Μαθητικές δημιουργίες

1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Nature is our home: Let's get green again!

Nature is our home: Lets get green again!
SUBMITTED FROM:

1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Βασίλειος Πανόπουλος

Contact with School


Description

Η δράση για το κλίμα είναι ο 13ος από τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (17 Sustainable Development Goals - SDGs). Η προτεινόμενη δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πώς η υπερθέρμανση της Γης που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον πλανήτη μας και να αναλάβουν δράση για έναν καλύτερο κόσμο.  


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής - Εκπόνηση σχετικών δράσεων - Αποτύπωση σε φυλλάδιο που θα μοιραστεί σε συμμαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation