Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Καντά


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Καντά

Ιδιωτικό σχολείο


School Principal

Αριστείδης Καντάς

Contact with School


Description

Οι μαθητές ερεύνησαν το κοινωνικό πρόβλημα της παιδικής εργασίας.Παρουσιάζουν σε βίντεο μια ιστορική αναδρομή για την παιδική εργασία και δημιούργησαν ένα επιπλέον βίντεο προκειμένουν να ευαισθητοποιηθεί το κοινωνικό σύνολο. Η παιδική εργασία υφίσταται τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε χώρες του Τρίτου κόσμου και είναι αποτέλεσμα της φτώχειας. Υπήρχε τόσο στις αγροτικές κοινωνίες όσο και στη βιομηχανική εποχή. Στόχος τους είναι να αναδείξουν ότι στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας  η μηδενική φτώχεια θα έχει σαν αποτέλεσμα το τέλος της παιδικής εργασίας.Γιατί τα παιδιά έχουν δικαιώματα!!!


Objective Action

Η μηδενική φτώχεια ώστε να καταπολεμηθεί το πρόβλημα της παιδικής εργασίας.
Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation