Σχέδια μαθήματος

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

THIS IS REAL LIFE

THIS IS REAL LIFE
SUBMITTED FROM:

3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το 3ο γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο έχει περίπου 600 μαθητές, ηλικίας από 13 έως 15 ετών. Το σχολείο μας διαθέτει ολοκληρωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Κάθε χρόνο εφαρμόζουμε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα. Επίσης, στο σχολείο υλοποιούνται τα παρακάτω τρία ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + : 1. "GO CLIL", 2. "A HEALTHY DOSE OF SOCIAL MEDIA", 3. «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ». Επιπλέον, στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ένταξης για κωφούς και βαρήκοους μαθητές.


School Principal

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Contact with School


Description

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου μαθήματος οι μαθητές θα αξιοποιήσουν επιστημονικές πληροφορίες από ενημερωτικά βίντεο που προτείνουν δράσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην επίτευξη καλής υγείας και ευημερίας όλων των πολιτών και ταυτόχρονα θα εξοικειωθούν με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού λεξικού και ενός ενημερωτικού κουίζ kahoot για να επεκτείνουν και να διευρύνουν το λεξιλόγιο και τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για την ανάπτυξη εξειδικευμένου λεξιλογίου και επιστημονικών γνώσεων και να επεξεργαστούν τα πολυτροπικά κείμενα από ενημερωτικό τηλεοπτικό προϊόν. Επίσης, θα κάνουν έρευνα για τον τρίτο παγκόσμιο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης: «Καλή Υγεία και Ευημερία» και θα συνειδητοποιήσουν ότι η ανάγκη για την εξασφάλιση καλής υγείας και ευημερίας στον πλανήτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε πρόοδο και εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής.

Το αναλυτικό σχέδιο μαθήματος περιγράφεται στο αρχείο κειμένου που επισυνάπτεται.


Results / Reactions

Με το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος οι μαθητές αναμένεται να εμβαθύνουν σε ένα επίκαιρο θέμα δημόσιας υγείας με παγκόσμιες επιπτώσεις, να κατανοήσουν ότι κάθε επιδημία είναι εμπόδιο για την καλή υγεία των πολιτών, να επεκτείνουν το λεξιλόγιο τους σε επιστημονική ορολογία στη γλώσσα στόχο, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά λεξικά καθώς και τα συμφραζόμενα των  πολυτροπικών κειμένων. Επίσης, θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων και προβλημάτων που απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Ακόμη, θα αντιληφθούν την ατομική και συλλογική συνεισφορά που χρειάζεται για την εξασφάλιση καλής υγείας και ευημερίας καθώς και των υπόλοιπων παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πλανήτη μας.Co-operations

Η καθηγήτρια Αγγλικών Λυκογιαννάκη Στυλιανή εκπονεί πρόγραμμα eTwinning σε συνεργασία με άλλα σχολεία της Ευρώπης πάνω στο θέμα των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.


COOPERATING ACADEMICS

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Objective Action

Οι μαθητές/τριες αναμένεται να: • Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη. • Να ενημερωθούν για κανόνες ατομικής υγιεινής που χρειάζεται να εντάξουν στην καθημερινότητα τους για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. • Να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο στη γλώσσα στόχο για να μεταδώσουν έγκυρες πληροφορίες και να υποστηρίξουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων δράσης για ένα συγκεκριμένο θέμα δημόσιας υγείας. • Να αντιληφθούν τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπιση μίας διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απειλεί την υγεία των πολιτών. • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και συλλογικής πειθαρχίας για την επίλυση ενός εθνικού και παγκόσμιου κοινού προβλήματος. • Να ενημερωθούν για τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για την προστασία και την επίτευξη τους. • Να εστιάσουν και να εμβαθύνουν στον τρίτο στόχο: «Καλή Υγεία και Ευημερία». • Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για την εξασφάλιση και την προστασία της καλής υγείας και της ευημερίας των πολιτών. • Να αντιληφθούν τη συνεισφορά της δημόσιας υγείας και την προϋπόθεση εξασφάλισης καλής υγείας στην απόκτηση καλής ποιότητας ζωής για κάθε άτομο και για το σύνολο.

Initiative time

Περίπου 3 ώρες. Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται και από το προφίλ των μαθητών και το επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής των μαθητών, αφού η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation