χρονιάς 2018-2019 τις ανάγκες του σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών και θα προχωρήσει στην υλοποίηση των αποφάσεων ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του ταμείου του ΣΣ. Δηλαδή στην αγορά κάποιων επιδαπέδιων παιχνιδιών για τα διαλέιμματα και την επισκευή της πινακίδας του σχολείου. 

6. Η ΓΣ του ΣΣ έχει ορίσει ομάδες μαθητών ως υπεύθυνους, ανά μήνα, για την σωστή ανακύκλωση και διαλογή χαρτιού, πλαστικού, μπαταριών, αλουμίνίου και καπακίων, καθώς και ομάδες περιποίησης των φυτών του σχολείου στα παρτέρια.

7. Η ΓΣ του ΣΣ έχει αποφασίσει να εντάξει τις δράσεις αυτές και όποιες άλλες προταθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, ως συνέχεια μέσα στην σχολική ζωή.

8. Κάθε χρόνο σχεδιάζονται επισκέψεις σε φορείς κοινωνικούς και κοινωνικές ομάδες στην περιοχή του Βύρωνα, για την καταγραφή των αναγκών τους και την προσφορά ή ανταλλαγή έργου.

9. Συνεργασία επίσης προβλέπεται με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες συλλέγουν την ανακύκλωση και μπορούν να προσφέρουν την οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί από τον ΣΣ. 

10. Σε πρόσφατη απόφαση της ΓΣ του ΣΣ αποφασίστηκε από τους μαθητές η σύσταση ομάδων της Πινακοθήκης του σχολείου, η οποία διαθέτει πάνω από τριάντα έργα Ελλήνων Εικαστικών, http://www.10dimotikovirona.edu.gr/ ,τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο σχολείο, μετά την εκπόνηση του εικαστικού προγράμματος 10+ART, το διάστημα 2005-2010, όπου οι ομάδες αυτές θα συντηρούν τα έργα του σχολείου και θα αναλάβει ο ΣΣ την ασφάλισή τους, την οποία ως τώρα πλήρωνε ο Σύλλογος Γονέων.   


COOPERATING ACADEMICS

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΡΩΝΑΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΡΑΣ

SPREAD THE WORD METHODS

Η  εγγραφή των μελών στον ΣΣ και η ετήσια συνδρομή τους ως τακτικά Μέλη του ΣΣ είναι μαθητές, γονείς, συγγενείς, φίλοι του σχολείου και μέλη κοινωνικών οργανώσεων, αλλά και άλλοι δημότες που ενδιαφέρονται για το έργο του ΣΣ των μαθητών. Όλοι αυτοί ενημερώνονται και συμμετέχουν στις δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι μαθητές κάθε χρόνο. Έτσι ωφελείται η διάδοση του ΣΣ και η συμμετοχή των μελών.


Objective Action

Η γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τ αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης.

Target Audience

Ο ΣΣ τον οποίον αποφάσισαν να ιδρύσουν οι μαθητές με τους δασκάλους τους και τον ΣΓ απευθύνεται σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, τους γονείς, τους φίλους και συγγενείς, αλλά και σε όλη την τοπική κοινότητα, ώστε όλοι να εγγραφούν μέλη του ΣΣ και με την ετήσια συνδρομή τους, να αποτελούν την βάση, την συνοχή και την συνέχεια της ομάδας του ΣΣ, η οποία με τα εκλεγμένα όργανά της, τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία, αλλά και την Γενική Συνέλευση των μαθητών, να προγραμματίζει και να υλοποιεί τις μετέπειτα δράσεις του σχολείου.

Initiative time

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2017 και είναι ενσωματωμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε σχολική χρονιά, το οποίο έχει κατατεθεί στην Διεύθυνση ΠΕ Α΄ Αθήνας και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια γραφεία προγραμμάτων..

Initiative Location

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα, η συνοικία Μεταμόρφωση του Βύρωνα και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βύρωνα.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation