Σχέδια μαθήματος

Νηπιαγωγείο Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

"Το νόμισμα", με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα", της Alpha Bank

"Το νόμισμα", με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα", της Alpha Bank
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης

Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ"


School Principal

Αίγλη Φούντου

Contact with School


Description

Το θέμα του ετήσιου Project μας για το σχολικό έτος 2018-2019 ήταν: «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα», με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιούργησε η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank.

Τι είναι το νόμισμα; Γιατί λέγεται έτσι; Πώς γίνονταν οι συναλλαγές πριν τη δημιουργία του νομίσματος; Τι προτέρημα είχε το νόμισμα σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο συναλλαγής; Τι είδους σύμβολα διάλεξαν οι πρώτες πόλεις-κράτη στα νομίσματά τους και γιατί; Πώς κατασκεύαζαν τα νομίσματά τους στην αρχαία Ελλάδα; Ποιες κατηγορίες παραστάσεων βλέπουμε επάνω στα νομίσματα;

Οι μαθητές  υποδέχτηκαν τη μουσειοσκευή/ βαλίτσα της Alpha Bank και θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της και να αγγίξουν πιστά αντίγραφα του πρώτου νομίσματος, καθώς και των πρώτων νομισμάτων που βρέθηκαν στον ελλαδικό χώρο, όπως της Αίγινας και της Αθήνας. Στη συνέχεια, σε χάρτη του τότε γνωστού αρχαίου κόσμου, εντόπησαν και σημείωσαν τις πόλεις-κράτη, οι οποίες είχαν εκδώσει νομίσματα. Ακόμη, τα παιδιά κατασκεύασαν τα δικά τους νομίσματα από πηλό, χρησιμοποιώντας πήλινες μήτρες, τεχνική παρόμοια με αυτήν που ακολουθούσαν  στην αρχαιότητα και θα φτιάξουν το δικό τους μουσείο νομισμάτων.

Μέσα από συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών, τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού, ομαδικά παιχνίδια, εικαστικές δράσεις και  παρεμβάσεις, παιχνίδια μυθοπλασίας, κ.ά., προσεγγίστηκαν, μέσα από παιχνίδια αγοραπωλησιών, την αξία των χρημάτων και ταυτόχρονα, έννοιες όπως «αποταμίευση», «οικονομία», «υπερκατανάλωση», «πώληση» και «αγορά».

Ακόμη, φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος μας, εξετάστηκε η οικονομία στο περιβάλλον, αλλά και η αποταμίευση στο σώμα μας.


Results / Reactions

Τα παιδιά αγάπησαν πολύ τον κόσμο του νομίσματος και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε πτυχή του. Η όρεξη τους για τη νέα γνώση ήταν εντυπωσιακή. Κατανόησαν τον λόγο ύπαρξης των χρημάτων, την αξία του ευρώ, όπως επίσης και τον συνετό τρόπο χρήσης του! Co-operations

Τράπεζα Πειραιώς (Συνεδριακό κέντρο) - Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του πρότζεκτ μας

Τράπεζα Eurobank - Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη

Τράπεζα Alpha Bank - Παραλάβαμε τη μουσειοσκευή/ βαλίτσα

Στέγη Πολιτισμού "Λυρικός Μικρός Πλανήτης" - Παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα


COOPERATING ACADEMICS

Λαφτσίδη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Δήμητρα

Objective Action

Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, να εξοικειωθούν με την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής. Να εξοικειωθούν με έννοιες όπως «αποταμίευση», «οικονομία», «υπερκατανάλωση», «πώληση» και «αγορά».

Initiative time

1 μήνας

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation