Μαθητικές δημιουργίες

1 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
SUBMITTED FROM:

1 Δημοτικό Σχολείο Λαμίας


School Principal

Κοντογιάννης Νικόλαος

Contact with School


Description

Οι ζωές των σημερινών παιδιών και ολόκληρου του πλανήτη εξαρτώνται από το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, οι ανισότητες, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η μετανάστευση, ο αναγκαστικός εκτοπισμός και οι ταχείες αλλαγές στο δημογραφικό και στην τεχνολογία. Οι μαθητές εκφράζουν δημιουργικά τις απόψεις, τις ανησυχίες και τα όνειρά τους για το μέλλον, με στόχο να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στο μέλλον που επιθυμούμε και σε αυτό στο οποίο βαδίζουμε. 

Η Έρρικα, η Τζάρα, ο Νικόλας, η Ήρα, η Ιωάννα, η Παρασκευή και η Νικολέτα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας προβληματίζονται και εκφράζουν τις σκέψεις τους για το μέλλον στον πλανήτη μας. Και το συμπέρασμα....

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο!!!


Objective Action

Οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη για συνεργασία πέρα από σύνορα, τομείς και γενιές καθώς και τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε δικαιώματα,.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation