Μαθητικές δημιουργίες

Παπαχαραλάμπειο ιδιωτικό δημοτικό


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο Τύρης ο ελατήρης μας διδάσκει την ανακύκλωση.

Ο Τύρης ο ελατήρης μας διδάσκει την ανακύκλωση.
SUBMITTED FROM:

Παπαχαραλάμπειο ιδιωτικό δημοτικό


School Principal

Τρύφων Θωμόπουλος

Contact with School


Description

Οι περπέτειες του Τύρη του ελατήρη,  και η προσπάθεια του να πείσει τους κατοίκους ( χαρτοοικογένεια- αλουμινοοικογένεια) μιας χωματερής στην Ελευσίνα να κάνουν ανακύκλωση. Ένα πρωτότυπο animation βασισμένο σε ιδέα, σενάριο, σύνθεση μουσικής, τεχνική και εκτέλεση από τους μαθητές.


Objective Action

Ανακύκλωση, Περιβαλλοντική συνείδηση
Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation