Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"2030-You win"

"2030-You win"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

Ψηφιακό επιτραπέζιο παιχνίδι από το μαθητή Παναγιώτη Τσιώλη


Objective Action

17

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation