Μαθητικές δημιουργίες

2o Νηπιαγωγείο Χολαργού


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΣΟΦΙΑ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΟΦΙΑ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
SUBMITTED FROM:

2o Νηπιαγωγείο Χολαργού

To 2o Νηπιαγωγείο Χολαργού ανήκει στο Βόρειο Τομέα της Αττικής και βρίσκεται στον Άνω Χολαργό στους πρόποδες του Υμηττού. Το Νηπιαγωγείο μας είναι 2/θεσιο με 3 Πρωινά και 3 Προαιρετικά Ολοήμερα Τμήματα, στα οποία διδάσκουν 6 Νηπιαγωγοί, 1 Νηπιαγωγός στο Τμήμα Ένταξης και 1 Ψυχολόγος. Φέτος στο σχολείο μας φοιτούν 71 μαθητές/μαθήτριες. Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο σε πολλά καινοτόμα προγράμματα, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά κ.α και γενικά έχει έντονη κοινωνικο – πολιτιστική & περιβαλλοντική δράση έχοντας άψογη επαφή και συνεργασία τόσο με την Τοπική Κοινωνία και το Δήμο Χολαργού όσο και με το Σύλλογο Γονέων του Νηπιαγωγείου μας. Τη σχολική χρονιά 2020-21 το 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού πραγματοποιεί Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: «Εγώ και οι Άλλοι» καθώς και 3τές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι Νοιαζόμαστε, Όλοι Συμμετέχουμε». Τέλος, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» με θέμα το Περιβάλλον .


School Principal

Ναταλία Κανελλοπούλου

Contact with School


Description

Μέσα από το πρόγραμμα που συμμετέχει το 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού "Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι Νοιαζόμαστε-Όλοι Συμμετέχουμε", εφαρμόστηκε ένα σύνολο ομαδικών δράσεων, οι οποίες αξιοποίησαν το ενδιαφέρον των παιδιών για το πρόβλημα των σκουπιδιών και ενεργοποιήθηκε η κριτική τους σκέψη για την αντιμετώπισή του. Η Ανακύκλωση είναι ένα θέμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία στο Νηπιαγωγείο βοηθάει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον, να διαμορφώσουν αξίες και να αποκτήσουν διάθεση για ενεργό συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα για την προστασία του. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις προσανατολίστηκαν μέσα στο άνωθεν πλαίσιο και  είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία συνηθειών που επηρεάζουν θετικά τις ζωές όλων μας. Η δημιουργία βίντεο αποσκοπεί στην έκφραση της δημιουργικότητας, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο θέμα των σκουπιδιών και την ενεργοποίησή της στο μεγάλο κεφάλαιο της Ανακύκλωσης.

 

[Δείτε συγκεντρωτικά τη συμμετοχή μας στο Blog του Νηπιαγωγείου μας]


Objective Action

H αξία της υιοθέτησης σωστών συμπεριφορών ως ενεργοί πολίτες. Προώθηση της Ανακύκλωσης, ως πρώτο βήμα αντιμετώπισης ενός εκ των πολλών προβλημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation