Σχέδια μαθήματος

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Στο κάτω-κάτω του βυθού...

Στο κάτω-κάτω του βυθού...
SUBMITTED FROM:

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Το Γυμνάσιο Κανήθου είναι το μεγαλύτερο Γυμνάσιο της Χαλκίδας με 420 μαθητές και 40 περίπου εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά οργανώνει και υλοποιεί πολλές και ποικίλες εξωδιδακτικές δράσεις. Το σχολείο συμμετέχει σε δύο προγράμματα Erasmus+: - "The Others and Us – Bridges Between Us" σε συνεργασία με σχολεία από τις χώρες Ισπανία, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία και - "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" σε συνεργασία με σχολεία από τις χώρες Ιταλία, Τουρκία, Λετονία, Κροατία. Το πρόγραμμα "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" έχει ως βασικούς πυλώνες: - το κοινό σημείο αναφοράς όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, τη θάλασσα - τον συνδυασμό γνώσης από τους τομείς: Science (Επιστήμη) Technology (Τεχνολογία) Engineering (Μηχανική) Arts (Τέχνες) Maths (Μαθηματικά) - την παροχή έμπνευσης σε νέες γυναίκες-κορίτσια ώστε να ασχοληθούν στο μέλλον με τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά, τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται ανδροκρατούμενοι. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δημιουργήσαμε ένα STEAM Club που αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με στόχο τη γνωριμία με αντικείμενα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τεχνών και Μαθηματικών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς που μπορούν να αποτελέσουν στο μέλλον επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης. Παράλληλα συμμετέχουμε σε διάφορους διαγωνισμούς όπως Astro-Pi, Mission Zero, Open Robotics, 3d printing, CanSat, CADSat κ.α. απολαμβάνοντας άλλοτε την επιτυχία και άλλοτε την ανεκτίμητη εμπειρία της αποτυχίας. Επίσης μερικές ενδεικτικές ακόμα δράσεις μας είναι η έκδοση ψηφιακού περιοδικού με τίτλο "Βαριέμαι..." (5ο τεύχος - Μάρτιος 2021) και η λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού σε μόνιμη βάση από τον Ιούλιο 2018. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων μας έχοντας ως σύνθημά μας το "The Sky is the Limit".


School Principal

Τζελφέ-Ανέστη Σωτηρία

Contact with School


Description

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Η ομάδα μας ονομάζεται STEAM Club και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM". Αποτελείται από μαθητές/-τριες της Α’ και Β’ τάξης του Γυμνασίου Κανήθου με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, με αποφασιστικότητα να  αναλάβουν δράση και να αφήσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, και κυρίως με έντονο το αίσθημα προβληματισμού σχετικά με τις επιπτώσεις που δημιουργεί η ανθρώπινη αδιαφορία, η απερισκεψία και η άγνοια.

Η ομάδα μας επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 "Ζωή στο Νερό", συνεκτιμώντας τα παρακάτω:

- ήδη συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM", (με σχολεία-εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Τουρκία), αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ενασχόληση με τις αρχές STEAM σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής της Μεσογείου

- ο συγκεκριμένος στόχος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η πόλη μας (Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος), καθώς και με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτής της περιοχής για τις μελλοντικές γενιές του τόπου μας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Ένα υποβρύχιο ρομπότ που η αποστολή του θα είναι να ξεκινάει από δεδομένο σημείο, με προκαθορισμένη πορεία παράλληλη με την ακτή, να εντοπίζει τα αντικείμενα που δεν ανήκουν στο θαλάσσιο βυθό και να τα σημαδεύει με κάποιο τρόπο (π.χ. πλωτήρα) ώστε να διευκολύνει τον εντοπισμό και την άμεση ανέλκυσή τους από εξειδικευμένες ομάδες περισυλλογής (π.χ δύτες).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

  • Κατά την αρχική φάση του σχεδιασμού τα μέλη της ομάδας μας εφάρμοσαν την τεχνική του καταιγισμού ιδεών και ερωτήσεων, προκειμένου να οργανωθούν οι σκέψεις και οι προβληματισμοί μας.
  • Η επόμενη φάση περιελάμβανε αναζήτηση και έρευνα στον Παγκόσμιο Ιστό και σε σχετική βιβλιογραφία, προκειμένου να επιτευχθεί η επιστημονική τεκμηρίωση του εγχειρήματος. Η σχετική έρευνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς, μεταξύ άλλων, μας βοήθησε στην αντιμετώπιση  των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την πορεία καθώς και στην εξεύρεση των κατάλληλων τρόπων επίλυσής τους.
  • Προσδιορίστηκαν αναλυτικά τα σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας του υποβρύχιου ρομπότ, την αυτονομία λειτουργίας του, τον προτεινόμενο εξοπλισμό, το κόστος κατασκευής και τη διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου του project.
  • Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένοι ρόλοι για τα μέλη της ομάδας όπως υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, για την αναζήτηση και εξεύρεση των κατάλληλων υλικών (πλαστικούς σωλήνες, κινητήρες, πλωτήρες, ηλεκτρονικά, κάμερα κλπ), υπεύθυνοι για τη δημιουργία/εξεύρεση του απαιτούμενου λογισμικού και με ψηφοφορία ορίστηκε ένα μέλος της ομάδας για τον ρόλο του υπεύθυνου για την γενική εποπτεία, την επικοινωνία και την διάχυση του όλου εγχειρήματος. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Μέχρι την στιγμή που συντάσσεται η παρούσα περιγραφή:

Α. Τα μέλη της ομάδας μας:

  • έχουν αναπτύξει μια σειρά δεξιοτήτων όπως απόκτηση των ειδικών γνώσεων που απαιτήθηκαν για το χειρισμό του δεδομένου θέματος, ανάπτυξη αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, καθώς επίσης και ανάπτυξη πνεύματος συνεργατικότητας και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • έχουν εργαστεί, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, πάνω στις διάφορες παραμέτρους του project, το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ολομέλεια της ομάδας, προκειμένου για έγκαιρη διόρθωση λαθών και παραλείψεων, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Β. Η συνεργασία της ομάδας προκειμένου για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος  έγινε με συναντήσεις στα Εργαστήρια Πληροφορικής και Τεχνολογίας του σχολείου, κατά το διάστημα της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και με εξ’ αποστάσεως συνεργασία, μέσω E-class , Grafis και OrgPad κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας covid-19.

Γ. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του υποβρυχίου ρομπότ και του συνοδευτικού σκάφους λόγω αναστολής της λειτουργίας των σχολείων λόγω covid-19 (απαιτείται η φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών εκτός ωρών διδασκαλίας). 

Δ. Αναμένονται:

  • η κατασκευή του συνοδευτικού σκάφους και οι δοκιμές του καθως και οι δοκιμές σαν ενιαίο σύστημα και ενδεχομένως να απαιτηθούν βελτιώσεις/τροποποιήσεις των επιμέρους τμημάτων αλλά και όλου του συστήματος
  • η τελική  φάση παρουσίασης του υποβρυχίου ρομπότ στα σχολεία-εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" καθώς και στην σχολική και ευρύτερη τοπική κοινωνία, όταν αυτό καταστεί εφικτό μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας covid-19
  • η αποτίμηση του project μέσω ερωτηματολογίων αποτίμησης
  • η διάχυση των αποτελεσμάτων στην σχολική κοινότητα (μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου Κανήθου), σε σςχολικές κοινότητες όμορων σχολείοων, στην ευρύτερη τοπική κοινότητα της πόλης της Χαλκίδας και στην ευρωπαϊκή κοινότητα των σχολείων-εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM", στο οποίο συμμετέχει το Γυμνάσιο Κανήθου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ:

Η κατασκευή του υποβριχίου ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από την αναζήτηση αντικειμένων, όπως για να λαμβάνει δείγμα θαλάσσιου νερού από συγκεκριμένο βάθος ή από το βυθό για χημική ανάλυση. Επίσης λόγω της αλλαγής του κλίματος και την επερχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να λαμβάνει τις κατάλληλες μετρήσεις για αυτούς τους σκοπούς. Μια αλλη χρησιμότητα θα μπορούσε να είναι η αποστολή επιτήρησης σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές για πλαστικά (ή/και μικροπλαστικά) που επιπλέουν ή βρίσκονται σε μικρό βάθος και να ενημερώνει για την γεωγραφική θέση τους κάποιο σκάφος για την περισυλλογή τους. Ίσως ένα “σμήνος” από τετοια υποβρύχια ρομπότ που να έχουν την ικανότητα να συνεργάζονται/επικοινωνούν μεταξύ τους να μπορούν να περιορίζουν την εξάπλωση κάποιου όγκου πλαστικών ή/και μικροπλαστικών πριν αυτά φτάσουν στην ακτή ή απλωθούν/διασπαστούν και να ενημερώνουν κάποιο σκάφος για τη περισυλλογή αυτών.


Results / Reactions

Μέχρι την στιγμή που συντάσσεται η παρούσα περιγραφή, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της συγκυρίας covid-19, η επίδραση του συγκεκριμένου project τόσο στα μέλη της σχολικής κοινότητας όσο και στα συνεργαζόμενα σχολεία-εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές/-τριες έχουν ευαισθητοποιηθεί στα περιβαλλοντικά θέματα της σπουδαιότητας διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της αναγκαιότητας μείωσης της θαλάσσιας ρύπανσης και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οξίνισης της θάλασσας.

Όταν ολοκληρωθούν η υλοποίηση της κατασκευής του υποβρυχίου ρομπότ και της τελικής φάσης αποτίμησης και διάχυσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, επιτρεπουσών των συνθηκών τον προσεχή Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, ευελπιστούμε ως ομάδα ότι θα είμαστε σε θέση να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την επίδραση του εγχειρήματός μας και ότι θα έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τους αρχικούς μας στόχους. Co-operations

Το Γυμνάσιο Κανήθου Χαλκιδας συνεργάζεται με σχολεία-εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Τουρκία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM", αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ενασχόληση με τις αρχές STEAM σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής της Μεσογείου.

Επίσης συνεργάζεται με το Ίδρυμα Ευγενίδου μέσω του προγράμματος hydrobot.


COOPERATING ACADEMICS

Οικονομάκος Ηλίας (ΠΕ86) - Παππά Κορίνα (ΠΕ06) - Τζελφέ-Ανέστη Σωτηρία (ΠΕ80)

Objective Action

Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικής βαρύτητας θέματα, αφενός της σχολικής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας και αφετέρου της ευρωπαϊκής κοινότητας, μέσα από την συνεργασία με τα σχολεία-εταίρους στο πρόγραμμα Erasmus+

Initiative time

Το project ξεκίνησε το Σχολικό έτος 2020 - 2021 και θα συνεχιστεί και στο επόμενο σχολικό έτος 2021-2022

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation