Σχέδια μαθήματος

11o Δ.Σ. Σερρών


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Σταγόνες ζωής_Πολίτες του κόσμου

Σταγόνες ζωής_Πολίτες του κόσμου
SUBMITTED FROM:

11o Δ.Σ. Σερρών


School Principal

Παπαματθαίου Νικόλαος

Contact with School


Description

Όλοι οι δάσκαλοι, ως αρωγοί προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές μας με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ενημερώσαμε όλη τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των μαθητών/τριων μας για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους και αναλάβαμε ποικίλες δράσεις.
Εφαρμόσαμε σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές με επίκεντρο τα παιδιά έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα των υδάτινων πόρων και του νερού γενικότερα. Επεξεργαστήκαμε μαζί με τα παιδιά περιβαλλοντικές ιστορίες, κατασκευές, ζωγραφιές κ.α. παίξαμε, επισκεφτήκαμε μέρη και ενημερωθήκαμε από ανθρώπους και φορείς ώστε η γνώση να έρθει με βιωματικό τρόπο και η πληροφορία να γίνει βίωμα και στάση ζωής. 


Results / Reactions

Μέσα από τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαμε δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές/τριες, στους γονείς τους, να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες και να διαμορφώσουν στάσεις, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί το ενεργό τους ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Διαμόρφωσαν νέους κοινωνικούς στόχους και προφανώς σχημάτισαν μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. Αυτό φαίνεται από τις εργασίες τους, τις συζητήσεις τους και τη συμπεριφορά τους. Άρχισαν να συζητούν για περεταίρω δράσεις που αφορούν σε τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναπτύσσουν ιδέες για θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Κυρίως, όμως, άρχισαν να αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα της διάχυσης των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Co-operations

Δήμος Σιδηροκάστρου
Δήμος Ηράκλειας
ΔΕΥΑ Σερρών
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη
ΕΚΦΕ Σερρών
4ο ΠΕΚΕΣ


COOPERATING ACADEMICS

Τραγούδα Αικατερίνη, Αθανασίου Αναστάσιος, Βασιλική Καμπούρη, Κωνσταντίνος Χιδερίδης, Ιωάννης Βυζάντης

SPREAD THE WORD METHODS

 blog  σχολείου

- Συμμετοχή στην 3η "Γιορτή νερού" με στόχο να συμμετέχουν στις δράσεις ώστε να έρθουν σε επαφή με το φυσικό τοπίο του Αγίου Ιωάννη, να παίξουν με το νερό, να κάνουν παιχνίδια και πειράματα με τις μορφές του νερού και να κατανοήσουν την αξία του.

- Παρουσίαση προγράμματος στις υπόλοιπες τάξεις, στους γονείς του σχολείου και στον υπεύθυνο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου αλλά και στον Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία


Objective Action

Στο σχολείο μας αγωνιζόμαστε για να πλάσουμε τους νέους πολίτες του κόσμου, πολίτες με οικολογική παιδεία και συνείδηση, που δρουν και αναλαμβάνουν ευθύνες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο που νοιάζονται για τον πλανήτη, βελτιώνοντας τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον.

Initiative time

Όλη τη σχολική χρονιά
Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation