Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς- Βόθωνα Θήρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!

ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς- Βόθωνα Θήρας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Κραντίνος Ελευθέριος

Contact with School


Description

Οι μαθήτριες μέσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας εξ αποστάσεως με θέμα "Η ισότητας των φύλων" μελέτησαν τα φαινόμενα της βίας κατά των γυναικών. Στη συνέχεια, συνέγραψαν ένα σενάριο βασισμένο σε αυτές τις θεματικές και δημιούργησαν μια εικονογραφημένη ιστορία-κομικ μέσω του εργαλείο Web 2.0. https://www.pixton.com/ και δημιούργησαν ένα βίντεο σχετικής θεματολογίας στο https://www.funimate.com/. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του Webex και διήρκησε 10 διδακτικές ώρες. 


Objective Action

Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη των μαθητών/τριών πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων.
Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation