Μαθητικές δημιουργίες

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παιχνίδι λέξεων των 17 παγκόσμιων στόχων

Παιχνίδι λέξεων των 17 παγκόσμιων στόχων
SUBMITTED FROM:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


School Principal

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Contact with School


Description

Ήταν σημαντικό για μαθητές και καθηγητές να αναδείξουμε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Διαβάσαμε πολύ και προτείναμε πολλά θέματα αλλά όλα μας οδηγούσαν στους «17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης». Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με όλους τους στόχους γιατί δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε μόνο ένα στόχο. Συνδημιουργήσαμε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους για εκπαιδευτικούς και μαθητές με τρόπο που οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα: το παιχνίδι! Συνδυάζοντας τις αρχές της STE(A)M εκπαίδευσης και της παιχνιδοποίησης (gamification) σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι που ελπίζουμε θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Appinventor

https://appinventor.mit.edu

 

Moqups

https://app.moqups.com/bFNlQQoZvy/edit/page/ae8fe8eb0

 

Padlet:

https://padlet.com/sspiridoula77/1pnrx451no783ghu

 

Το σχολείο μας (Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 CHOICE   (https://el.euchoice.eu/) της ΠΔΕΔΕ που αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), με στόχο να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (12-18 ετών) για θέματα STEAM και για μια STEM σταδιοδρομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας. Στο τριετές αυτό έργο συμμετέχουν εννέα (9)  εταίροι από πέντε (5) διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα: Ιταλία,  Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο.

Από το σχολείο μας συμμετέχουν 3 καθηγητές και 8 μαθητές και μαθήτριες υπό την καθοδήγηση της ΣΕΕ Μαθηματικών του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε μια από τις 3 Δημιουργικές Ομάδες Εργασίας – Creative Leadership Teams του προγράμματος CHOICE στην Ελλάδα. Δημιουργήσαμε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (Open Educational Resources) βασισμένους στην STEM εκπαίδευση με STE(A)M προσέγγιση. Επί της ουσίας, εκπαιδευτικοί και μαθητές συνδιαμορφώσαμε εκπαιδευτικά σενάρια με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι οποίοι έχουν κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και στη δημιουργία των OERs. Στη συνέχεια, τα παραγόμενα της ομάδας μας θα συναντήσουν αντίστοιχους εκπαιδευτικούς πόρους οι οποίοι διαμορφώνονται παράλληλα από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Ιταλίας, της Κύπρου και της Ισπανίας στο πλαίσιο του Erasmus+ KA3 έργου «CHOICE» και θα αποτελέσουν υλικό ενός MOOC για την  επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών σε όλη την Ευρώπη.

Σκοπός μας, είναι να μεταφράσουμε το παιχνίδι και στα αγγλικά, για να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους μιλούν και αγγλικά. 


SPREAD THE WORD METHODS

Θα γίνει παρουσίαση της εφαρμογής στο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας


Objective Action

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation