Καλές πρακτικές

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής με θέμα: "Τα Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια ως Δημιουργική Ενασχόληση για παιδιά Δημοτικού κατά τις ώρες των Διαλειμμάτων"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής με θέμα: "Τα Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια ως Δημιουργική Ενασχόληση για παιδιά Δημοτικού κατά τις ώρες των Διαλειμμάτων"
SUBMITTED FROM:

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας λειτουργεί με 14 τμήματα φιλοξενώντας 70 μαθητές από όλο το φάσμα της Ειδικής Αγωγής. Στόχος του σχολείου είναι η προώθηση της ένταξης των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες, εφαρμόζοντας Εξατομικευμένα και Διαφοροποιημένα Προγράμματα Σπουδών. Η συμμετοχή του σχολείου σε διάφορες Δράσεις και η ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποτελούν χαρακτηριστικό της Οργανωσιακής κουλτούρας του σχολείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποσκοπώντας στην αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και στον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.


School Principal

Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος

Contact with School


Description

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Τα  Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια ως δημιουργική ενασχόληση για παιδιά Δημοτικού κατά τις ώρες των διαλειμμάτων» 

Αφορμή για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος Συνεκπαίδευσης μεταξύ του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα «Εκπαιδευτική Περιήγηση για τα Αρχαία Παιχνίδια», το οποίο λόγω των συνθηκών της παρούσας πανδημίας, προσωρινά αναστάλθηκε. Αυτό το συνεργατικό εγχείρημα εμπεριέχει δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, του οποίου το γνωστικό περιεχόμενο αντλείται από το εκπαιδευτικό υλικό  που διατίθεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (επισυναπτόμενο έγγραφο), προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν. Η επιλογή των συγκεκριμένων παιχνιδιών και των καλλιτεχνικών δράσεων  αποσκοπούν στην καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων με διαθεματικό χαρακτήρα (π.χ. ιστορία, γεωγραφία κ.α.).

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεματολογία του Προγράμματος Συνεκπαίδευσης είναι η επίδραση που έχει το παιχνίδι στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ελευθερία βούλησης επιλογής, κρίσης, αποδοχής αρχηγού, εμπιστοσύνη στον συμπαίχτη, προσπάθεια για νίκη, ομαδικότητα, κριτική απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους.

Η υλοποίηση του προγράμματος συνεκπαίδευσης μεταξύ των μαθητών/τριων του δημοτικού σχολείου ειδικής αγωγής και του δημοτικού σχολείου γενικής εκπαίδευσης, έχει ως στόχο την προώθηση της ένταξης των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες. Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών/τριών, η ανάπτυξη των οποίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εκμάθηση και εξέλιξη της ενσυναίσθησης στους/στις μαθητές/τριες αμφότερων των σχολικών πλαισίων.

Η συγκεκριμένη συνεργατική δράση, έχοντας ως πλοηγό την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους στην ομάδα αναπτύσσοντας τη συλλογική δράση και το πνεύμα συνεργασίας, να αξιοποιήσουν προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα που έχουν, να ενεργοποιήσουν την δημιουργικότητα και την αυτενέργειά τους με την ενεργή εμπλοκή τους,  να καλλιεργήσουν την αμοιβαία κατανόηση και την από κοινού επίλυση των προβλημάτων, καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν ευέλικτες πρακτικές έτσι ώστε να γνωριστούν και να συνεργαστούν οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων μεταξύ τους.


Results / Reactions

Για τη βέλτιστη εφαρμογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Συνεκπαίδευσης αξιοποιήθηκαν στρατηγικές  και μέθοδοι όπως η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, η Μελέτη Πεδίου, η Βιωματική μέθοδος, η Μάθηση μέσω Τεχνών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί   η Πρόσβαση και η Ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.



COOPERATING ACADEMICS

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ - ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΧΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΜΕΡΙΑΝ ΣΑΜΠΡΙΝΑ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΣΟΥΡΟΠΛΗ ΠΑΓΩΝΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Όταν αρθεί η παύση λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι μαθητές που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα θα ενημερώσουν τους υπόλοιπους συμμαθητές τους ανά τμήμα για το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Δράσης και θα τους καλέσουν να αλληλεπιδράσουν με τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Επίσης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα  του Προγράμματος της Συνεκπαίδευσης θα ανακοινωθούν στο 2ο και 4ο ΠΕΚΕΣ στα οποία ανήκουν τα δύο σχολεία.

Η Εκπαιδευτική Δράση των δύο σχολείων θα αναρτηθεί στα ιστολόγια των δύο σχολείων


Objective Action

4ος : Στόχος Ποιοτική Εκπαίδευση

Target Audience

Το Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης απευθύνεται στους μαθητές του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και τους μαθητές της Τρίτης Δημοτικού (Γ2) του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής.

Initiative time

Το Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης εγκρίθηκε από το 4ο και 2ο ΠΕΚΕΣ και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021. Θα ολοκληρωθεί με το πέρας του σχολικού έτους, τον Ιούνιο του 2021.

Initiative Location

Στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας οι Δράσεις την σχολική χρονιά 2021 -2021 πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής οι Δράσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μέσω webex, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων, εξαιτίας της πανδημίας του κορωναιού.

Connection with Global Goals






Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation