Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς- Βόθωνα Θήρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ο εξάποδος το χταπόδι

Ο εξάποδος το χταπόδι
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς- Βόθωνα Θήρας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Κραντίνος Ελευθέριος

Contact with School


Description

Οι μαθητές/τριες μέσα από την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας εξ αποστάσεως με θέμα "Η ζωή στο νερό" μελέτησαν τα φαινόμενα της θαλάσσιας ρύπανσης, της λαθραλιείας, των πετρελαιοκηλίδων, του λιώσιμου των πάγων, της ανθρώπινης υπερεκμετάλλευσης, των υφάλων και των θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση. Στη συνέχεια, συνέγραψαν ένα σενάριο βασισμένο σε αυτές τις θεματικές και δημιούργησαν μια εικονογραφημένη ιστορία-κομικ μέσω του εργαλείο Web 2.0. https://scratch.mit.edu/. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του Webex και διήρκησε 10 διδακτικές ώρες. 


Objective Action

Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη των μαθητών/τριών πάνω σε θέματα προστασίας θαλασσών, ωκεανών και υδάτινων πόρων. Η επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργία ψηφιακού κόμικ από τους/τις μαθητές/τριες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο νερό.

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation