Μαθητικές δημιουργίες

ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΤΟ ΨΑΡΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

ΤΟ ΨΑΡΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
SUBMITTED FROM:

ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)


School Principal

ΠΕΝΤΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Contact with School


Description

"Το ψάρι πεταλούδα" είναι μια διαθεματική δημιούργια, η οποία εμπλέκει τα μαθήματα των εικαστικών, της γλώσσας και της πληροφορικής. 

Τα παιδιά αποφάσισαν να διακοσμήσουν, ζωγραφίζοντας με ακρυλικά χρώματα τον τοίχο της τραπεζαρίας του σχολείου, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας τους.

Από ένα μάθημα της γλώσσας εμπνεύστηκαν, ως θέμα, "το ψάρι πεταλούδα", το οποίο είναι είδος υπό εξαφάνιση. 

Ασχολούνταν καθημερινά με τη δράση, δούλευαν το θέμα με συγκεκριμένο πρόγραμμα ανά ομάδες.

Παράλληλα, κάποια μαθήτρια με απουσία προφορικού λόγου και με δυσκολίες γραφής θέλησε να γράψει μια ιστορία για το "ψάρι πεταλούδα", χρησιμοποιώντας Η/Υ.

Τα υπόλοιπα παιδιά θέλησαν να μεταφραστεί το κείμενο στα αγγλικά, για να κοινοποιηθεί και σε σχολεία του εξωτερικού. 


SPREAD THE WORD METHODS

Κοινοποίηση της εικόνας του έργου και της ιστορίας σε άλλα σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας, στους γονείς, στους αρμόδιους τοπικούς και κρατικούς φορείς.


Objective Action

Προστασία των απειλούμενων ψαριών

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation