Σχέδια μαθήματος

ΓΕΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Πως το Σχολείο Μπορεί να Διευρύνει τους Ορίζοντες μέσω Καινοτομίας

Πως το Σχολείο Μπορεί να Διευρύνει τους Ορίζοντες μέσω Καινοτομίας
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Το ΓΕΛ του Αριστοτελείου κολλεγίου είναι ιδιωτικό ΓΕΛ της Θεσσαλονίκης. είναι ένα ανθρωποκεντρικό σχολείο με πρωτεύοντες στόχους τη βιωματική και διερευνητική μάθηση των μαθητών. Οι συμμετοχές σε καινοτόμα, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα είανι στις προτεραιότητες του σχολείου ώστε οι μαθητές να διερύνουν τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες και με άλλες εκπαιδευτικές πρακτικές, να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά κυρίως να μάθουν να συνεργάζονται και να δημιουργούν ομαδικά.


School Principal

ΓΚΡΟΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Contact with School


Description

Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στο στόχο Νο 9 «Βιομηχανία, κανοτομία και υποδομές» καθώς προσπαθεί να προωθήσει την καινοτομία στα σχολεία καθώς και το επιχειρείν. Έχοντας ως επίκεντρο λοιπόν την καινοτομία σχεδιάσθηκε ένα πρόγραμμα κατά το οποίο μαθητές, με αφετηρία το μάθημα της Πληροφορικής, καινοτομούν με εφαρμογές και προτάσεις. Κάποιο μέρος του προγράμματος εντάσσεται στο πρόγραμμα eTwinning με θέμα: “Micro circuits for Mega solutions” στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από 7 χώρες. Ένας από τους στόχους του είναι η παρουσίαση στους μαθητές του όρου Internet of Things (IoT) και η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση της πλακέτας Microbit. Οι  έξυπνες  συσκευές  που σχεδιάστηκαν είναι ένας ανιχνευτής σεισμικών δονήσεων με ενσωματωμένη πλακέτα Microbit, μία γεννήτρια τυχαίων κωδικών, ένας ανιχνευτής θερμοκρασίας και μία πυξίδα. Οι μαθητές προγραμμάτισαν και υλοποίησαν τις συσκευές αλλά ταυτόχρονα πρότειναν κάποιες εναλλακτικές χρήσεις τους με σκοπό την αύξηση των τομέων εφαρμογής τους.

Στο δεύτερο μέρος της, η εργασία επικεντρώνεται στις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες όπως μηχανική μάθηση και στη συνέχεια αναζητήθηκαν εφαρμογές της στη βιβλιογραφία. Ανέπτυξαν δεξιότητες προγραμματισμού και εστίασαν στην υλοποίηση ψηφιακών βοηθών με σκοπό την εξυπηρέτηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών επικοινωνίας όπως για παράδειγμα το Help Desk μίας επιχείρησης. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη γλώσσα Python και στις δομές δεδομένων λίστες και λεξικά και υλοποίησαν ένα Chatbot. Το ποσό το οποίο εξοικονομούν οι επιχειρήσεις από ένα τέτοιο ψηφιακό εργαλείο μπορεί να διατεθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών για εξυπηρέτηση της ανθρώπινης δραστηριότητας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης αποτελεί βασικό πλέον συστατικό της επιβίωσής της.


Results / Reactions

Διδακτικοί Στόχοι

Οι μαθητές:

 • χρησιμοποίησαν τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού
 • εφάρμοσαν προγράμματα στην πλατφόρμα του προσομοιωτή
 • δημιούργησαν εφαρμογές με τη χρήση του microbit
 • σχεδίασαν πώς οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις
 • εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία ενός chatbot
 • αναγνώρισαν την αξία που παρέχουν τα chatbots στην εξυπηρέτηση των πολιτών στις επιχειρήσεις
 • αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

 

Συναισθηματικοί Στόχοι

Οι μαθητές:

 • έμαθαν να υιοθετούν μια στάση αναζήτησης καινοτομιών
 • καλλιέργησαν ομαδοσυνεργατικές ικανότητες
 • έμαθαν να σέβονται τη γνώμη και τις ιδέες συμμαθητών τους
 • ανέπτυξαν θετική στάση στην καινοτομία και την τεχνολογία

 

Οι μαθήτριες ειδικότερα:

 • υιοθέτησαν μια θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία
 • απέκτησαν αυτοπεποίθηση ως αρχηγοί ομάδων
 • αποτέλεσαν ισότιμα μέλη σε έναν φαινομενικά ‘ανδροκρατούμενο’ τομέα γνώσης
 • Βελτίωσαν την αυτοεικόνα τους απέναντι σε δημιουργικές προκλήσεις

 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι

Οι μαθητές:

 • απέκτησαν δεξιότητες προγραμματισμού
 • ανέπτυξαν συνεργατικές δεξιότητες
 • Βελτίωσαν τις οργανωτικές ικανότητες
 • Καλλιέργησαν τις αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες κατά την αντιμετώπιση ενός προβλήματος
 • Κατανόησαν τα Soft skills, απαραίτητα στην αγορά εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσματα στους μαθητές που συμμετείχαν και αποτυπώθηκαν τόσο μέσα από τις συνεντεύξεις με τους μαθητές όσο και από την επιλογή επαγγελματικών διεξόδων προς τους κλάδους της Πληροφορικής, της οικονομίας, της Διοίκησης επιχειρήσεων και των Φυσικών Επιστημών. Πιο αναλυτικά:

 • Ενσωματώθηκαν δραστηριότητες STEM στο αναλυτικό πρόγραμμα.
 • Καλλιεργήθηκε «έξη» στον πειραματισμό, την καινοτομία και την πρωτοπορία.
 • Υπήρξε ενθάρρυνση της ισότιμης συμμετοχής των μαθητριών σε δραστηριότητες  STEM και τελική αποδοχή από το σύνολο των μαθητών του έργου τους και αναγνώριση των ηγετικών ικανοτήτων τους.
 • Μειώθηκε το ποσοστό της τεχνοφοβίας στους μαθητές και ο φόβος του να καινοτομούν προτείνοντας εφαρμογές και χρήσεις χωρίς να ντρέπονται για την ιδέα τους.
 • Υπήρξε άμεση παρατήρηση και βιωματική προσέγγιση – ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης.
 • Ενθάρρυνση του «επιχειρεῖν», αφού ήδη οι μαθητές σκέφτονταν την υλοποίηση των εφαρμογών και την προώθησή τους στην αγορά.
 • Όλοι οι μαθητές ενεπλάκησαν σε κάποιο μέρος της δράσης και συνεργάστηκαν και τους συμμαθητές τους.
 • Τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών φαίνονται στο βίντεο που έχει αναρτηθεί, αν και δύσκολα μπορεί να αποδοθεί η χαρά που ένιωσαν όταν συζητούσαν τις εφαρμογές των συσκευών που έφτιαξαν.

 Co-operations

 • Συνεργασία μεταξύ των βαθμίδων του Αριστοτελείου Κολλεγίου (Γυμνάσιο – Λύκειο)
 • Συνεργασία με άλλα σχολεία μέσω προγράμματος eTwinning από Ελλάδα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ισπανία, Κροατία, Τουρκία, Λετονία, Λιθουανία
 • Συνεργασία με τους Ambassadors του European Code week
 • Συνεργασία με την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 13ου Μαθητικού συνεδρίου πληροφορικής για τη διάχυση του έργου

COOPERATING ACADEMICS

Κοκκίνου Ελένη (ΠΕ86), Δάρδας Γεώργιος (ΠΕ86), Παπαγιαννόπουλος Αντώνης (ΠΕ02)

Objective Action

9: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Initiative time

Ιανουάριος 2021 - Απρίλιος 2021

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation