Σχέδια μαθήματος

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Μικροί Ευρωπαίοι Πολίτες

Μικροί Ευρωπαίοι Πολίτες
SUBMITTED FROM:

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Etwinning school για το έτος 2018-19


School Principal

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΑΒΒΑΛΑΚΗ

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο δίκτυο eTwinning. Τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα. Ανακαλύπτουν οικολογικά αποτυπώματα που αφήνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες και επικεντρώνονται στα οικολογικά αποτυπώματα που ανακαλύπτουν στο σχολείο και στο σπίτι. Στη συνέχεια αναζητούν τρόπους να εξαφανίσουν τα αποτυπώματα και δίνουν υπόσχεση να προστατεύουν να φροντίζουν και να αγαπούν τη Γη μας. Μαθαίνουν τους τρόπους παραγωγής ενέργειας και κατασκευάζουν τη δική τους μηχανή καθαρής ενέργειας.


Results / Reactions

 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι δραστηριότητες των ανθρώπων ρυπαίνουν τη Γη. Οι Μαθαίνουν την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος. Αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν αλλάζοντας απλές καθημερινές συνήθειες. Μαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και κατασκευάζουν μια μηχανή καθαρής ενέργειας με τη χρήση του νερού. Κατασκευάζουν κολάζ- αφίσα που μεταφέρει το μήνυμα της οικονομίας στην ενέργεια. Co-operations

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και παραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου και του Ιταλικού σχολείου 1o Circolo Dittaco του Conversano.


COOPERATING ACADEMICS

Αποστολία Σαββαλάκη

Objective Action

7- Καθαρή ενέργεια

Initiative time

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2021
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation