Μαθητικές δημιουργίες

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Π.Σ.Π.Θ.-The Water Cycle Rap/Τραγούδι Ραπ για τον Κύκλο του Νερού

Π.Σ.Π.Θ.-The Water Cycle Rap/Τραγούδι Ραπ για τον Κύκλο του Νερού
SUBMITTED FROM:

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 για την θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πειραματικό Σχολείο συνυπάρχουν και λειτουργούν συγχρόνως όλες οι βαθμίδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Επόπτης του Σχολείου οριζόταν από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου καθηγητής του Τομέα της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και από το 2012 και εξής επιλέγεται από το ΥΠΔΒΘ. Αποτελεί έναν χώρο και επιδιώκεται να ορίζεται ως ένας χώρος εκπαιδευτικής προβληματικής και έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το δυναμικό του σχολείου αποτελείται από εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν αυξημένα προσόντα και οι οποίοι κρίνονται και τοποθετούνται απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας. Το κτήριο του σχολείου σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Πρωτολειτούργησε το 1934 με διευθυντή τον Βασίλειο Τατάκη, ο οποίος έγινε αργότερα καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με επιβλέποντα καθηγητή τον Αλέξανδρο Δελμούζο.


School Principal

Ρώσσιου Ελένη

Contact with School


Description

Διαθεματικό σχέδιο μαθήματος, το οποίο εμπλέκει τα μαθήματα της Μουσικής, της Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Γλώσσας, της Γαλλικής Γλώσσας, αξιοποιεί εκπαιδευτικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  και απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αφορμή την συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Erasmus+ Wat.Edu - Water Education for Innovative Environmental Learning. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η αγγλική γλώσσα  για τη συγγραφή του παρόντος σχεδίου μαθήματος, στοχεύοντας στην ανάδειξη, σε διεθνές επίπεδο, των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περιλαμβάνει την επεξεργασία των γνώσεων που αφορούν στον Κύκλο του Νερού για τη συγγραφή στίχων τραγουδιού σε δοσμένη μελωδία μέσα από τα μαθήματα της  Μουσικής και Ελληνικής Γλώσσας (εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής), τη μετάφραση των στίχων στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα, την εκτέλεση-ηχογράφηση του τραγουδιού από τους/τις μαθητές/τριες, την παραγωγή τελικού ηχητικού προϊόντος (τραγούδι ραπ με τίτλο «The Water Cycle Rap»), καθώς και τη δημιουργία video animation για το τραγούδι αυτό.


Objective Action

Σκοπός αυτής της μαθητικής δημιουργίας είναι η ποικιλότροπη καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών/τριών (συγγραφή στίχων σε δοσμένη μελωδία μέσα από εργαστήριο δημιουργικής γραφής, μουσική εκτέλεση, ηχογράφηση/επεξεργασία της μουσικής εκτέλεσης, δημιουργία αφίσας, δημιουργία βίντεο), ως αποτέλεσμα της ολιστικής προσέγγισης της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους. Οι στόχοι είναι: • Η προσέγγιση και γνωριμία -με τη χρήση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών, πολυτροπικών εργαλείων μάθησης και της τεχνολογίας - των διαδοχικών βημάτων για την εξασφάλιση αυτού του απαραίτητου για τις ανθρώπινες δραστηριότητες αγαθού, του νερού. • Η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών/τριών παράλληλα με τη διερευνητική προσέγγιση της διαχείρισης-χρήσης των υδατικών συστημάτων. • Η ομαδοσυνεργατική συγγραφή στίχων σε δοσμένη μελωδία, μέσα από εργαστήριο δημιουργικής γραφής του σχολείου • Η εκτέλεση της ποιητικής/μουσικής σύνθεσής τους. • Η ηχογράφηση της ποιητικής/μουσικής σύνθεσής τους με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους. • Η επεξεργασία της ηχογράφησής τους με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity. • Η οπτικοποίηση της μουσικο/ποιητικής τους σύνθεση δημιουργώντας ένα σύντομο οπτικοακουστικό προϊόν (video). • Η συνεργατική φιλοτέχνηση σχετικής αφίσας. • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, στο πλαίσιο της διερευνητικής - βιωματικής μάθησης. • Η διεύρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/τριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης. • Η καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού και αναστοχασμού με παράλληλη και αβίαστη να ενίσχυση του περιβαλλοντικού γραμματισμού που θα συμβάλει στη μεταμόρφωση των αποπροσανατολιστικών αντιλήψεων και των προκατανοήσεων που ενδεχομένως φέρουν από τα περιβάλλοντα που μεγαλώνουν και δραστηριοποιούνται • Η ανάληψη κεντρικού και ενεργητικού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία από τους/τις μαθητές /τριες με τη διακριτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation