Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ομάδα Διαμεσολάβησης

Ομάδα Διαμεσολάβησης
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

 Οι μαθητές- διαμεσολαβητές είναι μια αντιπροσωπευτική ομάδα παιδιών, εκπαιδευμένη στη διαχείριση συγκρούσεων. Οι διαμεσολαβητές συνομηλίκων, ακολουθώντας μια προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων η οποία σκοπεύει στη διευκρίνιση της φύσης των συγκρούσεων, δε λύνουν τα προβλήματα των άλλων μαθητών αλλά τους βοηθούν να σκεφτούν οι ίδιοι να βρουν τρόπους να λύσουν τα προβλήματά τους με ειρηνικό τρόπο. Επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στο να ακούν και να προσπαθούν να καταλάβουν πώς βλέπουν τα πράγματα οι άλλοι. 


Results / Reactions

Το Πρόγραμμα βελτιώνει το κλίμα του Σχολείου και μπορεί να αυθήσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο ήρεμου περιβάλλοντος στο Σχολείο.Οι μαθητές- διαμεσολαβητές είναι "ενδιάμεσοι" αρωγοί σε μια μοναδική διαδικασία που βοηθάει τους μαθητές να επιλύσουν τα προβλήματά τους χωρίς την παρέμβαση ενηλίκων, αλλά υπό την εποπτεία τους.COOPERATING ACADEMICS

Δραμουντάνη Κατερίνα, Γκίκα Δώρα

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα


Objective Action

Πρόληψη της βίας και διαχείριση συγκρούσεων

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Initiative Location

Σχολείο

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation