Σχέδια μαθήματος

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης μεταξύ βλεπόντων και ατόμων με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες "Ας τραγουδήσουμε και ας προσπαθήσουμε για καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους"

Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης μεταξύ βλεπόντων και ατόμων με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες "Ας τραγουδήσουμε και ας προσπαθήσουμε για καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους"
SUBMITTED FROM:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές με ολική ή μερική τύφλωση με ή χωρίς συνοδά προβλήματα υγείας ή άλλες αναπηρίες.


School Principal

Βασίλης Μεσσαριτάκης

Contact with School


Description

"Ας τραγουδήσουμε και ας προσπαθήσουμε για καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους"

Το πρωτότυπο αυτό πρόγραμμα, δημιουργήθηκε από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών που φοιτούν στα δύο σχολεία. Εντάχθηκε στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. " Αφόρμηση για την συνεργασία αυτή αποτέλεσαν οι εξής δύο ανάγκες: Ανάγκη των μαθητών του σχολείου τυφλών για συνεκπαίδευση και αύξηση των ποιοτικών κοινωνικών και σχολικών εμπειριών, καθώς και η η ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας ενσυναίσθησης, καλύτερης συνεργασίας και αποδοχής του εαυτού και των άλλων για τους μαθητές και των δύο σχολείων. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τραγούδι και τα συνεργατικά παιχνίδια. Βασικοί άξονες του προγράμματος ήταν οι εξής:

 1. Η αξία της μοναδικότητας μου
 2. Η αξία της μοναδικότητας των άλλων
 3. Γνωριμία και σεβασμός στα δικαιώματά των παιδιών
 4. Προβληματισμός σχετικά με το ρατσισμό, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.
 5. Ενσυναίσθηση - Συλλογικότητα
 6. Δημιουργία πρωτότυπου υλικού για την αποδοχή και τον σεβασμό των άλλων αλλά και του ίδιου του εαυτού

Στόχοι της παρέμβασης ήταν

 • να αντιληφθούν τη σημασία της αναγνώρισης της μοναδικότητας και τις αξίας του καθενός ανθρώπου, τη σημασία των υποχρεώσεων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προϋποθέσεων για αρμονική συμβίωση.
 • να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, συνδράμοντας σε έναν κόσμο ελεύθερο από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεπή στις υποχρεώσεις του, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και απαλλαγμένο από στερεότυπα και φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας.
 • να εργαστούν συλλογικά και δημιουργικά για την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων στη σχολική κοινότητα.
 • να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας
 • να εργαστούν με βασικό εργαλείο το τραγούδι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δημιουργώντας πρωτότυπο υλικό και παρουσιάζοντας το.

Αρχικά, έγινε προετοιμασία από ψυχολόγο, σε ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης και της επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα όρασης, καθώς και σε ζητήματα συναισθηματικής αγωγής, όσον αφορά το Πειραματικό σχολείο. Παράλληλα, έγινε προετοιμασία σε ζητήματα σχολικής ζωής του γενικού σχολείου, όσον αφορά το σχολείου τυφλών. Από τις πρώτες φορές φάνηκε ο ενθουσιασμός των μαθητών για τις συναντήσεις τους, αλλά και για το περιεχόμενο των συναντήσεων και ιδιαίτερα για τα τραγούδια και τα παιχνίδια. Σταδιακά αναπτύχθηκαν φιλίες και θερμές σχέσεις μεταξύ των μαθητών των δύο σχολείων. Άρχισε ο ένας να φροντίζει τον άλλον. Για παράδειγμα, οι μαθητές του Πειραματικού, υποστήριζαν όποτε χρειαζόταν, τους μαθητές με προβλήματα όρασης, στην κινητικότητα στον χώρο, ή στην λεκτική περιγραφή μίας εικόνας.

Παραδείγματα μουσικών δραστηριοτήτων

Ομαδικό και ατομικό τραγούδι (Αρκούδα - από CD Τραγουδάκια Γάλακτος, Χέρια σαν κι αυτά - Loco Mondo, κά).

Δημιουργία στίχων για τα θετικά στοιχεία του κάθε μαθητή / για την κεντρική ιδέα του θέματος / του βίντεο που παρακολουθούμε / του προβληματισμού που προκύπτει, κά.

Κινητική έκφραση για την ανάπτυξη της οικειότητας και της εκφραστικότητας, καθώς και για την ψυχαγωγία και ενεργοποίηση

Ηχογραφήσεις τραγουδιών Με την ηχογράφηση των στίχων ενθαρρύνεται η δυνατότητα απομνημόνευσης και συνέχειας στον χρόνο, όσων διδάχθηκαν οι μαθητές. 

Συνοδεία οργάνων από μαθητές με στόχο την αύξηση της αίσθησης αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησης για τους οργανοπαίχτες

 

Συνεργατικά παιχνίδια

Βιωματικά παιχνίδια συνεργασίας με κλειστά μάτια για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της ποιοτικότητες διάδρασης.

Βιωματικά παιχνίδια ψυχαγωγίας όπου καλούνται να συνεργαστούν

 

 


Results / Reactions

Γνωστικό τομέα

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με όρους που σχετίζονται με τα θέματα του προγράμματος, π.χ. ενσυναίσθηση, λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία,κά. Επίσης, κατανόησαν βαθύτερα το νόημα κάποιων εννοιών.

Κοινωνικό τομέα

Ανέπτυξαν δεξιότητες ποιοτικότερης συνεργασίας,

Ενισχύθηκε η συλλογικότητα και το κλίμα μεταξύ των μαθητών.

Αναπτύχθηκαν θερμές σχέσεις, οι ο οποίες όμως περιορίστηκαν στο σχολικό πλαίσιο.

Παρατηρήθηκε αύξηση στην  πρωτοβουλία και την ενεργητικότητα μαθητών που συνηθίζουν να είναι παθητικοί απέναντι στα δρώμενα

 

Συναισθηματικό

Αυξήθηκαν οι θετικές δηλώσεις για τους συνομηλίκους τους, γεγονός που δείχνει μία πιθανή αύξηση των θετικών τους κινήτρων για αυτούς.

Θετικές καταγραφές παρατηρήθηκαν ως προς την αποδοχή του εαυτού, σε κάποιους μαθητές με χαμηλή αυτό-εικόνα.

Για τους μαθητές του σχολείου τυφλών αυξήθηκαν οι επιτυχημένες εμπειρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης με μαθητές εκτός του σχολικού τους περιβάλλοντος, με πολλαπλά οφέλη στο αυτό-συναίσθημά τους.

Στο σύνολο των μαθητών παρατηρήθηκε αύξηση της ενσυναίσθησης, της αποδοχής του διαφορετικού και μείωση της κριτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες.Co-operations

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης


COOPERATING ACADEMICS

Αικατερίνη Γεροφώτη, Πάρης Κούρτης

SPREAD THE WORD METHODS

 1. Συνέντευξη ή παρουσίαση σε ραδιοφωνική εκπομπή
 2. Δημιουργία άρθρων σε σχολικά blog
 3. Συναυλία από τους μαθητές
 4. Παρουσίαση προγράμματος
 5. Ηχογραφημένοι στίχοι
 6. Digital story
 7. Ραδιοφωνική εκπομπή

Objective Action

Ενσυναίσθηση, Αποδοχή του εαυτού και των άλλων. Σεβασμός στα δικαιώματα και στη διαφορερικότητα. Συλλογικότητα.

Initiative time

6 μήνες

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation