Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Το δέντρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης"

"Το δέντρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

"Το Δέντρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης", εργασία της μαθήτριας Σοφία Κωτσάκη. 


Objective Action

17

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation