Σχέδια μαθήματος

Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Προσεγγίζοντας μνημεία πολιτισμού με την εκπαίδευση για την Αειφορία- Ανάδειξη και προοπτικές «Βιώσιμης Ανάπτυξης» μνημείου. Η περίπτωση του μνημείου των Ρωμαϊκών Λουτρών και του Νερόμυλου Ανάβρας Αγιάς Λάρισας»

«Προσεγγίζοντας μνημεία πολιτισμού με την εκπαίδευση για την Αειφορία- Ανάδειξη και προοπτικές «Βιώσιμης Ανάπτυξης» μνημείου. Η περίπτωση του μνημείου των Ρωμαϊκών Λουτρών και του Νερόμυλου Ανάβρας Αγιάς Λάρισας»
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας


School Principal

Γεώργιος Νάστος

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα «Προσεγγίζοντας μνημεία πολιτισμού με την εκπαίδευση για την Αειφορία- Ανάδειξη και προοπτικές «Βιώσιμης Ανάπτυξης» μνημείου. Η περίπτωση του μνημείου  των Ρωμαϊκών Λουτρών και του Νερόμυλου Ανάβρας Αγιάς Λάρισας» πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018 στο Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας, ένα μικρό 4θέσιο σχολείο με τη συμμετοχή όλων των 48 μαθητών του σχολείου.

Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, ο τοπικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προβολής της, με απώτερο στόχο την ευημερία των ίδιων των κατοίκων. Παράλληλα, ο στοχευμένος σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός τόπου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμιση του, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών του και τη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας.

Με το πρόγραμμα αυτό, το σχολείο με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του διαμένοντας σε ένα μικρό χωριό του νομού Λάρισας, προσπαθεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα, όπως το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ εκφράζει τις αυξημένες προοπτικές που μπορεί να παρέχουν αυτά στον τόπο. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1.Μνημεία Πολιτισμού                    

2.Βιώσιμη Ανάπτυξη

3.Ο νερόμυλος πέριξ της Ανάβρας προς την Αγιά

4.Ανάδειξη του μνημείου

Θεματικές ενότητες

Α. Περιβάλλον (Τι είναι διάκριση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος) - Αειφορία

Β. Εγώ και οι άλλοι (Συγκρότηση ομάδας- Ανάπτυξη σχέσεων και δυναμικής). Εγώ και το περιβάλλον  γύρω μου.

Γ. Μύθοι , Ιστορίες, Παιχνίδια (Μύθοι , Λογοτεχνικά κείμενα, Ποιήματα σχετικά με Νερόμυλους)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 1. Να μάθουν ποια είναι τα μνημεία του πολιτισμού.
 2. Να μάθουν τον όρο και την πρακτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 3. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) και αειφορίας.
 4. Να γνωρίσουν το μνημείο
 5. Να βρουν τρόπους ανάδειξης του νερόμυλου
 6. Να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής
 7. Να ανακαλύψουν την ανάγκη αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών προκειμένου να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να επιβιώσουν σε αυτό τον πλανήτη.
 8. Ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας
 9. Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργατικότητας
 10. Ενεργητική μάθηση σε ατμόσφαιρα χαράς.
 11. Ανάληψη πρωτοβουλιών
 12. Ανάπτυξη δυναμικών συμπεριφορών για την προστασία του περιβάλλοντος

Ι. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιήθηκαν πολλές μέθοδοι έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική η προσέγγιση  όπως βιωματική μάθηση ενεργητική ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας.

Η Μέθοδος έρευνας Project  και έρευνας πεδίου.

Τεχνικές: Καταιγισμός ιδεών, Εννοιολογικός χάρτης, μελέτη πεδίου, Παιχνίδι ρόλων, Δραματοποίηση.

ΙΙ. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προβολές σε μορφή βίντεο, σε μορφή pdf, επισκέψεις στο χώρο, παιχνίδια σχετικά με το πρόγραμμα.
 • Προετοιμασία και εισαγωγή στο θέμα.
 • Παιχνίδια με στόχο τη συγκρότηση της ομάδας και ανάπτυξη της δυναμικής της.
 • Διερεύνηση αρχικών ιδεών των μαθητών για: το περιβάλλον , την αειφορία τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον πολιτισμό τα μνημεία
 • Αναζήτηση σε βιβλία και στο διαδίκτυο για τα παραπάνω θέματα.
 • Επίσκεψη στο μνημείο και στον περιβάλλοντα χώρο
 • Αναζήτηση προβλημάτων στο γύρω χώρο
 • Εικαστική αποτύπωση του νερόμυλου από τους μαθητές και δημιουργία έκθεσης
 • Δημιουργία έκθεσης και παρουσίαση
 • Δημιουργία λευκώματος
 • Επίσκεψη το  σχολείο μας αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία μας μίλησε  για το μνημείο.

Results / Reactions

Οι τρόποι που επιτεύχθηκαν οι σκοποί και στόχοι του Προγράμματος ήταν το κλειδί για την δραστηριοποίηση των μαθητών και δεν ήταν άλλοι από την επίδειξη του μνημείου που δυστυχώς ενώ ήταν δίπλα από το χωριό στο σύνολό τους οι μαθητές το αγνοούσαν. Η επίσκεψη στο χώρο, καθώς και η προβολή σχετικών βίντεο ήταν βιωματικά ο καλύτερος τρόπος.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε και βραβεύθηκε στην Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος "Water World Adventure'' στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 1.6.2018 στη Λάρισα.

COOPERATING ACADEMICS

Νάστος Γεώργιος - Κατηγιάννη Βάνα - Νταφούλη Κωνσταντίνα - Πουτσιάκα Κωνσταντίνα - Δραγατογιάννη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Έκθεση μαθητικών έργων στον χώρο του σχολείου, Δημιουργία βίντεο, Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού DVD.


Objective Action

Να αναδείξει τα πλεονεκτήματα, όπως το αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ εκφράζει τις αυξημένες προοπτικές που μπορεί να παρέχουν αυτά στον τόπο.

Initiative time

Σχολικό έτος 2017-2018

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation