Σχέδια μαθήματος

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

" Τσαφ, τσουφ το τρένο περνά..."

" Τσαφ, τσουφ το τρένο περνά..."
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Κυμίνων

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Χρυσούλα Ζιώγα

Contact with School


Description

Ενάρκτηριο λάκτισμα για την έναρξη της δράσης απότελεσαν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των νηπίων για τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν βιώσει και τα ίδια (ισχυρες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, παρατεταμένη διάρκεια του χειμώνα). Συζητήσαμε για τις επιπτώσεις που έχουν στο κλίμα τα καυσαέρια και τα μεταφορικά μέσα που τα προκαλούν. Αναφερθήκαμε σε μεταφορικά μέσα που δεν μολύνουν το περιβάλλον με καυσαέρια ή παράγουν λιγότερα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα όπως είναι το τρένο και το ποδήλατο. Χρησιμοποιήσαμε ως μεταφορικό μέσο σε μια από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου αντί για λεωφορεία ή αυτοκίνητα το ΤΡΕΝΟ και ενθαρρύνουμε την μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο με ποδήλατα.


Results / Reactions

Η μετακίνηση με τα ποδήλατα ενθουσιάζει τα παιδιά και είνα μια προσπάθεια που επαναλαμβανέτε τα τελευταια χρόνια.

Η μετακίνηση με το τρένο εξακολουθεί να εμπνέει το παιχνίδι και τη ζωγραφική των παιδιών.

Οι κλιματολογικές αλλαγές τους προβληματίζουν και αποτελούν αντικείμενο συζήτησηςCo-operations

Για την υλοποιήση της δράσης συνεργαστήκαμε με τους γονείς των νηπίων


COOPERATING ACADEMICS

Χρυσούλα Ζιώγα

Objective Action

ευαισθητοποιηση των νηπιών απέναντι στις κλιματολογικές αλλαγές στις αιτίες που τις προκαλούν και στον αντίκτυπο τους στην καθημερινή ζωή. Ανάληψη δράσης

Initiative time

Απρίλιος 2019

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation