Καλές πρακτικές

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΕΛΑ"


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Πρόγραμμα, Loud, ( Erasmus + )-Local Young Leaders for Inclusion : «Επτά σχολεία μία καμπάνια - Σας ακούμε «δυνατά»

Πρόγραμμα, Loud, ( Erasmus + )-Local Young Leaders for Inclusion : «Επτά σχολεία μία καμπάνια - Σας ακούμε «δυνατά»
SUBMITTED FROM:

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΕΛΑ"

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ


School Principal

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Contact with School


Description

Στο πρόγραμμα, Loud, ( Erasmus + )-Local Young Leaders for Inclusion ) με οργανωτή τον Δήμο Πέλλας, από το φθινόπωρο του 2019, συμμετέχουν 7 σχολεία, με τίτλο: «Επτά σχολεία μία καμπάνια - Σας ακούμε «δυνατά». «Η Οδύσσεια ενός τυφλού και άλλες ιστορίες» είναι μία σειρά από έξι βίντεο που το καθένα λέει μία διαφορετική ιστορία. Ο Γιάννης είναι ένα τυφλό παιδί που "ταξιδεύει" στα Γιαννιτσά και μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη του βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος αλλά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες γενικότερα…

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου

  1. Αύξηση κοινωνικής συνοχής.
  2. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των νέων για την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διάχυσης.
  3. Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την εμπλοκή των νέων στις κοινωνικές πολιτικές πρόληψης

(https://www.giannitsa.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/erasmus-programme-loud )

Από το 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών συμμετέχουν οι μαθητές:

  • ΠΟΛΙΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  • ΤΑΤΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  • ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπεύθυνη καθηγήτρια : ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Στόχος της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα είναι να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση &  περιορισμό των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης που υπάρχουν για Άτομα Μ Ε Α που οδηγούν στη διάκριση, στον κοινωνικός αποκλεισμό, στη φτώχεια


Results / Reactions

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου

  1. Αύξηση κοινωνικής συνοχής.
  2. Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων των τοπικών αυτοδιοικήσεων και των νέων για την παραγωγή εναλλακτικών λύσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διάχυσης.
  3. Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την εμπλοκή των νέων στις κοινωνικές πολιτικές πρόληψης


Co-operations

Σε συνεργασία με την Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και υπεύθυνους καθηγητές από τα Λύκεια του δήμου Πέλλας συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας των μαθητών που δούλεψαν ομαδικά και με μεράκι φέρνοντας σε πέρας την καμπάνια που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στοχεύοντας στην μείωση των διακρίσεων κατά της ομάδας στόχου και κατ’επέκταση την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με το θέμα αυτό.

Τα 7 σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, το 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, το 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, το 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, το ΓΕΛ Αξού και το Εσπερινό ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.

 


COOPERATING ACADEMICS

ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

SPREAD THE WORD METHODS

Δράσεις:

9 καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο σε 5 ευρωπαϊκές χώρες από νέους.

4 συντονιστικές συναντήσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης στις καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο και ανταλλαγή φορέων αλλά και νέων.

Η διάχυση των  αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω:

Δημοσίευσης φυλλαδίου παρουσίασης από τις καμπάνιες σε τοπικό επίπεδο και τα αποτελέσματά τους.

Διάχυση κύριων μηνυμάτων από τις τοπικές καμπάνιες με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας βίντεο για την κατανόηση σημαντικών απόψεων σε σχέση με τις καμπάνιες και την κινητοποίηση των νέων.


Objective Action

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία περιβάλλοντος ένταξης των νέων χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, δημότες, πολίτες.

Initiative time

2019-2021

Initiative Location

Δήμος Πέλλας

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation