Σχέδια μαθήματος

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Νερό - Δώρο Βροχής

Νερό - Δώρο Βροχής
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξαν οι ενότητες «Τι είναι καιρός και τι κλίμα» του κεφαλαίου «Η ατμόσφαιρα και το κλίμα της Γης» και το κεφάλαιο «Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης» από το μάθημα της Γεωγραφίας. Μέσα από συζήτηση οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν περισσότερα πράγματα για το νερό, για τη σημασία του για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας και για την ανάπτυξη των πολιτισμών, για τη θέση του στη χριστιανική θρησκεία και για τις παραδόσεις που έχουν σχέση με το νερό.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να γνωρίσουν οι μαθητές περισσότερα πράγματα για το νερό και τη σημασία της ύπαρξής του για κάθε ζωντανό οργανισμό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και το internet.
 • Καταγραφή εθίμων, παροιμιών, τραγουδιών κλπ.
 • Σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, σύνθετα, παιχνίδια.   
 • Ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (σχετικών με ποτάμια, λίμνες, θάλασσες).
 • Εκμάθηση τραγουδιών (παραδοσιακών και σύγχρονων).
 • Διεξαγωγή πειραμάτων, παρατήρηση και καταγραφή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων.
 • Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Δημιουργία προβλημάτων όγκου στα μαθηματικών.
 • Τι χρειάζεται μια στέρνα;
 • Το νερό στο παρελθόν
 • Το νερό που καταναλώνω
 • Στάλα-στάλα –Λέξη- λέξη
 • Ο σκουπιδοτενεκές σε δίαιτα
 • Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά, σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων κάποιες φορές και όλη η τάξη σαν μια ομάδα.  

Results / Reactions

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι, αν  οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας  θα  συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό, αν  η συνεργασία τους  θα είναι αρκετά καλή και  αν  θα  αναπτύξουν  πρωτοβουλίες δράσης. Ευελπιστούμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά θα  υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό.       Objective Action

• Η κατανόηση της ιδιαίτερης σημασίας του νερού για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. • Η κατανόηση του νερού ως εξαιρετικά σημαντικού φυσικού πόρου και η συνειδητοποίηση ότι τα υδάτινα αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα. • Η διαμόρφωση θετικής στάσης σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των νερών. • Η κατανόηση των τριών φυσικών καταστάσεων του νερού – υγρό νερό (ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, υπόγεια νερά), στερεό (πάγος, χιόνι), αέριο (υδρατμοί στην ατμόσφαιρα.) • Η εισαγωγή στις έννοιες «πήξη», «τήξη», «υγροποίηση». • Η κατανόηση της ανώμαλης διαστολής του νερού και της σημασίας της για τη διατήρηση της ζωής στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες. • Η κατανόηση του κύκλου του νερού. • Η κατανόηση της έννοιας «ρύπανση του νερού». • Η έγερση του ενδιαφέροντος για διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τη ρύπανση του νερού και η διαμόρφωση θετικής στάσης σε κάθε προσπάθεια προστασίας του νερού από τη ρύπανση. • Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή πειραμάτων. • Η ανάπτυξη της ικανότητας να εργάζονται ομαδικά. • Η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της κριτικής σκέψης. • Η άσκηση στην καταγραφή και τη διατύπωση των παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων με εκφραστική πληρότητα. • Η κατανόηση της σημασίας του νερού για την ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών. • Η επαφή με έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες, αινίγματα, δημοτικά τραγούδια που έχουν σχέση με το νερό. • Η κατανόηση της σημασίας του νερού στη χριστιανική θρησκεία. • Η έκφραση μέσα από το τραγούδι, το χορό, τη ζωγραφική.

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation