Καλές πρακτικές

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

To σχολείο μου και το σπίτι μου προστατεύουν το κλίμα

To σχολείο μου και το σπίτι μου προστατεύουν το κλίμα
SUBMITTED FROM:

18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Οκταθέσιο δημοτικό σχολείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.Το σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία και προσανατολισμένο στην καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στο σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να μαθαίνουν, να παίζουν, να αυτοβελτιώνονται, να εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες με κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, κοινωνικές ευαισθησίες, ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμμαθητές τους και όλους τους ανθρώπους σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον. Επίσης, στοχεύουμε στην καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να νοιάζονται και να δρουν.


School Principal

Ιωάννα Σαρρούδη

Contact with School


Description

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του σχολείου και του σπιτιού μέσω της εφαρμογής οικοκώδικα

Συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών τους στην προστασία του κλίματος

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των συνθηκών άνεσης στο σχολικό κτήριο και στο σπίτι.

Σύνδεση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής, της σπατάλης ενέργειας και της κατασπατάλησης των ενεργειακών πόρων με την καθημερινότητα και τα προσωπικά βιώματα των παιδιών

Καταγραφή του ενεργειακού προφίλ του σπιτιού των παιδιών

Εντοπισμός πρακτικών και προσωπικών συνηθειών που συνεισφέρουν  στην κλιματική αλλαγή

Παρατήρηση της σπατάλης τροφίμων και υλικών

Συσχέτιση της σπατάλης τροφίμων και υλικών με την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας

Ελάττωση των απορριμμάτων και της σπατάλης τροφίμων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας για τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας,

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας για τη μείωση των απορριμμάτων και της σπατάλης της τροφής.

Παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για τη διάχυση του προγράμματος

Καλλιέργεια προσωπικής έκφρασης, καλλιτεχνικών και ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα υλοποιείται και στις 8 τάξεις του σχολείου

Βήμα 1ο: Θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

 Μελετήσαμε, ερμηνεύσαμε και αξιολογήσαμε πληροφορίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την εξάντληση των φυσικών πόρων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη σημαντικότητά του, τις αιτίες και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είδαμε βίντεο και διαβάσαμε βιβλία με σχετικό περιεχόμενο. Δημιουργήσαμε όμορφα παραγόμενα

Βήμα 2Ο: Μετρήσεις με ειδικά όργανα

Πραγματοποιήσαμε  μετρήσεις με ειδικά όργανα και έρευνα (θερμόμετρο, φωτόμετρο, ενεργειόμετρο) της θερμοκρασίας, της φωτεινότητας των χώρων και της κατανάλωσης ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών του σχολείου καθώς επίσης έρευνα για τη θερμική άνεση, τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, τον φωτισμό των χώρων, τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, για το πώς «λειτουργούν» το σχολικό κτήριο οι χρήστες του (μέθοδοι αερισμού δωματίων, μέθοδοι ρύθμισης της θέρμανσης, χρήση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων).

Βήμα 3ο: Δημιουργία συμβολαίων τάξης και οικοκώδικα σχολείου:

 Συζητήσαμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και ακολούθησε γόνιμος διάλογος για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης πρότειναν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και υπέγραψαν το δικό τους συμβόλαιο εξοικονόμησης ενέργειας δηλώνοντας την πρόθεσή τους να δεσμευτούν ως προς την εφαρμογή του. Ακολούθησε η δημιουργία του οικοκώδικα του σχολείου.

Βήμα 4ο: Ενεργειακή περιήγηση στο σπίτι

Λόγω της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων ακολουθήσαμε την εναλλακτική διαδικτυακή εκδοχή του προγράμματος. Οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο ενεργειακών ερευνητών/τριών, και προσπάθησαν να καταγράψουν το ενεργειακό προφίλ του σπιτιού τους και να εντοπίσουν πρακτικές που συμβάλλουν  στην κλιματική αλλαγή. Συμπλήρωσαν  ένα ενεργειακό κουίζ που εστιάζει σε προσωπικές συνήθειες επιβλαβείς ως προς το κλίμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμοιράστηκαν από την ομάδα του προγράμματος, δημιουργήθηκε προβληματισμός και συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Βήμα 5οα: Παρακολούθηση βίντεο-Καταγραφή μη ορθών πρακτικών-Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν  ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τις εκπαιδεύτριες της Μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Αντιγόνη» στο οποίο προβάλλονται συμπεριφορές που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή και προάγουν την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Τα παιδιά εντόπισαν τις παραπάνω μη ορθές συμπεριφορές, τις κατέγραψαν σε ειδική φόρμα και αντιπρότειναν εναλλακτικές οι οποίες θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας και κατ΄ επέκταση στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Βήμα 5 β: Δημιουργία Οικοκώδικα με πεδίο δράσης μέσα και έξω από το σπίτι-Δημιουργία παιχνιδιών

 Τα παιδιά έκαναν προτάσεις και δημιουργήθηκε ο οικοκώδικας με πεδίο δράσης μέσα και έξω από το σπίτι, ώστε να γίνει διάχυση της γνώσης και να ευαισθητοποιηθούν και τα άλλα μέλη της οικογένειας για τη σημασία της υιοθέτησης ορθών περιβαλλοντικών συμπεριφορών.  Αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο της παιχνιδοποίησης στην εμπέδωση των γνώσεων δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά παιχνίδια με σχετικό περιεχόμενο. Τέλος, τα παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή στο σπίτι με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συμπεριφορών των άλλων μελών της οικογένειας.

Βήμα 6ο: Τέρμα στη σπατάλη

Τα παιδιά παρατήρησαν τους κάδους σκουπιδιών των σπιτιών τους. Κατέγραψαν σε ειδική φόρμα τον αριθμό και το μέγεθος των κάδων και τη συχνότητα αδειάσματός τους. Κατέγραψαν τα ίδια στοιχεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Συζήτησαν με τους συμμαθητές τους, αλλά και με τους γονείς τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων και έχοντας πάντα τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή ελέγχουν τις μη ορθές πρακτικές. Παρατήρησαν και κατέγραψαν  τις αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές της οικογένειας.

Βήμα 8ο Δημιουργία ειδικού τεύχους στη σχολική μας  εφημερίδα για τη διάχυση των δράσεων στην ευρύτερη κοινωνία και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας.

Παράλληλες δράσεις:

Δημιουργία  βίντεο  για την ευαισθητοποίηση της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας  

Βήμα 9ο: Συγγραφή θεατρικού έργου

Με αφορμή το θεατρικό έργο για παιδιά Η κρουαζιέρα των θεών και με δύο βασικούς θεματικούς άξονες, το περιβάλλον και την πανδημία, οι μαθητές της Γ τάξης του σχολείου μας έγραψαν το δικό τους θεατρικό έργο Οι θεοί κατεβαίνουν στη γη με πολύ χιούμορ, με καυστικά πολιτικά σχόλια αλλά και με μεγάλη αγωνία για όσα ζουν εν μέσω πανδημίας. Τα ζευγάρια των θεών και των ανθρώπων, οι διάλογοι και ο τίτλος είναι όλα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.  

Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου θορυβούνται από τις ξαφνικές αλλαγές των καιρικών συνθηκών καθώς και από τον μεγάλο αριθμό νεκρών που καταφτάνουν στον Άδη και μετά από συνεδρίαση αποφασίζουν να κατέβουν στην Ελλάδα του 2020 για να συναντήσουν τους θνητούς και να μάθουν τι συμβαίνει. Κάθε θεός συναντάει τον αντίστοιχό του θνητό και μέσα από μια σύντομη γνωριμία παρουσιάζεται η διαφορά του σήμερα με το χθες, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η διαφορά των προτύπων ομορφιάς και δύναμης, η διαφορά των καθημερινών συνηθειών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και οι συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία. 

 Ο Δίας συναντάει τον Μητσοτάκη να κάνει ποδήλατο στην Πάρνηθα, η Ήρα την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από την οποία μαθαίνει ότι υπάρχουν πλέον νόμοι που προστατεύουν το περιβάλλον, η Αθηνά την Κεραμέως, ο Ποσειδώνας δύο ψαράδες που τον ενημερώνουν για τα μεταλλαγμένα ψάρια και τη μόλυνση της θάλασσας, ο Άρης έναν στρατιώτη, με τον οποίο προσπαθεί να σώσει το στρατό από την πανδημία του κορονοϊού, η Άρτεμις έναν κυνηγό που θέλει να σκοτώνει ζώα και να φωτογραφίζεται μαζί τους για να μαζεύει likes στο facebook. Ο Ερμής  μαθαίνει από έναν ταχυδρόμο ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν καθημερινά τόνους χαρτιού που δεν ανακυκλώνουν και η Αφροδίτη μαθαίνει από το διάσημο μοντέλο Βίκυ Καγιά ότι οι γυναίκες για να γίνουν όμορφες χρησιμοποιούν προϊόντα που δοκιμάζονται πρώτα σε ζώα και δεν παράγονται από φυσικά υλικά. Ο Ήφαιστος συναντάει έναν σιδερά που προσπαθεί να κατασκευάσει ένα ρομπότ που θα βάζει αντισηπτικό στους ανθρώπους και ο Απόλλωνας τον ίδιο τον Γιώργο τον Μαζωνάκη με τον οποίο έρχεται σε καλλιτεχνική αντιπαράθεση. Τέλος, ο Διόνυσος γίνεται φίλος με έναν μπαρίστα που του μαθαίνει τι είναι η βότκα, ο Άδης γνωρίζει έναν νεκροθάφτη και η Εστία μία νοικοκυρά. 

Μετά από τις ενδιαφέρουσες αυτές συναντήσεις οι θεοί συνεδριάζουν ξανά και αποφασίζουν για τα μέτρα τα οποία θα πάρουν προκειμένου να βοηθήσουν τους θνητούς να ξεπεράσουν την πανδημία αλλά και για τα μέτρα που θα προτείνουν για να σωθεί το περιβάλλον. 

 

Δεντροφύτευση για το περιβάλλον και την ειρήνη

Στο πλαίσιο του εορτασμού της διεθνούς ημέρας ειρήνης ανταποκριθήκαμε και φέτος στο κάλεσμα του Enviromental Online/Eno, ενός παγκόσμιου σχολείου και δικτύου κοινοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και φυτέψαμε το δέντρο της Ειρήνης Παίξαμε ένα παιχνίδι συνεργασίας για να τονίσουμε  ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Μιλήσαμε για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για τα όνειρά μας για τον πλανήτη.  Κλείσαμε με  κυκλικό χορό που συμβολίζει τη συνεργασία για την επίτευξη των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πλανήτη μας.

Αποστολή  επιστολής προς την εταιρεία Hellenic Catering με την οποία μοιραστήκαμε τους προβληματισμούς μας για τους περιορισμούς στη δυνατότητα ανακύκλωσης των σκευών των σχολικών γευμάτων. Λάβαμε απαντητική επιστολή από την εταιρεία, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι έχει δρομολογήσει τη σταδιακή αντικατάσταση του μαύρου φαγητοδοχείου από αντίστοιχο σκεύος σε γκρι χρώμα.

Δημιουργία αφίσας για την ευαισθητοποίηση της σχολικής, αλλά και της ευρύτερης κοινότητας για την αξία της ανακύκλωσης των απόβλητων τηγανέλαιων. Παραδώσαμε τον Απρίλιο 64 λίτρα απόβλητου τηγανέλαιου στην εταιρεία  Ionian Recycle Hellas –Συνεταιρισμός Κοινωνικής Ωφέλειας-Προστασία του Περιβάλλοντος  που συνεργάζεται με τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Συγκέντρωση και παράδοση 180 κιλά  καπακιών στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου  για αγορά αμαξιδίου

Συγγγραφή άρθρων σχετικών με τη θεματολογία του περιβαλλοντικού μας προγράμματος στα μηνιαία τεύχη της σχολικής μας εφημερίδας «Μικροί Μεγάλοι εν Δράσει»

Είναι το κλίμα στο χέρι μας;

Η ώρα της γης

Οι επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης κρέατος στο περιβάλλον

Εξοικονόμηση νερού

Πλαστικά και κλιματική αλλαγή

Αξιοποιούμε τα απόβλητα τηγανέλαια

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πορεία του προγράμματος και μέρος του παραγόμενου υλικού Το σχολείο μου και το σπίτι μου προστατεύουν το κλίμα


Results / Reactions

Το πρόγραμμα είχε μεγάλη απήχηση στη σχολική κοινότητα και στις οικογένειες των μαθητών και μαθητριών μας οι οποίοι άλλαξαν τις συμπεριφορές τους στην καθημερινότητά τους και έχουν αναλάβει ενεργά τον ρόλο του ενεργειακού επιθεωρητή με αποτέλεσμα να αρχίσουν να αλλάζουν και οι στάσεις των ενηλίκων. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος. Επίσης, παρακινήσαμε την εταιρεία που μας προμηθεύει τα σχολικά γεύματα να προχωρήσει γρήγορα στη σταδιακή αντικατάσταση του μαύρου φαγητοδοχείου από αντίστοιχο σκεύος σε γκρι χρώμα.  Ελπίζουμε η επίδραση μέσω της διάχυσης των δράσεων να διευρυνθεί και στην ευρύτερη κοινότητα.Co-operations

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

Οι  μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου

Μη κερδοσκοπική οργάνωση "Αντιγόνη" Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη μη Βία
Ίδρυμα Χάιριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης
Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ionian Recycle Hellas –Συνεταιρισμός Κοινωνικής Ωφέλειας-Προστασία του Περιβάλλοντος 


COOPERATING ACADEMICS

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

SPREAD THE WORD METHODS

Δημιουργία Αφισών

Δημιουργία Οικοκώδικα

Συγγραφή θεατρικού έργου-Θεατρική παράσταση

Συγγραφή άρθρων για τη σχολική μας εφημερίδα

Δημιουργία ειδικού τεύχος για τις δράσεις του προγράμματος


Objective Action

Σκοπός Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Να ενισχυθούν οι γνώσεις για την κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεων της στη ζωή συνολικά. Να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες, οι αξίες και οι στάσεις που θα συμβάλλουν στον αποτελεσματικό μετριασμό της και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της τώρα και στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό διερευνούνται οι καθημερινές συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, ώστε να κατανοήσουν το ενεργειακό προφίλ των δύο χώρων και να συμβάλλουν στην προστασία του κλίματος συμμετέχοντας στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα κινητοποιήσει τόσο τους ίδιους όσο και τα μέλη της οικογένειας στην εφαρμογή του.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Σεπτέμβριος 202ο-Ιούνιος 2021

Initiative Location

Σχολείο και σπίτι

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation