Καλές πρακτικές

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ο "2Π", ο Παγκόσμιος Πολίτης γίνεται Πρεσβευτής των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM

Ο "2Π", ο Παγκόσμιος Πολίτης γίνεται Πρεσβευτής των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


School Principal

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ

Contact with School


Description

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Κληματιάς και ο 2Π, ο Παγκόσμιος Πολίτης της εκπαιδευτικής βαλίτσας της Action Aid γνωρίζουν βιωματικά τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και γίνονται Πρεσβευτές τους, αναλαμβάνοντας δράση για τη διάδοσή τους μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM.

Η ενασχόληση αυτή των μαθητών λειτουργεί ως επέκταση ανάλογων δράσεων που προηγήθηκαν τις προηγούμενες σχολικές χρονιές αποδεικνύοντας έμπρακτα τη βιωσιμότητά τους. Συγκεκριμένα, το Νηπιαγωγείο Κληματιάς έχοντας τιμηθεί ως Αειφόρο Σχολείο από τη σχολική χρονιά 2012-2013, μετέπειτα ως Οικολογικό Σχολείο και με χρυσό βραβείο για την καινοτόμο αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, συνεχίζει με συνέπεια τις φιλοπεριβαλλοντικές του δράσεις και την προσπάθεια κατανόησης και προσέγγισης των στόχων αειφορίας.

Η εφαρμογή του προγράμματος εκτείνεται χρονικά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και σήμερα, ενώ αναμένεται να διαρκέσει και κατά την επόμενη σχολική χρονιά, όπως αυτό προκύπτει από το έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών.

Ο «2Π», ο Παγκόσμιος Πολίτης αγαπιέται ιδιαίτερα από τα παιδιά και υιοθετείται ως ενεργό μέλος της ομάδας του σχολείου, συμμετέχοντας καθημερινά στις οργανωμένες και αναδυόμενες δραστηριότητες όλων των μαθησιακών περιοχών του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Μάλιστα, αποκτώντας τρίτη ιδιότητα, αυτή του Πρεσβευτή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μαζί με τους μαθητές και την εκπαιδευτικό του νηπιαγωγείου, αφού κατανοούν την αναγκαιότητά τους, διαδίδουν το περιεχόμενό τους με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως η εκπαιδευτική ρομποτική και η εκπαίδευση STEAM.

Βασιζόμενοι στη Θεωρία της Δραστηριότητας και την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης επιδιώκεται το «άνοιγμα» του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα και η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική τάξη, με την εφαρμογή τη τυπικής μορφής διδασκαλίας, κατά την οποία το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον αξιοποιείται ως πρωταρχική πηγή γνώσης.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής παρέμβασης εφαρμόζεται έρευνα δράσης και έρευνα πεδίου, ενώ ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση της διδακτικής των φυσικών επιστημών, οι νέες τεχνολογίες/εκπαιδευτική ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά.

Στο εμπειρικό μέρος, πραγματοποιείται καταιγισμός ιδεών και κατατίθενται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες προτεινόμενες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα από τους μαθητές, την εκπαιδευτικό και σε ορισμένες περιπτώσεις από τους γονείς.  Ακολουθεί η εννοιολογική χαρτογράφηση του θέματος με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration, στο οποίο συνυπάρχει ο λόγος και η εικόνα, γεγονός που διευκολύνει το πρωτοαναγνωστικό στάδιο των μαθητών. Το εν λόγω ανοιχτού τύπου λογισμικό εμπλουτίζεται κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση και αξιοποιείται επιπλέον στην τελική αποτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης πεδίου ο 2Π και τα παιδιά γνωρίζουν βιωματικά τα αξιοθέατα της περιοχής τους, καταγράφουν ως «τοπόσημα» (ΚΠΕ Κορδελιού, 2015) τα μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής. Οι γνώσεις που αποκομίζουν, αποτυπώνονται με τη μορφή αυτοσχέδιου χάρτη, ο οποίος μετατρέπεται σε επιτραπέζιο παιχνίδι και τρισδιάστατη μακέτα απεικόνισης, η οποία αξιοποιείται για προγραμματισμό επιδαπέδιων ρομποτικών συστημάτων Bee-bot και επεκτείνεται με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού LegoWeDo2.0. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές δημιουργούν τον πρώτο τους αλγόριθμο και έρχονται σε δημιουργική επαφή με τις βασικές έννοιες του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης (computational thinking), αναπτύσσοντας παράλληλα το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και την ικανότητά τους να συνεργάζονται (WRO-Hellas).

Οι δημιουργίες των μαθητών, οι οποίες αλληλοδιαπλέκονται με δράσεις που αφορούν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και των μαθησιακών περιοχών των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και των μαθηματικών, παρουσιάζονται από τα ίδια τα παιδιά μεταξύ άλλων σε φοιτητές του Εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον πιλοτικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Νηπιαγωγεία και το Δημοτικό Ραδιόφωνο.


Results / Reactions

Μελετώντας την αποτελεσματικότητα της εφαρμοσμένης αειφορικής δράσης στο πλαίσιο εκπόνησης διατριβής, αλλά και ως πρεσβεύτρια της εκπαιδευτικής ρομποτικής κρίνεται σκόπιμη η διάχυση και γενίκευση αυτής της πρακτικής .

Για το λόγο αυτό μετά την πιλοτική εφαρμογή και με πρωτοβουλία της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση, στην οποία εκτέθηκαν από την εκπαιδευτικό τα πολλαπλά οφέλη της αειφόρου εκπαίδευσης και της αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM.

Ως απόρροια της ενημέρωσης θεωρείται η άμεση συμμετοχή 14 συνολικά παιδαγωγικών ομάδων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην κατασκευή επιδαπέδιων μακετών για τη χρήση ρομποτικών συστημάτων, καθώς αυτή αλληλοδιαπλέκεται με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορούν ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση, τη Βιώσιμη Πόλη και την Κλιματική Αλλαγή.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσίαση της εφαρμοσμένης πρακτικής λειτούργησε ενθαρρυντικά, ώστε ο Δήμος Ζίτσας να αναλάβει τον εξοπλισμό όλων νηπιαγωγείων της εμβέλειάς του με επιδαπέδια ρομποτικά συστήματα, αλλά και ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης Ιωαννιτών να εξασφαλίσουν ρομποτικό εξοπλισμό σε όσα σχολεία εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στη δράση.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας, καθώς και το πλούσιο παραγόμενο υλικό επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της διάδοσης των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στο πλαίσιο κατανόησης και διάδοσης των στόχων της αειφόρου εκπαίδευσης καλλιεργείται η ενεργός πολιτειότητα, αισθήματα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας τόσο στους μαθητές, όσο και στους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο περιβάλλον.

Υποστηρίζουμε την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης και σε μαθητές μεγαλύτερης σχολικής ηλικίας, μετά από την κατάλληλη προσαρμογή του σχεδίου δράσης, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών, αλλά και τη συμπερίληψή τους στα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων.Co-operations

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2018-2019

 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (υπό την επιστημονική καθοδήγηση και επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Αικατερίνη Πλακίτση)
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων
 • Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ηπείρου
 • Μητρόπολη Ιωαννίνων
 • Δήμος Ζίτσας/Ιωαννιτών
 • Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
 • Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ(UNRIC)
 • Action Aid
 • Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας/WRO-Hellas, ως πρεσβεύτρια εκπαιδευτικός
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Προστασίας του Περιβάλλοντος (Αειφόρο Σχολείο)
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Eco School)
 • Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παιδική Helmepa)
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (Μουσειοσκευή: «Μια κούκλα και μια μπάλα»)
 • 8ηΕφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 • Εθνική Υπηρεσία E-Twinning και συνεργαζόμενα σχολεία των σχολικών συμπράξεων
 • Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: Τeachers4Europe
 • Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο
 • Δημοτικό Ραδιόφωνο
 • Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων
 • Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω
 • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου
 • Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Σύνδεσμος Τυφλών Β/Δ Ελλάδας, Παράρτημα Ηπείρου
 • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Συστεγαζόμενο Δημοτικό Σχολείο
 • Νηπιαγωγείο Κατακόλου Ηλείας
 • Συνεργαζόμενα Σχολεία στο πλαίσιο
 • Ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον

COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ

SPREAD THE WORD METHODS

Τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης, όσο και στην τελική φάση αποτίμησης της πρακτικής πραγματοποιείται δια ζώσης και ηλεκτρονική διάχυση των δράσεων και των τελικών αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους μαθητές σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.

Αναλυτικότερα, ο 2Π και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου διαδίδουν το περιεχόμενο των 17 στόχων και παρουσιάζουν τις δράσεις τους μεταξύ άλλων:

 • Στον Υπεύθυνο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης  των Ηνωμένων Εθνών, κ. Δημήτριο Φατούρο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο σχολείο μας
 • Στην εκδήλωση με θέμα: «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των παιδιών», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γαλάτειας Σαράντη στο ισόγειο επί του κτιρίου του Υ.Π.Ε.Θ. στις 22 Νοεμβρίου 2018
 • Στους φοιτητές του Εργαστηρίου Διδακτικής Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στο οποίο ηχογραφούν το μήνυμα με τίτλο: "17 Στόχοι για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος!"
 • Στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο με εκπομπή του ραδιοφωνικού μηνύματος: "17 Στόχοι για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος!"
 • Στον πιλοτικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για Νηπιαγωγεία, εστιάζοντας στον 11ο στόχο που αφορά στην προσέγγιση της βιώσιμης πόλης.
 • Δημιουργία ενημερωτικής επιστολής-πρόσκλησης προς τους γονείς και την τοπική κοινότητα για τη συνεισφορά σε δράσεις ανακύκλωσης και σε φιλοπεριβαλλοντικές
 • Στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας, το οποίο διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Iscar 2019
 • Στο 7ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο με τίτλο "Το κλίμα αλλάζει! Η πόλη;", που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Βιώσιμη Πόλη: H πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία".
 • Στην τελετή βράβευσης της σχολικής μονάδας ως Οικολογικό Σχολείο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, το Σάββατο 6 Απρίλη 2019
 • Σε ιστοσελίδα έργων ευρωπαϊκών σχολικών συμπράξεων της Εθνικής Υπηρεσίας E-Twinning
 • Με υποβολή μαθητικής ταινίας με τίτλο: «Ο 2Π, Ο Παγκόσμιος Πολίτης» στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema διάβασες;…»
 • Με δανεισμό και παρουσίαση της κινητής έκθεσης φανζίν της Action Aid στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου, στο οικογενειακό περιβάλλον και την ευρύτερη τοπική κοινότητα
 • Με τη συμμετοχή:
  • στη σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s Do it Greece 2019
  • στην εκπαιδευτική εβδομάδα της Action Aid με τίτλο: «Πορεία με στόχο»
  • στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Παιδικής Helmepa με τίτλο: «Μια βουτιά στον ωκεανό»
  • στην εκστρατεία: «Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη»

 


Objective Action

17 Στόχος: Συνεργασία για τους στόχους

Target Audience

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική και ευρύτερη κοινότητα

Initiative time

Σεπτέμβριος 2018-Μάιος 2019

Initiative Location

Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων

SUPPORTED FILES(1)

Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation