Σχέδια μαθήματος

12ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ο πλανήτης εγκλιματίζεται!

Ο πλανήτης εγκλιματίζεται!
SUBMITTED FROM:

12ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου


School Principal

Δήμητρα Μπαρμποπούλου

Contact with School


Description

Με αφορμή την συμμετοχή των μαθητών/τριών της Ε΄τάξης του 12ου Δ.Σ Περιστερίου, στην εκδήλωση με θέμα: «Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των παιδιών που διοργάνωσε η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 με τίτλο: "Πλανήτης 2030: απόΔΡΑΣΗ στην τάξη των 17 Σ.Β.Α!"Unesco: “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Το σχέδιο μαθήματος «Ο πλανήτης εγκλιματίζεται» αποτελεί μια από τις δραστηριότητες του προγράμματος  και διαρθρώνεται στις παρακάτω μαθησιακές ενότητες:

  • Ορισμός της κλιματικής αλλαγής: χαρτογράφηση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3423, διάγραμμα venn: καιρός - κλίμα, αποκωδικοποίηση των καιρικών συμβόλων.
  • Μαθαίνοντας την ατμόσφαιρα της γης: σύνδεση των στρωμάτων της ατμόσφαιρας με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως φυσική διαδικασία και ως ανθρώπινη δραστηριότητα. Η επεξήγηση του φαινομένου γίνεται σε δύο επίπεδα, α.θεωρητική προσέγγιση και β.πειραματική διαδικασία: α. με την προβολή σχετικών βίντεο, εικόνων καθώς και με την αξιοποίηση ενός μοντέλου από ανακυκλώσιμα υλικά που αναπαριστά το φαινόμενο του θερμοκηπίου με τα στρώματα της ατμόσφαιρας και την εκπομπή των βλαβερών αερίων με σκοπό την εκμάθηση της λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από τον σύνδεσμο https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-cards/. και β.οι μαθητές/τριες σε ομάδες να υλοποιούν το πείραμα 1 και 2. Συγκεκριμένα, στο πείραμα 1 καταγράφουν τις τιμές της θερμοκρασίας ενώ στο πείραμα 2 καταγράφουν τις τιμές της θερμοκρασίας αφού ρίξουν σταγόνες ξυδιού επάνω στη σόδα με σκοπό την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα. Συγκρίνουν τις τιμές των δύο πινάκων και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα.
  • Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής: επεξήγηση του όρου με προβολή βίντεο και εικόνων. Αποσαφήνιση των εννοιών πρόσφυγας-μετανάστης, γνωριμία με την Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες, ιστοεξερεύνηση του όρου και ψηφιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων, δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας με το σχετικό θέμα.

Το σχέδιο μαθήματος συνδέεται με τον στόχο 13 Δράση για το κλίμα, ένας στόχος, που επηρεάζει τον στόχο 3 Καλή υγεία και ευημερία ενώ εξαρτάται από τον στόχο 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

 


Results / Reactions

  • Δημιουργία ιστοσελίδας με σκοπό την ανάδειξη των παγκόσμιων προβλημάτων,όπως είναι η κλιματική αλλαγή και την επισήμανση της αναγκαιότητας για πρακτική εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητα μας.

Τίτλος ιστοσελίδας: Planet 2030: απόΔΡΑΣΗ στην τάξη των 17 Σ.Β.Α!

https://kristifolia.wixsite.com/planet2030

  • Δημιουργία Σχολικής Εφημερίδας: η εφημερίδα διανεμήθηκε σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στην εκπαιδευτική κοινότητα, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στο Δήμο Περιστερίου με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των μαθητών/τριών γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Το eφημeριδ@κι του Ε1

Δράση για το κλίμα   (pdf)

  • Δημιουργία ερευνητικής ομάδας: η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ομάδες από τους μαθητές και τις μαθήτριες με σκοπό την καταγραφή των ειδών απορριμμάτων στη σχολική αυλή και είχε διάρκεια δύο εβδομάδες. Χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας συχνοτήτων (διαθεματικά με τα μαθηματικά), ο οποίος παρουσίαζε το πόσο συχνά εμφανιζόταν κάθε είδος απορριμμάτων στην καταγραφή. Ο κύριος λόγος της έρευνας ήταν το γεγονός ότι κατά τα διαλείμματα πολλά απορρίμματα ήταν σκόρπια στην σχολική αυλή και κυρίως αρκετές ποσότητες φαγητού αλλά και πολλές χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες. Η επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων και η αποτύπωση τους σε ραβδογράμματα προβλημάτισε τους/τις μαθητές/τριες σχετικά με την διαχείριση αυτών των απορριμμάτων, κυρίως δε με την σπατάλη του φαγητού που κατέγραψαν στην σχολική αυλή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ορίσουν για κάθε εβδομάδα την ημέρα εθελοντικού καθαρισμού της σχολικής αυλής και να σχεδιάσουν αφίσες σχετικές με την ανακύκλωση και την υπερκατανάλωση τις οποίες τοποθέτησαν στο σχολείο.

ΕνερΓΗ Πολίτες με στόχους   (pdf)

  • Εργαστήρι ανακυκλώσιμου χαρτιού: οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να "ανακυκλώσουν" τα χάρτινα απορρίμματα της τάξης και να φτιάξουν νέο χαρτί από την αρχή, στο οποίο σχεδίασαν επάνω τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ανακυκλώστε και σώστε τον πλανήτη!   (pdf)

 Co-operations

Let's Do it Greece

ActionAid


COOPERATING ACADEMICS

Κρύστη Φώλια

Objective Action

Να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώσεις, να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και συμπεριφορές προκειμένου να καταστούν ενεργοί πολίτες, ικανοί να διαχειριστούν τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας αειφόρου κοινωνίας μέσα από την πρακτική εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινότητα, αναλαμβάνοντας δράση, σκεπτόμενοι και σκεπτόμενες παγκόσμια αλλά δρώντας τοπικά.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation