Μαθητικές δημιουργίες

10o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Μίλα και σκέψου πριν μιλήσεις

Μίλα και σκέψου πριν μιλήσεις
SUBMITTED FROM:

10o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ


School Principal

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΡΣΙΔΟΥ

Contact with School


Description

Στο Νηπιαγωγείο η πιο συνηθισμένη μορφή σχολικής βίας είναι η λεκτική. Με κέντρο λοιπόν τη γλώσσα και το τι λέμε, αναλύσαμε τη φετινή αφίσα για τον Σχολικό Εκφοβισμό "που μιλάει" και φωνάζει δυνατά αντιπροσωπεύοντας την πλευρά του θύματος και φτιάξαμε τη δική μας αφίσα που αντιπροσωπεύει την πλευρά του θύτη, "σκέψου πριν μιλήσεις". Η επικοινωνία έχει έναν πομπό κι έναν δέκτη. Ξεχωρίσαμε λοιπόν τον πομπό (τη δική μας αφίσα που μεταφέρει το μήνυμα: "Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει") και τον δέκτη "μίλα" - stop bulling - την αφίσα που παραλάβαμε και ξεκαθαρίσαμε πολλά μπερδεμένα νοήματα (Μίλα όταν σε ενοχλούν και  σκέψου πριν μιλήσεις γιατί η γλώσσα "κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει"). Έτσι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο διασφάλισης μιας ζωής με ψυχική υγεία, που προάγει την ευημερία και οδηγεί σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.


Objective Action

Να αναγνωρίσουν τη λεκτική βία ως μία από τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού (οπτικός γραμματισμός)

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation