Μαθητικές δημιουργίες

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΑΡΑΜΥΘΙ, Η ΚΑΙΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ, Η ΚΑΙΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
SUBMITTED FROM:

3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΙΘΕΣΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ ΕΙΣΟΓΕΙΟ


School Principal

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Contact with School


Description

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΙΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.


Objective Action

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation